Астрономия туралы қазақша рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар тізімі

Aйнымaлы жұлдыздapдың Гepцшпpyнг-Pacceл диaгpaммacындaғы opнaлacyы
Aйнымaлы жұлдыздapдың энтpoпиялы-мeтpикaлық диaгpaммacы
Cпектрдің жақын ИҚ аймағындағы сатурынның бұлытты жамылғысының сенімді спектрлік бақылау мәліметтерін алу
Pентген диaпaзoнындaғы Күннің жapқ етyі
«Айнымалы жұлдыздар үшін информация мен энтропия қатынасын анықтау»
«Нанокеуектікремнийдің тунелді өткелінен құралған шалғай – барьерлік sno2/n-si күн элементін зерттеу»
А. А. Фридманның әлем кеңістігінің модуліне сыни көзқарас
АЖЖК-да қoлданылатын қoс тұтылмалы жүйелеpдiң кластаpы
Ай -жерге ең жақын аспан денесі
Ай қозғалысы мен ай фазаларының ауысуын зерттеу
Айнымалы жұлдыздаp тypалы жалпы түсiнiк
Академик В.Г. Фесенковтың Қазақстан астрономиясының дамуына қосқан үлесі
Алып планеталар
Алып планеталар салыстырмалы таңдау
Аспан денелері атауларының концептуалды өрістері
Аспан денелерінің қозғалысы
АСПАН КООРДИНАТТАРЫНЫҢ ЖҮЙЕЛЕРІ Аспан сферасы
Аспан механикасы
Аспан механикасы. Студенттерге арналған қосымша оқу құралы
Аспан шырақтарының қозғалысы туралы
Аспан әлемінің құрлысы
Аспан әлеміндегі ең көп таралған объектілер – жұлдыздардың эволюциясы
Астрометрия ғылымы
Астрономия
Астрономия пәні мен міндеттері
астрономия пәнінің Күн жүйесінің құрылысы мен планеталар қозғалысы тақырыбын мектепте сапалы оқытудың әдістемесі
Астрономия пәнінің оқу-әдістемелік кешені (дәрістер жинағы)
Астрономиялық объектер эволюциясының информациялық – энтропиялық критерийлері
Астрономияның қазақстанда даму жолы
Астрофизика пәні, негізгі мәселелері
Астрофизикалық объектілерді фракталды талдау
Астрофизикалық құбылыстарды моделдеу үшін cuda қолдану
Астрофотометрия элементтері. Жұлдыздық шамалар
Астрофотометриялық шамалар:сәулелену ағыны, жарықталу, жарқырау, жарықтылық
Ақ ергежейлілер
Бейсызық физиканың жаңа әдістері және компьютерлік модельдеудің көмегімен айнымалы жұлдыздар мен галактикалардың фракталдық қасиеттері мен заңдылықтарын анықтау
Биосфераның ластануы жайлы
Буаз саулықты азықтандыру ерекшеліктері
Бұлттың гравитациялық сығылу шарты
В. И. Вернадский мен А. Л. Чижевскийдің еңбектері туралы ақпарат
Венера планетасы
Венера планетасы жөніндегі тарихи деректер
Г. А. Тихов Қазақстанда және оның астроботаникасы
Гaлaктикaлaр топтaлуының моделдері
Гaлaктикaлaрдың жaлпылaндырылғaн фрaктaлдық өлшемділіктері мен мультифрaктaлдық спектрлері
Гaлaктикaлaрдың кеңістіктегі үлестірілуінің мультифрaктaлдық пaрaметрлерін aнықтaудың әдістері
Галактика
Галактикалар классификациясы
Галактикалар мен жұлдызды жүйелердің эволюциясы
Галактикалар мен жұлдызды жүйелердің эволюциясы туралы
Галактикалар эволюциясы
Галактикалар құрылысы
Галактикаларды фракталды талдау
Галактикаларды энтропиялық талдау
Галактикалардың белсенді ядролары
Галактикалардың динамикалық қозғалысы
Галактикалардың имек айналуларын зерттеу
Галактикалардың морфологиялық классификациясы
Галактикалардың құрылымы мен пайда болуы
Галактиканың аддитивті емес дәрежесі және күңгірт энергияны іздеу
Дистанционды әдістер мен ғарыштық түсірілімдер
Екінші реттік ғарыш станциясының (ғс)-ң жұмсақ құраушысы
Ертедегі уақыт өлшемдерінің құралдары
Жаратылыстану концепциялары
Жасанды жер серіктерінің қозғалыс орбиталары
ЖЕМІС БАУЛАРЫНДА БОЛАТЫН КЕЙБІР ЗИЯНКЕСТЕР
Жер
Жер және аспан. Көзден таса теңіздің толқындары
Жер пішіні. Географиялық координаттар
Жер планетасы
Жер планетасының табиғаты
Жер планетасының эволюциясы
Жер тобының планеталары
Жер тобының планеталары жайлы
Жер тобының ғаламшарлары
Жер қозғалысы
Жерді зерделеудің аралық (дистанциялық) әдістері және ғарыштық түсірімдерді дешифрлеудің жалпы қағидалары
Жерді қашықтан зондылау
Жердің ішкі құрылысы
Жердің атмосферасының күйіне әсер ететін мүмкін болатын механизмдер
Жердің орбита қисығы
Жердің пайда болуы
Жердің әлем теңсіздігіндегі орны
Жерде тіршіліктің дамуы
Жұлдыз атмосфералары
Жұлдыз координаттарының рефракция мен аберрация салдарынан өзгерісінің жалпы формулалары
Жұлдызаралық орта
Жұлдыздар жұмбағы
Жұлдыздар эволюциясы
Жұлдыздар, жұлдыз шоғырлары, галактикалар
Жұлдыздардың аспан сферасындағы орналасуын бұрмалайтын эффектілер
Жұлдыздардың жылтылы мен жарықтылығы
Жұлдызды аспан
Жұлдызды аспан көрінісінің жыл бойындағы өзгеруі
Жұлдыздық жүйелердің түрлері Жұлдыздық шоғырланулар
Идея және материя
Картоп дақылын өндіру
КЕЙБІР АСТРОФИЗИКАЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРДЫ ДИНАМИКАЛЫҚ ХАОС ТЕОРИЯСЫ ӘДІСІМЕН СИПАТТАУ ТУРАЛЫ
Кеңістік пен уақыттың ғылым тарихындағы түсінігінің дамуы
Кеңістіктік бағытқа ғарышнамалық үдету параметрінің тәуелділігі
Коперниктің гелиоцентрлік теориясы
Күн – жұлдыз
Күн айналысы
Күн атмосферасы
Күн атмосферасы фотосфера,оның түйіршіктелуі
Күн белсінділігін рекурренттік талдау әдісімен зерттеу нәтижелері
Күн белсенділігін Паккард-Таккенс әдісімен зерттеу нәтижелері
Күн жүйесi мәліметтері
Күн жүйесi туралы
Күн жүйесі
Күн жүйесі планеталарының қозғалысы
Күн жүйесі эволюциясы
Күн жүйесі қозғалысы заңдылықтарын оқытудың әдістемелік ерекшеліктері
Күн жүйесінің кішкентай денелері
Күн жүйесінің эволюциясы
Күн жүйесінің құрылысы туралы ежелгі ғалымдардың көзқарастары
Күн жүйесіндегі планеталарды оқыту әдістемесі
Күн туралы жалпы мағлұматтар
Күн туралы жалпы мәліметтер
Күн ғарыштық сәулеленуі
Күн-ең жақын жұлдыз
Күн-жер байланыстары
Күндегі белсенді аймақтардың мультифракталды қасиеттері
Күндегі және планета аралық кеністіктегі бейстационар процестердің мультифракталдық сипаттамалары
КҮННІҢ PЕНТГЕН CӘYЛЕЛЕPІН БЕЙCЫЗЫҚ ЗЕPТТЕУ
Күннің pентген cәyлелеpін мyльтифpaктaлдық әдіcпен тaлдay
Күннің кездейcoқ cәyлеленyі
Күннің көрінерлік қозғалысы, атмосферасы, спектрі
Күннің магнит өрісі
Күннің радиосәулеленуі. Тынық күннің радиусы
Күннің рентген сәулеленуін бейсызық талдау
Күннің рентген сәулеленуін зерттеу этаптары
Күннің ғарыштық сәулелері
Күннің өз осінен айналу заңдылықтарын зерттеу
Күнтізбе
Күнтізбе. Уақытты есептеу жүйелері. Байырғы қазақ күнтізбесі
Күнтізбенің түрлері және түзу принциптері
Күрделі жүйелер динамикасын айқындаудың Таккенс әдісі
Күңгірт энергия және ғаламдық антигравитация
Логaрифмдік нормaлaнғaн және оғaн ұқсaс модельдер
Марс планетасы
Массалар центрі аз ауытқуындағы магниттелетін навигациялық және массалар центрі аз ауытқуындағы магниттелетін серіктердің сәйкес прецессиясыз, нутациясыз және меншікті айналусыз қозғалыстарының дербес шешімдерімен басқару моменттері
Материяның эллипстік пен спиралды галактикалардағы таралуының фракталдық және мультифракталдық сипаттамаларын анықтау
Меркурий
Мультиспектралды бейнелерді өңдеуде кластеризация алгоритмін зерттеу және өңдеу, параллелизация технологиясын қолдану арқылы бағдарламаның тиімділігін арттыру
Мүшел есебі
Нептун
Николай Коперник
Оқушыларға Жер ғарыш денесі туралы жалпы түсінік беру
Пyльcaциялaнaтын aйнымaлы жұлдыздap клaccификaцияcы

Оқи отырыңыз:  Математика, Геометрия тақырыбында қазақша рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар тізімі

Пyльcaциялaнaтын aйнымaлы жұлдыздapдың жapқыpay қиcықтapы
Плазма қасиеттерін астрофизикалық құбылыстарды түсіндіруге қолдану
Планетааралық магнит өрісі
Планетааралық магнит өрісінің құрылысы
Планетадағы заттардың айналымы
Планетадағы заттардың айналымы. Өзектілік қағидасы
Планеталар
Планеталардың көрінерлік қозғалысы. Кеплер заңдары
Планеталардың түрлеріне жалпы сипаттама
Платон мен Аристотельдің философиялық тұжырымдары
ПУЛЬCAЦИЯЛAНAТЫН AЙНЫМAЛЫ ЖҰЛДЫЗДAPДЫҢ EКIӨЛШEМДI ЭНТPOПИЯCЫ
Радиоастрономия тақырыбы
Реактивті қозғалыс
Соққы толқындар
Сфералық астрономия негіздері
Тірек көзі координаттарының Күннің гравитациялық өрісіндегі өзгеруі туралы
Табиғат ресурстарын кешенді зерттеуге арналған Жердің жасанды серіктері
Телескоп және оның түрлері мен құрылысы
Телескоптың жұмыс істеу принципі. Виртуaлды обceрвaторияны құру жәнe оны жүзeгe acыру
Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров
Түркі халықтарының күнтізбесі, астрономиялық ілім-білімдері
Тұтылмалы айнымалы жұлдыздаpды зеpттеyдiң пайдасы
ТҰТЫЛМАЛЫ АЙНЫМАЛЫ ЖҰЛДЫЗДАРДЫҢ БІРТЕКТІЛІК ДӘРЕЖЕСІН АНЫҚТАУ
ТҰТЫЛМАЛЫ АЙНЫМАЛЫ ЖҰЛДЫЗДАРДЫҢ БІРТЕКТІЛІК ДӘРЕЖЕСІН АНЫҚТАУ . Зеpттеy нәтижелеpi
Уақыт санау
УАҚЫТТЫ САНАУ ЖҮЙЕЛЕРІ
Физикалық айнымалы жұлдыздар
Фотометриялық бақылау арқылы спектрдің көрінетін жақын инфрақызыл облысындағы Cатурн атмосферасының параметрін анықтау
Фракталдар
Хаббл камертоны
Хабблдың қайта қаралған реттілігі
Шиыршықты галактикалар
Шолпан планетасы
Шоқжұлдыздар. Ай және күннің көрінерлік қозғалысы
Шырақтар координаттарының тәуліктік қозғалыс кезіндегі өзгерісі
Ыстық жұлдыздардың спектрін зерттеу
Эволюциялық ілім
Юпитер жөнінде жалпы мәліметтер
Ғалам туралы ғылымның дамуы
Ғалам. Ғаламның пайда болуы туралы алғашқы ұғымдар
Ғаламдардың айналмалы қозғалысы
Ғаламшарлардың көрінетін және нақты қозғалысы
Ғарыш және әлем. Әлемді гравитациялық линзалау әдісімен зерттеу
Ғарышты игеру туралы
Ғарышты игеру. Байқоңыр
Ғарыштық ваккум
Ғарыштық сәулеленуінің жоғарғы атмосфера күйіне әсері
Ғарыштық сәулеленудiң жер озоносферасына әсерi
Ғарыштық сәулеленудің көмегімен атмосфераның жоғарғы қабаттарының қасиеттерін зерттеу
Ғарыштық сәулелер(сәулелену)

ҒС-ң Жер магнит өрісіндегі қозғалысы. Геомагниттік кесілу қатаңдығы. Ендіктік эффект
ҒС-ң пайда болуының негізгі модельдері
Ғылым және оның қоғам өміріндегі рөлі
Ғылыми теорияның қурылымы
Қазіргі астрономия Дәстүр мен болашаққа бағдар
Қазіргі заманғы астрометрияда координат жүйелерін анықтау
Қазақстан астрономиясының даму тарихындағы тұлғалар
Қазақтың тұңғыш жер серігі Kazsat пен Байқоңыр болашағы
Қалыпты жұлдыздар
Қалыпты жұлдыздардың спектрлері және спектрлік классификациясы
Қан мен күн. Магниттік дауыл және ғаламзат
Қоңырқай (ғаламшар)
Құрылымы әртүрлі галактикаларды фракталдық бейнелеу
Үшөлшемді бейнелеуарқылы галактикалар пішіндерін модельдеу
Ұйытқыған қозғалыс туралы түсінік
Ұлы Отан Соғыс жылдарындағы Қазақстан астрономиясы
Әлем – шексіз жұлдыздар жүйесі
Әлем-дүниесі
Әлемнің ірі мaсштaбты құрылымы гaлaктикaлaр және олaрдың түрлерi мен қaсиеттерi

Оқи отырыңыз:  Медицина тақырыбында қазақша рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар тізімі

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *