Геология, Геофизика, Геодезия туралы қазақша рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар тізімі

“Кондиция, өнім,өнім сапасы”
1 200 000 масштабты топографиялық картаны құрастыру
Acтpoфизикaдaғы oбьeктiлepдi бeйcызық физикa әдicтepiмeн тaлдay
Chenopodiaceae Vent тұқымдасының Climacoptera B. туысы C.lanata өсімдігінің түрінің морфологиялық және анатомиялық ерекшеліктері
Cu, Pb, Ni, Cr ауыр металдарының күріш алқаптарындағы топырақтардағы сандық және сапалық құбылымдары (Қызылорда облысы, Шиелі ауданының мысалында)
Mapinfo бағдарламасы
MapInfo бағдарламасындағы ГАЖ технологиясын пайдаланып дифференцияцияланған ландшафтық карталарын жасау әдістері (Алатау аумағында)
«Археология теориясы» пәнінен оқу-әдістемелік кешен
«Бірлік» совхозының директоры болған Сәбит Тілеубердиев әңгімелер
«Геоақпараттық картографияның басқа ғылымдармен байланысы»
«ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІНЕ САЛЫҚ САЛУДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ»
«Картография мен топография негіздері» пәніне арналған жинақ
«Пайдалы қазба кенорындарынашу және даярлау». Пәннің оқу-әдістемелік кешені
«Шу-Сарысу ойысының табиғатының жалпы ерекшеліктері»
«Қапшағай қаласына іргелес оңтүстік телімне құрылыс салу мәселесімен инженерлік геологиялық жұмыстар жобасы»
«№1 МГӨБ бойынша электроортадан тепкіш сораптық қондырғының қышқылмен өңдеу тиімділігі
Іле алатауының ландшафтарына физикалық географиялық сипаттама
Ішкі геосфералар
Іңкәй уран кенорны
Автомобиль жолдарының жабындарын қалпына келтіру және жөндеу машиналары мен жабдықтары
Академик Қ.И.Сәтбаевтың металлогендік болжамдық картасы-тәуелсіз еліміздін индустриялдық дамуының факторы
Актас ауданының геологиялық құрылысы мен геологиялық даму тарихы
Алакөл аумағының геоэкологиялық картасын құру
Алакөл ойысының геотектоникалық құрылысы
Алаңдарды скрепер және бульдозермен тегістеу
Алмаз алаңының геологиялық құрылысы, мұнайгаздылығының болашағы және жобалау әдістері
Алматы облысының білім беру жүйелері мен денсаулық сақтау ұйымдарын ГАЖ технологияларын пайдалана отырып картаға түсіру әдістері
Алматы облысының ұлттық құрамының динамикасын картографиялау
Алматы қаласындағы метро құрылысы
Алматы қаласының жаңа шекараларын бекіту мақсатында жүргізілетін топографо-геодезиялық жұмыстар
Алматы қаласының сейсмо-белсенділігін зерттеу
Алматы қаласының сейсмо-белсенділігін зерттеу жайлы
Алматы қаласының сейсмо-белсенділігін зерттеу әдістері, нәтижелері және оларды талқылау
Алматы, Талдықорған, үлкен Алматы көлі станцияларындағы бұршақтың пайда болуының метеорологиялық жағдайы
Алтай таулы аймағының географиялық орны мен физикалық– географиялық тұрғыдан зерттелуі
Алтайдың геологиялық құрылысы, жер бедері
Антропогендік ландшафт туралы түсінік
Арал теңізінің жағалық сызығының өзгеруін картографиялау
АРАЛ – КАСПИЙ ОЙПАТЫНЫҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ – ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРЫ
Артық ылғалдану
Атмосферадағы оттегі эволюциясы және фотосинтез
Атмосфералық жауын–шашындар
Атырау облысының экологиялық жағдайын картографиялаудағы қазіргі технологияны пайдалану
Ауа температурасы
Аудандарды анықтау
Ауданның стратиграфиясы
Африка материгінің жер бедері мен геологиялық даму тарихы
Аэрофотогеодезия
Ақсай өзені – Ақсай бекеті бойынша су өтімі қисықтарын тұрғызу және жылдық ағындыны есептеу
Ақтау қаласы аумағының топырағын экологиялық-мелиоративтік бағалау және көгалдандыру мәселелері

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ
Ақтөбе қаласының химиялық өндірістерінің өнімдері
Ақтөбе – Астрахан күмбезі
Балқаш аймағындағы дауылдар және борасынмен құмтасымалдануын бағалау
Бедер түзуші эндогендік факторлар
Бетон маркасы және классы
Биiктiктiк инженерлiк-геодезиялық торлар.Iрi масштабты инженерлiк-топографиялық түсiрулер
Биіктік торлардың дәлдігін есептеу әдістері. Биіктік инженерлік-геодезиялық торларды құру кезінде нивелирлеу
Биосфера ұғымы туралы
Бөлу жұмыстары
В.И. Вернадский мен А.Л. Чижевскийдің еңбектері
ГАЖ
Гаж класификациясы
Гаж технологиясын қолдана отырып кеңістіктік мәліметтерді өңдеу
ГАЖ туралы түсінік, заманауи ГАЖ
Гаусс Крюгер проекциясы және тік бұрышты координаттар
Гаусс Крюгер проекциясы.Тік бұрышты координаттар
Гаусс-Крюгер проекциясы және тiк бұрышты координаталар жүйесі
Гаусс-Крюгер проекциясы. Тік бұрышты координаталар
Геоақпарат ғылымының ТМД мен Қазақстанда даму тарихы мен деңгейі
Геоақпараттық жүйе
Геоақпараттық жүйелерді аумақтық мәселелерді шешу үшін қолдану
Геоақпараттық жүйелердің даму тарихы
Геоақпараттық картографиялау
Геоақпараттық картографиялау. ГАЖ және Телекомуникация желілері
Геоақпараттық өнім түрлері мен ерекшеліктері
Геоақпараттық өнім түрлері Қазақстанда кең тараған геоақпараттық өнімдердің қолдану аясы мен мүмкіншіліктері
Географиялық ақпараттық жүйе және интернет
Географиялық ақпараттық жүйе құрылымы
Геодезия
Геодезия (сұрақ-жауап)
Геодезия және картография
Геодезия және картографияның даму тарихы
Геодезия және картографияның дамуы тарихы
Геодезия және оның міндеттері
Геодезия пәнінен
Геодезия туралы жалпы мағлүматтар
Геодезия, жер мәселелері (сұрақ пен жауап түрінде)
Геодезия. Теодалит
Геодезиялық аспаптар
Геодезиялық аспаптарды пайдаланудың жалпы ережелері
Геодезиялық аспаптарды тексеруге арналған бақылау-өлшеу жабдықтарын жіктеу
Геодезиялық аспаптардың метрологиялық сипаттамасы, стандарттары
Геодезиялық аспаптың параметрлерін есептеу
Геодезиялық бөлу жұмыстары
Геодезиялық жұмыстар
Геодезиялық жұмыстарда қолданылатын аспаптар
Геодезиялық пункт. Геодезиялық пунктті бекіту
Геодезиялық торлардың классификациясы
Геодезиялық өлшеу
Геодезиялық өлшеулерді автоматтандыру пәні, ғылым техникасында оның мағынасы
Геодезияның даму тарихы
Геодезияның даму тарихы жайлы
Геодезияның дамуы
Геодинамикалық процестер
Геология
Геология оқу – әдістемелік кешен
Геология пәні, оның міндеттері және геологиялық ғылымдар саласы
Геология пәні, оның міндеттері және геологиялың ғылымдар саласы
Геология пәнінің мақсаты мен міндеті.Гелогия пәнінің зерттеу әдістері мен зерттелу тарихы. ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
Геология пәнінен дәрістер
Геология –жер туралы ғылым
Геологиялық барлау жұмыстарына және пайдалы қазба кенорындарына өнеркәсіптік игеруге салынған инвестицияларының инвест жобаның тиімділігін бағалау
Геологиялық жыл санау және геохронологиялық кесте
Геологиялық және геофизткалық жұмыстар
Геологиялық зерттеулер жүргізу
Геологиялық карта
Геологиялық картаның құрамы
Геологиялық ортаның антропогендік өзгерістері және оны kopғау
Геологиялық түсіру
Геологиялық формациялардың абсолютты жасын анықтау
Геологиялық – географиялық әдістер
Геометриялық нивелирлеу жайлы
Геометриялықлық нивелирлеу тәсілдері
Геоморфология пәнінің оқу-әдістемелік кешені
Геосуреттер
Геосуреттер және олардың түрлері
Геотектоникалық болжамдар және жер қыртысының даму заңдылықтары
Геотектоникалық қозғалыстар және тербелмелі қозғалыстар
Геофизикалық барлау әдістері (жалпы сипаттама)
Гидравлика пәні. Гидравликаның қысқаша даму тарихы. Сұйықтықтың физикалық қасиеті
Гидрогеология – геология ғылымының бір саласы
Дін әлеуметтануының қалыптасуы мен дамуы
Діни орыс философиясы
Далалық геодезиялық практика
Деркүл өзені – Белес (Ростошский) ауылы бойынша көктемгі су тасуды есептеу
Дешифрлеу
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК МҰХИТҚА ФИЗИКАЛЫҚ-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ СИПАТТАМА. Дүние жүзілік мұхиттарға шолу
Ертіс өзені – Өскемен қаласы тұсындағы гидрологиялық сипаттамаларды есептеу
Жалпы геология курсы
Жалпы жер туралы түсінік
Жаман-Айбат мыс кен орнын тиянақты барлау мақсатымен бұрғылау жұмыстарын жобалау
Жамбыл облысының геоэкологиялық аудандастыруы
Жамбыл облысының геоэкологиялық жағдайына анализ жасау
Жанартаулардың жер бетінде таралуы
Жарық және радио қашықтық өлшеуiштер
Жарық қашықтық өлшеуіштер
Жаңа заманға сай геодезиялық аспаптар
Жаңажол кен орнының геологиялық құрылысы мен мұнайгаздылығы
Жезқазған кен орнын ашу, қазып алу және жерасты жұмыстарымен қамтамасыз етудің жобасы
Желі және оның түрлері
Желдердің геологиялық әрекеттері
Жер асты суларының геологиялық қызметі
Жер асты суларының геологиялық әрекеті
Жер асты суларының геологиясы
Жер асты құбырлары
Жер астын шаймалау — уран өндірісіндегі ең қауіпсіз әдіс
Жер бетінің тектоникалық белдеулері
Жер бетіндегі лазерлі сканерлердің қолданылуы
Жер бетіндегі мұздықтардың геологиялық қызметі
Жер жасы және геологиялық жылсанау
Жер жұмыстарының технологиясы
Жер мелиорациясы.Мелиорацияның қызметі мен түрлері.Өзі ағатын беттік суару жүйесі
Жер сілкінісі жайлы
Жер сілкінісін болжау
Жер сілкінісін болжау технологияларын бағалау
Жер сілкінсе, жағдайымыз не болмақ? Мекемелер мен мамандар ойлары
Жер сілкіну
Жер эрозиясы
Жер қабаттары (геосфералар)
Жер қыртысы
Жер қыртысын құраушы минералдық заттар
Жер қыртысының минералдық құрамының ерекшеліктері
Жер қыртысының эндогендік процестері
Жер қыртысының құрамы мен құрлысы
Жерасты суларның қозғалысы
Жергілікті жерге бағдар беру
Жерге орналастыру жұмыстары
Жерді арақашықтықтан зерделеу
Жерді бағалаудың мәліметтері
Жерді зерттейтін ғылым – Геология
Жердің ішкі қабықшалар құрылымы
Жердің ішкі қабықшалар құрылымы жайлы мәлімет
Жердің магнит өрісі
Жердің пішіні және жер беті бейнесінің проекциясы
Жердің сандық үлгілері
Жердің су қабығы мен гедросфера туралы жалпы мәліметтер
Жердің құрылысы
Жердегі лазерлік сканерлеу технологиясы
Жерлерді қалпына келтіру .Бұзылған жер учаскелерінің рекультивациясын жобалауды жүзеге асырудың жалпы ережелері
Жерлеу салт өлеңдері
Жетісу алатауының солтүстік бөлігінің физикалық-географиялық орны
Жетісу алатауының физикалық-географиялық орны мен геологиялық құрылысының ерекшеліктері
Жобаланған ауданның табиғи – климаттық жағдайлары
Жолаушыларды автомобильдік транспортпен тасымалдау қызметін сертификаттау. сәйкестік белгісі
Жоғары дәлдікті бұрыш өлшеуіш аспаптар және олардың зерттеулері
Жылу есептегішін есептеу
Жылу қазандықтары шығарылымдарын зиянсыздандыру және оларды іске асыру технологияларын негіздеу мен жасау туралы
Жүктемелер түрлері
Зайсан ойпаңының неотектоникасы

Зоналық топырақтар
Зырянов кен орны (полиметалды)
Инженерлі – геодезияллық жұмыстарда беттік қатынасы мен координат жүйелерін таңдау
Каpтогpафиялық пpоeкция тeоpияcы
Кайнозой эрасы
Карта мен пландарды құруда топографиялық дешифрлеу ерекшеліктері
Карта номенклатурасы
Карта туралы тарихи деректер
Картаграфиялық генерализация
Картада өлшеу ара қашықтықтарын анықтау
Картадағы нүктелердің координаттарын анықтау
Карталардың класификациялары
Карталардың классификациялары
Картаны классификациялау
Картаның ақпараттық қасиеті
Картаның номенклатурасы
Картаның номенклатурасы жайлы ақпарат
Картаның номенклатурасы жайлы мәлімет
Картогарафиялық өнімдердің сапасын бағалау
Картогафиялық проекциялар
Картографиялық генерализация
Картографиялық проекциялар және олардың түрлері
Картографияның негізгі салалары
Кен орны туралы жалпы млiметтер
Кен орнының геологиялық-өнеркәсіптік сипаттамасы
Кен орнының геологиясы
Кен орындарының геологиялық-физикалық сипаттамасы
Кен орынды игерудің қысқаша тарихы
Кенорынының орналасуы туралы мағлұмат
Кеңес кезеңіндегі Қазақстанның географиялық және геологиялық зерттелуі
Коллекторлық мұнай, газ және су қанығу қасиеттерінің геолого – өндірістік сипаттамалары
Күн желі және және онда магниттік өрістің бар болу дәлелдемелері
Күндегі бейстационар процесстер туралы жалпы мәліметтер
Күндегі жарқ етулер
Күрті өзеніндегі су қойма торабын жобалау
Ландшафтардың геологиялық, геоморфологиялық факторлары
Ландшафттар және оларға бейімделген мал шаруашылығы жүйесі
Ландшафттық дизайнның мәні және қазіргі кездегі маңызы
Ландшафттың классификациясы
Литологиялық – стратиграфиялық қима
Литосфералық тақталар тектоникасы
Литосфераға антропогендік әсер етуі
Магмалық жыныстардың құрылымы мен текстурасы
Магмалық ошақтар
Магматизм
Магматизмнің геологиялық әрекеті
Материялық нүктенің іргерімелі қозғалысы
Маштаб туралы жалпы түсінік
Маңғыстау мұнай-газ кенорындары: сипаттамасы және карта құрастыру
Маңғыстау өңіріне физикалық-географиялық сипаттамма
Мемлекеттік геодезиялық тораптар
Мемлекеттік геодезиялық тораптар туралы
Мемлекеттік геодезиялық торлар жиілету және түсіріс торларын одан әрі дамыту
Металл конструкцияларының элементтерін есептеу ерекшеліктері
Метеорология ғылымы
Метеорологияның даму тарихы
Метрология басы, құрылғылардың класстары жайлы мәлімет
Микологиялық және фитопатологиялық анықтамалық сөздік
Микроклимат түсінігі, жіктелуі
Минералды шикізат байлықтарын пайдалану және оларды қорғау
Минералдық шикізаттарға инженерлік-геологиялық зерттеулер
Морфометриялық карталарды құрастыру принципі
Мыстың касиеттері мен қолданылуы
Мұздықтар туралы
Мұнай шикізаттарының құрылымын өзгертпей өңдейтін процестердің химиялық технологиясы
Невада-Семей полигонының инфрақұрылымы
Нивелирлер
Ноосфераның пайда болуы
Органикалық заттың құрамы мен қасиеттері
Орталық қазақтанның аумағындағы көл қазаншұңқырларының түзілу жолдары
Орхон – Енисей ескерткіштері
Оңтүстік Қазақстан облысы аумағынан өтетін Батыс Қытай-Батыс Еуропа трассасы
Оңтүстік – Шығыс Қазақстан өзендерінің ең мол ағындысының параметрлерін климаттың өзгерісін және антропогендік факторларды есепке ала отырып бағалау
План, картамен жұмыс істеу әдісі
Планды әуесуретте жер бедерінің әсерінен болатын нүктелердің бұрмалануларын анықтау
Полигонометриядағы бұрыштық өлшеулер. Мемлекеттік геодезиялық жүйелерге жүрістерін байланыстыру тәсілдері. Триангуляция жобасынын дәлдігін бағалау
Полигонометриядағы бұрыштық өлшеулер. Мемлекеттік геодезиялық жүйелерге полигонометрия жүрістерін байланыстыру тәсілдері. Триангуляция жобасының дәлдігін бағалау
Полигонометриялық торлар
Проекциялардың жіктелуі мен дамуы
Резервуарлар және газгольдерді құрастыру ерекшеліктері
Реконструкция кезінде монтаждау және бұзу жұмыстарының өндіріс әдістері
Рельеф құрушы эндогендік факторлар
Сандық карта
Сейсмикалық барлау
Солтүстік Америка материгің жер бедерінің басты ерекшеліктері және геологиялық даму тарихы
Солтүстік Қазақстанның салқын мерзімдегі термикалық режимі туралы
Спутниктік фотограмметрия. Суреттерді ортотрансформациялау
Стереофотограмметри
Стратиграфиялық бағана құру. Геологиялық картадағы шартты белгілер. Геологиялық қима
Су құбыры қазандары және оның түрлері
Суреттерді бір координаттық жүйеден басқа жүйеге ауыстыру әдістері
Суреттердің (әуеғарыштық суреттер) негізгі түрлерінің сипаттамалары
Сызбаларды түзетуге арналған құралдар
Сызықтық құрылыстарды трассалау кезінде тік және көлденең қисықтарды бөлшектеп бөлу
Табиғи және жасанды тау жыныстары,түрлері, қасиеттері
Табиғи сұрапыл апаттар
Тасты және теміртасты конструкциялар
Таулармен жазықтардағы өзен аңғарлары
Тахеометр-автоматтар және электронды тахеометрлер
Тахеометриялық түсіріс және оны өңдеу
Тахеометрлі түсіріс
Тахеометрлік түсіріс
Тахеометрлік түсіріс жайлы
Тахеометрлік түсіріс туралы ақпарат
Тектоника
Темірбетон конструкциялары
Темірбетон конструкциялары және оның негізгі физико-механикалық сипаттамалары
Теодолит, оның құрылысы және жұмыс істеу принциптері
Теодолиттік түсіріс, оның мәні және жұмыс тәртібі
Теодолиттердің жіктелуі
Термодинамикалық температураның нолге жетпеу принципі
Технологиялық карта құрастыру жұмыстары
Теңіздің геологиялық әрекеті
Топография жєне баѓдарлау
Топография қарталар көмегімен шешілетін мәселер
Топографиялық жұмыстар
Топографиялық карта бойынша есептерді шешу
Топографиялық карталардың жол-жол сызығы және номенклатурасы
Топографиялық түсіріс
Топографиялық түсіріс және топографиялық планын құрудың техникалық жобасы
Топографиялық түсірістің сапасын бағалау
Топология түсінігі
Топырақ бонитеті
Топырақ бонитетінің қысқаша тарихы
Топырақ коллоидтар мен топырақтың сіңіру қабілеті
Топырақ ресурстары. Қазақстан топырақтарын қорғау мәселесі
Топырақ туралы мәлміет
Топырақ туралы түсінік, топырақтану ғылымы
Топырақ түзуге аймақтың геологиялық жасының әсері
Топырақ қабаты
Топырақтарды жіктеудің принциптері
Топырақтарды және әртүрлі қоспаларды тығыздайтын тығыздағыштар
Топырақтың грануметриялық құрамы
Торғай өзені – Төсім бекеті бойынша су өтімі қисықтарын тұрғызу және ағындыны есептеу
Торғай өзенінің су режимін сипаттау
Трассаны нивелирлеу
Трассаны нивелирлеу туралы
Түсті металдардың сынықтары мен қалдықтарын дайындау жəне алдын-ала өңдеу
Тұрлан геофизикалық экспедициясы
Төменгі және жоғарғы мантиясының мәртебесі мен заттардың құрамы. «Тектоносфера» тұжырымдамасы
Төменгі және жоғарғы мантиясының мәртебесі мен заттардың құрамы. «Тектоносфера» тұжырымдамасы. Минералдар тіркемелер жіктелуі
Төменгі температураларды термоэлектрлік термометрмен өлшеуді метрологиялық қамтамасыз ету
Украинада жер кадастрының жүргізілуі
Физгеографиялық аудандастыру
Флювиалдық геология процестер
Фонтанды арматура
Фотограмметрияда қолданылатын түсіріс (сурет) түрлері
Шарын өзені Сары Тоғай бекетінің су өтімі қыисығын тұрғұзу және ағындыны есептеу
Шарын өзенінің су ресурстарын бағалау
Шаңды дауылдардың зерттелуі
Шу мен вибрацияның адамға әсері
Шығыс Қазақстандағы археологиялық зерттеулер (ХХ ғасырдың екінші жартысы)
Шығыс Қазақстанның географиялық орны мен мен геологиялық уақыт ішіндегі табиғатының даму тарихы
Шөгінді тау жыныстары
Шөгінді тау жыныстары жайлы мәлімет
Шөл және шөлейіттік топырақтарға жалпы түсінік
Экзогендік геологиялық үрдістер
Экзогендік геологияоық процестер
Электронды тахеометрлер сипаттамасы
Ғарыштан алынған ЖҚЗ фотографиялық әдістің жалпы принциптері
ҒАРЫШТЫҚ СӘУЛЕЛЕР ЖӨНІНДЕГІ НЕГІЗГІ БАҚЫЛАУ МӘЛІМЕТТЕРІ
Ғимарат және оның элементтері туралы түсінік. Ғимаратты бөлу жұмыстары
Ғимараттарды техникалық жағдайларды бақылауда инженерлік-геологиялық факторларын қарастыру
Ғимараттың деформациясы туралы жалпы түсiнiк. Бөлу жұмыстарының технологиясы
Қабатты және ұңғыны гидродинамикалық зерттеу
Қабатты сұйықпен жару әдісін тиімді қолдану үшін игеру объектілерін таңдау шарттары
Қазіргі геокешендердің эволюциялық дамуына әсер ететін табиғи-антропогендік факторларды анықтап, негізгі ландшафттардың жіктелуін анықтау
Қазіргі жерге орналастырудың мақсаты, міндеттері жөне мазмүны
Қазіргі қолданыстағы тахеометрлердің түрлері. Тахеометрлік түсіріс
Қазақстан аумағының табиғатының қалыптасу кезендері
Қазақстан елді мекеніндегі соның ішінде Алматы қасындағы сейсмикалық қауіптің жалпы жағдайы туралы және халықты, аумақты төтенше жағдайлардан, күшті жер сілкінісінен қорғау шаралары
Қазақстан территориясын физикалық – географиялық тұрғыдан жүйелі зерттеу
Қазақстан өсімдік жамылғысының картасын құрастыру
Қазақстандағы геодезия жүйесінің жұмыс реті
Қазақстандағы пайдалы қазбалар
Қазақстандағы тұрақты даму концепциясы
Қазақстанның алтын қоры картасын құрастыру
Қазақстанның геологиялық даму тарихы мен тектоникалық құрылымы
Қазақстанның минералды-шикізат ресурстары
Қазақстанның Оңтүстік бөлігінің тарихи карталарын құрастыру негіздері
Қазақстанның түсті металлургиясының картасын құрастыру (қара және түсті)
Қазақстанның қазба байлықтар қоры және жер қоймасы
Қазақстанның қазба байлықтары
Қазақстаның терреиториясындағы байлықтары
Қалыпты жұлдыздар Жұлдыздардың ішкі құрылысының теңдеулері Жұлдыздардың ішкі құрылысын эксперименттен анықталатын жұлдыздардың сыртқы сипаттмалары негізінде жұлдыздық құрылым теңдеулер
Қаныш Сатпаев геология ғылымының ең алғашқы педагог – мұғалімдерінің бірі
Қаныш Сәтпаев – алғашқы геолог
Қапшағай қаласының гео-экономикалық даму мүмкіндіктері
Қарастырылатын аудан сипаттамасы
Қаратау жотасындағы фосфорит кен орындарының геологиялық зерттелуі және олардың өңделуі
Қарлы-боранның пайда болуынның метеорологиялық және аэрологиялық жағдайлары
Қолданбалы геодезия туралы жалпы мәлімет.Пландық инженерлік-геодезиялық торлар
Қолданбалы геодезия туралы жалпы түсінік.пландық инженерлік-геодезиялық торлар.пландық толықтыру торларын жобалау.триангуляция жобасының дәлдігін бағалау
Қостанай облысы Восточный ауылының ірі масштабты топырақ картасын құрастыру қағидалары
Қызылорда облысының егіс алқаптары мен суландыру жүйесі
Құм туралы
Құмкөл кен орнындағы жобаланған және жақсы бұрғыланған ұңғыманың сипаттамаларын зерттеу
Құмкөл кен орнының жағдайында өндіретін ұңғылар жұмысын қиындататын негізгі аспектілер
Құрылысты бөлудің жалпы принціпі мен қажетті дәлдігі
Ұңғы бұрғылау

Ұңғы өшуінің геологиляқ шарттары
Ұңғыманы бұрғылау
Әктас жер қойнауын бағалау
Әлібекмола кен орыны
Әлемнің ірі мaсштaбты құрылымын зерттеу Нәтижелер және олaрды тaлқылaу
Әлеуметтік – экономикалық карталар
Әртүрлі территориялық деңгейдегі жерлерді тұрпаттау және агроэкологиялық бағалауды картографиялау
Әуеғарыштық суреттерді дешифрлеу
Өзен және батпақтардың геологиялық рөлі
Өзен кен орнында 1400м тереңдікке бұрғыланатын пайдалану ұңғымасын жобалау
Өзен кен орнында қолданылатын қабаттардың мұнай бергіштігін көтеру әдістері
Өзен кен орнының геологиясы
Өлкетану жұмыстары
Өлшемдердің кездесоқ қателіктерінің қасиеттері
Өлшеу қателіктерінің теориясы
Өндірістік ғимараттың іргетасын есептеу
Өскемен қаласының атмосфералық ауасы және агроценоздарының ластануын бағалау
Өткелдердің құрылысы, мазмұны мен оларды пайдаланудағы қауіпсіздік шаралары

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *