Математика, Геометрия тақырыбында қазақша рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар тізімі

12-Лекция. Модельдердің өзгешеліктерін анықтау мәселелері
2 – сынып математика пәні мазмұнының ерекшеліктері
2 – сынып математика сабақтарында оқытудың тәрбиелік функциясын жүзеге асыру
2- сыныпта математика сабақтарында халық педагогикасы элементтерін қолдану
3-сыныпта көбейту мен бөлуді игерту әдістемесі
5-Лекция. Математикалық модельдеу және талдаудың экономика-математикалық тәсілдері
50 миллион жай сандар
7-8-9 сыныптардан геометриядан таңдау курстарын оқыту
I-тектi меншiксiз интегралдар
n-ші ретті, коэффициенттері айнымалы біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеулерді жалпыланған Абель формуласын пайдаланып шешу
N-ші ретті, коэффициенттері айнымалы біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеулерді шешу әдістері
n-өлшемді векторлық кеңістк
«Бөлшек сандары бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне ауыстыру»
«Дискретті математика және математикалық логика» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен
«Комбинаторика элементтерін пайдаланып есептер шығару»
«Компьютер көмегімен есеп шығару технологиясын математикалық білім сапасын жақсартуда пайдалану ерекшеліктері»
«Математика» оқу пәнінің базалық мазмұны
«Математикаландыру кезеңі»
«Математикалық модельдер және сандық әдістер байланысы туралы»
«Математикалық сөйлемдер теоремаларды дәлелдеу әдістері»
«Мектепке дейінгі балалардың геометриялық пішіндерді қабылдау ерекшеліктері.»
«Модель типтері мен олардың түпнұсқасымен ұқсастық түрлері»
«Оқиғаның ықтималдығы»
«Пифагор теоремасын басқа тәсілмен дәлелдеу»
«Сандар теориясының элементтерін зерттеу.»
«Таңғажайып сандар сыры» тақырыбындағы ғылыми жұмыс
«Фредгольм интеграл-дифференциалдық теңдеу үшін екі нүктелі шектік есепті шешудің жуық әдісі»
«Қатарлар»
Адамзат тарихында ең ерте қалыптасқан ғылымдардың бірі – математика
Айналдыру әдісі
Айналу беттерінің қиылысу сызығы
Айналу денелері
АЙНАЛУ ДЕНЕЛЕРІ ТАҚЫРЫБЫН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ СИПАТЫ
АЙНАЛУ ДЕНЕЛЕРІНІҢ БЕТІ ЖӘНЕ КӨЛЕМІ
Айналу денелерінің беті және көлемі жайында
Аксонометриялық проекциялар туралы жалпы мағлұмат
Алгебра жалпы ұғым ретінде
Алгебра және анализ бастамаларын оқыту барысында математикалық анализдiң негiзгi ұғымдарын есептердi пайдаланып қалыптастыру
Алгебра және математикалық анализ бастамалары
Алгебра сабағында 7 – сынып оқушыларының жұмысын ұйымдастыру әдістемесі
Алгебра элементтері
Алгебра элементтерін оқыту әдістемесі
Алгебра, геометрия және логиканың таңдаулы мәселелері пәнінен емтихан сұрақтары
Алгебралық есептерді шешуде математикалық индукция әдісін қолданудың жаңа қырларын көрсету
Алгебралық және трансценденттік теңдеулерді шешудің сандық әдістері
Алгебралық теңдеулер жүйесі
Алгебралық теңдеулер жүйесін шешу
Алгебралық теңдеулерді шешудің жолдарын тәжірибе мен теория жүзінде тиімділігін тексеру
Алгебралық теңдеулердің шешудің жанама әдісі
Алгебралық өрнектер
Алгебралық өрнектер және оларды түрлендіру
Алгоритм және оның қасиеттері
Алтын қима
Алғашқы функция және аныкталмаған интеграл
Алғашқы функция және интеграл
Аналитикалық модельдеу. Имитациялық модельдеу
Антье функциясына берілген теңдеулерді шешу
Анықталмаған интеграл және интегралдаудың негізгі әдістері
Анықталмаған интеграл. Алғашқы функция
Анықталмаған теңдеулерді шешудің жаңа тәсілдері
Анықталмаған теңдеулерді шешудің жаңа әдістері
Анықталған интеграл Ньютон Лейбниц формуласы туралы ақпарат
Анықталған интеграл түбірлерін табу бағдарламасын құру
Анықталған интеграл ұғымы
Анықталған интеграл. Негізгі қасиеттері
Анықталған интеграл. Ньютон-Лейбниц формуласы
Анықталған интегралдарды жуықтап есептеу
Анықталған интегралды жуықтап шешу
Анықталған интегралдың қасиеттері мен интегралдау әдістері
Анықталған интегралдың қолданылулары
Анықтауыш
Анықтауыштар және оларды есептеу
Аралас туындылар
Аралықта үзіліссіз функциялардың қасиеттері
Арифметика
Арифметика және алгебраға тиісті үйірме жұмыстары
Арифметикалық амалдар
Арифметикалық амалдар мен олардың қасиеттері
Арифметикалық амалдарды орындаудың таблицалық жағдайлары
Арифметикалық және геометриялық прогрессия
Арифметикалық және геометриялық прогрессия туралы
Арифметикалық прогрессияның анықтамасы
Арифметикалық ұғымдарды оқыту әдістемесі
Арифметикалық ұғымдарды оқытуда ақпараттық құзыреттіліктерді дамыту
Арифметикалық өрнектер.логикалық өрнектер және операциялар
Арнайы функциялар
Аудан. Фигуралардың аудандарын салыстыру
Ауызша есептеу тәсілдерін үйрету әдістемесі
Ауызша қосу және азайту тәсілдері
Ауыспалы таңбалы қатарлар. Тейлор және Маклорен қатарлары.
Ақыл-ойдың дамуы, ақыл-ой әрекеттерінің әдістері мен тәсілдерін игеру
Білім алушыларға арналған пәннің оқу-әдістемелік кешені ALG 1202 «Алгебра»
Бір айнымалы сызықтық емес теңдеу
Бір айнымалылы функциялардың интегралдық есептеулері
Бір айнымалысы бар сызықты теңдеу және оның қасиеттері
БІР АЙНЫМАЛЫСЫ БАР СЫЗЫҚТЫҚ ЕМЕС ТЕҢСІЗДІКТЕР ЖҮЙЕСІ
Бір өлшемді жиындарға амалдар қолдану
Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер
Бірінші сыныпта қарапайым түсініктерді оқыту әдістемесі
Бірліктің бөлшектенуі

Біртексіз процестердің нормаланған информациялық энтропиясы
Бірқалыпты теңдеулер жүйесі
Байланыстың нормалық түрлері
Балаларда жиын, сан және санау туралы алғашқы математикалық білімдерді дамыту
Балалардың меңгерген ұғымдар бойынша қанша болса, сонша, тең, көп, аз, бір-бірден деген ұғымдар бойынша
Баланың жиын, сан және санау туралы алғашқы математикалық білімдерін дамыту жолдары
Бастапқы және шеттік шартты есептер түсініктері, жәй дифференциалдық теңдеу есебінің грин функциясы
Бастауыш математика курсындағы шамалар және олардың өлшем бірліктерін оқыту әдістемесі
Бастауыш мектеп математикасында деңгейлеп-саралап оқыту технологиясын қолдану
Бастауыш мектеп математикасында құзіреттілікті қалыптастыру.
Бастауыш мектеп математикасындағы шамалар және оны қалыптастырудың әдіс – тәсілдері
Бастауыш мектеп оқушыларына математика сабақтарында экономикалық тәрбие беру мүмкіндіктері
Бастауыш мектеп оқушыларының математикадан білімдерін тексеруде тест әдісін қолдану ерекшеліктері
Бастауыш мектеп оқушыларының математикалық ұғымдарды меңгерунің әдістемесі
Бастауыш мектепте математиканы оқыту теориясы және технологиясы
Бастауыш мектепте математиканы оқыту үдерісі
БАСТАУЫШ СЫНЫП МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА АКТ-НЫ ҚОЛДАНУ
Бастауыш сынып математика әдістемесі ғылыми пән ретінде
Бастауыш сынып математикасын оқытуда көрнекілік принципін теориялық жағын қарастырып, оны жүзеге асыру
Бастауыш сыныпта математика сабағында арифметикалық амалдарды оқыту
Бастауыш сыныпта математика сабақтарында оқушылардың білім деңгейін арттырудағы мұғалімні іс-әрекеті
Бастауыш сыныпта математика сабақтарында оқушылардың білім деңгейін арттырудағы мұғалімнің іс-әрекет
Бастауыш сыныпта математикадан ұйымдастырылатын сыныптан тыс жұмыстар және оны өткізу әдістемесі
Бастауыш сыныпта математиканы оқытуда модульдік технологияны қолдану
Бастауыш сыныпта математиканы оқытуда өзіндік жұмысты ұйымдастырудың тәжірибелік іс-әрекеті
Бастауыш сыныпта мәтіндік есептерді талдау әдістемесі
Бастауыш сыныптарда математиканы оқыту әдістемесінің жалпы мәселелері
Бастауыш сыныптарда математиканы оқытуда оқу есептерін пайдалану әдістемесі
Бастауыш сыныптата үлес, бөлшек
Бастауыш сыныптың математика пәнінен 1-сыныбында өтлетін тақырыптар
Беттің майысуы
Бигармоникалық функция класындағы бөлшек ретті операторлардың дифференциалдануының кейбір қасиеттері
Болашақ мұғалімдерге математикалық анализ курсын оқыту принциптері
Бүтін және бөлік
Бүтін сандар жиынында анықталмаған теңдеулерді шешу әдістері
Бүтін сандар жиынында теңдеулерді шешу
Бөлшек ұғымы
Бөлшек-рационал теңдеулер мен теңсіздіктерді шешуді оқып үйрету әдістемесі
Бөлшектерге амалдар қолдану
Вариация көрсеткіштері
Вариация көрсеткіштері және олардың қасиеттері. Статистикалық талдауда вариация көрсеткіштерін қолдану
Вариациялық есептеулер пәні
Векторлар және векторлар жүйесі
Векторлар және олардың есептер шығаруда қолданылуы
Векторлар және оларға амалдар қолдану
Векторларды геометриялық есеп шығаруда қолдану
Векторлармен жұмыс
Векторлық кеңістік
Виет теоремалары
Вилкоксонның белгілері
Гамильтон-Якоби теңдеуі
Гаусс әдісі. Матрица рангісі.
Геометрия сабағында ақпараттық технологияларды пайдалану
Геометрия тарихы
Геометрия элементтері
Геометриялық дене
Геометриялық есептерді алгебралық, тригонометриялық теңдеулер құру арқылы шығару әдістері
Геометриялық есептерді шешу
Геометриялық интерпретация
Геометриялық фигуралар
Гетероскедастикалық
Гильберт Аксиоматикасы
Гиперболалық операторлардың бір класының өз-өзіне түйіндестігін көрсету
Гиперболалық параболоид
Гиперболалық түрдегі оператордың бір класының симметриялы болатындығы туралы мәселені зерттеу
Гиперболалық түрдегі теңдеулердің бір класы үшін шешімнің тегістігі мен аппроксимативтік қасиеттерін зерттеу
Горизонталь бұрышты өлшеудің мәні
Графтар саны. Ағаштар
Графтар теориясы
Графтар теориясы және оның элементтері
Графтардағы Гамильтон циклы мен жолы
Графтардағы тиімділеу есептерін шешу әдістері
Группалар теориясын геометрия есептерін шешуде қолдану
Дайындық кезеңіндегі математика сабағында оқушылардың іс – әрекетін ұйымдастыру
Дельта-функция
Дербес туындылы
Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер классификациясы
Динамикалық қатардың түрлері
Диофант теңдеулері
Дирихле тектес шеттік шарттармен берілген эллиптикалық оператордың меншікті мәндерін зерттеу
Дисконттау коэффициентінің формуласы бойынша есептер
Дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары
Дискретті математиканың негізі
Дискриминантты талдау
Дисперсиондық талдау
Дисперсиялық анализ мақсаты
Диференциал теңдеулердің тұрақтылық белгілерін анықтаудың Пуянкаре-Ляпунов әдісі
Диференциалдық оператор
Дифференциалдық геометрия және топология
ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ЕСЕПТЕУДІҢ НЕГІЗГІ ТЕОРЕМАЛАРЫ ФЕРМА, РОЛЬ, ЛАГРАНЖ, КОШИ ТЕОРЕМАЛАРЫ
Дифференциалдық есептеулер бағдарламасына түсінік хат
Дифференциалдық есептеулердің негізгі теоремалары және оларды әр түрлі есетерде қолдану
Дифференциалдық есептеулердің экономикада қолданылуы
Дифференциалдық және интегралдық есептеулер
Дифференциалдық теңдеу
Дифференциалдық теңдеулер
Дифференциалдық теңдеулер курсында тірек конспектілерін қолдану, және де дифференциалдық теңдеулерді шешу жолдары
Дифференциалдық теңдеулер туралы жалпы түсінік
Дифференциалдық теңдеулерді мектепте оқыту
Дифференциалдық теңдеулерді шешу алгоритмін құру және сол теңдеулерді Matlab жүйесінде көрсету

Дифференциалдық теңдеулерді шешудің Ранге-Кутта әдісі
Дифференциалдық теңдеулердің қалыпты жүйелерін талдау
Дифференциалдық теңдеулердің қалыпты жүйесін талдау
Дифференциалдық формалар
Дифференциялдық теңдеулер шешімінің бар және жалғыз болуы туралы теормаларды зерттеу
Евклидтік кеңістік
Ежелгі Мысыр математикасының тәсілдері
Екiлiк сумматорлар және сандық компараторлар
Екі амалмен шығарылатын есептер
Екі еселі интеграл
Екінші және үшінші ретті анықтауыштар
Екінші және үшінші ретті анықтауыштар және олардың қасиеттері. Крамер формуласы
Екінші ретті беттер туралы түсінік. Цилиндрлік беттер мен айналу беттері
Екінші ретті дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер
Екінші ретті дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер классификациясы
Екінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеулер теориясы
Екінші ретті қисықтар. Гипербола.
Екінші ретті қисықтар. Парабола
Екінші текті қисық сызықты интегралдың жолдан тәуелсіздігі
Екіөлшемді дискретті кездейсоқ шамалар
ЕКОЕ-ті және ЕҮОБ-ті ЕВКЛИД алгоритмі арқылы табу
Ерекшелігі әлсіз ядролы интегралдық теңдеулер
Ересектер тобындағы балаларға арифметикалық, есептеу туралы түсінік беру
Еркін айнымалылары бар функцияналдық теңдеуді коши әдісімен шешу
Еркін және тербелістер
Есеп және оны шешу процесі
Есепті алгебралық тәсілмен шешу
Есептер шығарудың жалпы әдістерін оқытудың теориялық негіздері
Есептерді шешуде алгебралық әдісті қолдану
Есептерді әр түрлі тәсілдермен шығару
Есептеу-графикалық жұмысын орындауға арналған тапсырма
Жазықтықтағы геометриялық салулар және оларды шешу
Жазықтықтағы геометриялық фигуралар және олардың қасиеттері. Геометрия курсын аксиоматикалық тұрғыда құру
Жазықтықтағы нүктелердің геометриялық орыны
ЖАЗЫҚТЫҚТАҒЫ ТҮЗУ. Түзудің әртүрлі теңдеулері
Жазықтықтағы фигуралардың кесілуі
Жазықтықтың теңдеулері
Жай бөлшектерге амалдар қолдану
Жай дифференциалдық теңдеулер және операторлар
Жай және құрама есептер, оларды шешу
Жай итерация әдісі бойынша теңдеуді шешу бағдарламасын құру
Жай көпбұрыштардың қажетті қасиеттері
Жай сандар
Жай сандардан құрылған арифметикалық прогрессиялар
Жай сандардың арифметикалық прогрессияда таралуы
Жалпы білім беретін орта мектепте математикадан экономикалық білім берудің өзекті мәселелері
Жалпы бірінші шеттік есеп және айннымалыларды ажыратудың жалпы схемасы
Жалпы тригонометриялық теңдеулердің түрлерін және оларды шешу жолдарын ашып көрсету
Жалпыланған тригонометриялық, гиперболалық функциялар
Жалпыланған үш өлшемді Мойсил-Теодереско теңдеулер жүйесі үшін нетерлік есеп

Жаратылыстану және экология есептерінің дифференциалдық модельдерін құрып-зерттеу
Жаратылыстану-математика сыныптарында оқытылатын математиканың элективтік курстарының мазмұны
Жас зияткерлер математикалық ойыны
Жасанды базис әдісі
Жаңа ақпараттық технологияны мектеп геометрия курсында қолдану
Жаңа тақырып өткізу сабақтарында педагогикалық технологияны пайдалану
Жеке туындылардағы дифференциал теңдеулерді шешу
Жиын
Жиын (матемаитка)
Жиын уғымы
Жиын уғымы. Жиынның элементтері
Жиын. Функция. Сан тізбегі
Жиындар және оларға қолданылатын амалдар
Жиындар және оларға қолданылатын амалдар жайлы
Жиындар мен математикалық логика элементтері. Нақты сандар және олардың қасиеттері. Бірінің ішінде бірі кесінділер қағидасы. Жиындар. Жиындарға қолданылатын амалдар. Функциялар. Функцияларды композиция-сы(бейнелеу), Элементар функциялар. Функция графигі, кері функция
Жиындар теориясына кіріспе
Жойылмалы эллиптік түрдегі оператордың бір класының оң анықталғандығы туралы
Жойылмалы эллиптік түрдегі оператордың бір класының өз-өзіне түйіндестігі
Жойылмалы эллиптік түрдегі теңдеулер үшін Дирихле есебі спектрінің дискреттілігі
Жоғары дәрежелі алгебралық теңдеудің нақты сандар өрісінде шешу әдістерінің бірі
Жоғары оқу орындарында оқытылатын дифференциалдық теңдеулерді шешудің әр түрлілігі
Жоғары оқу орындарында оқытылатын дифференциалдық теңдеулерді шешудің әр түрлілігін зерттеу
Жоғары сынып оқушыларына көпжақтарға берілген есептерді компьютер көмегімен шығаруға үйрету әдістемесі
Жоғарғы ретті туындылар мен дифференциалдар
Жылуөткізгіштік теңдеуін нүктелік жылу көзін ескеріп шекті элементтер әдісімен шешу
Жылуөткізгіштіктің стационарлы және стационарлы емес теңдеулерін шешу
ЖЫЛУӨТКІЗГІШТІКТІҢ ТЕҢДЕУЛЕРІНІҢ КЕЙБІР БАСТАПҚЫ-ШЕКТІК ЕСЕПТЕРІН САНДЫҚ ӘДІСТЕРМЕН ШЕШУ
Жүз көлеміндегі сандарды қосу және азайту машықтарын қалыптастыру әдістемесі
Жүйелі қателіктердің классификациясы
Жүк тасымалдау тиімді моделдеу
Жүктелген параболалық теңдеуді коэффициент арқылы басқару
Заманауи сабақ- математика мұғалімдерінің инновациялық білім беруінің негізі
Заттың агрегат күйінің өзгеру графиктері
Икемділік коэффициенті
Икемділік коэффициенті туралы
Икемділік туралы
Инверсия
Интеграл ұғымы
Интегралды параметр бойынша дифференциалдау және интегралдау
Интегралдық есептеудің геометриялық және физикалық есептерге қолданылуы
Интегралдық кластарды кластарға бөлу
Интегралдық теңдеулер
Интегро-дифференциалдық теңдеулерді шешудің кейбір әдістері
Интервалдағы дифференциалданатын функциялардың негізгі теоремалары.
Интервалдық талдау
Инфopмaция ұғымы
Инфopмaция ұғымы. Энтpoпия
Инфopмaция-энтpoпиялық тaлдay
ИНФОРМАЦИЯЛЫҚ ЭНТРОПИЯ
Иррационал сан ұғымы

Оқи отырыңыз:  Мұрағат ісі тақырыбында қазақша рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар тізімі

Иррационал теңдеулер
Иррационал функцияларды интегралдау
Ирроционал теңдеулер мен теңсіздіктер, олардың жүйелерін оқыту əдістемесі
Ирроционал теңсіздіктерді анықтама бойынша дәлелдеу
Квадрат теңдеулер
Квадрат теңдеулерді шешу жолдарының әр түрлі әдістері
КВАДРАТ ТЕҢДЕУЛЕРДІ ШЕШУ ЖОЛДАРЫНЫҢ ӘР ТҮРЛІ ӘДІСТЕРІ ТУРАЛЫ
Квадрат теңсіздік
Квадрат теңсіздіктерді шешуде оқушылардың математикалық сауаттылығын арттыру жолдары
Квадраттық үшмүшелік
Кездейсоқ кезулердің нақты түрінің математикалық моделі
КЕЗДЕЙСОҚ ОҚИҒАЛАР. ЫҚТИМАЛДАҚТАР ТЕОРИЯСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТЕОРЕМАЛАРЫ
Кездейсоқ шама
Кездейсоқ шамалар
Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамлары
КЕЗДЕЙСОҚ ШАМАЛАРДЫҢ САҢДЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ Кездейсоқ шамалар және олардың үлестерім заңдары
КЕЗДЕЙСОҚ ШАМАЛАРДЫҢ ҮЛЕСТЕРІМ ЗАНДАРЫ
Кейбір элементар функциялардың анықтамасы және олардың қасиеттері
Кесіндінің ұзындығын анықтау
Кешенді сандар
Кеңістіктегі вектор
Кеңістіктегі координаталар әдісі мен векторлар
Кеңістіктегі фигураларды жазықтықта салу
Кеңістіктер мен операторлар
Кластерлік талдау ұғымы
Комбинаторика есептерінің тарихы
Комбинаторикалық анализ
Комбинаторикалық үйлесімді кескіндерді (конфигурацияларды) қайта есептеу формулалары
Комбинаториканың негізгі элементтері
КОМПАКТЫ ЖИЫНДАР ҰҒЫМЫ
Комплекс айнымалы дифференциал функция
Комплекс айнымалылы функция
Комплекс сандар
Комплекс сандар ұғымы
Комплекс сандарды оқытуға арналған компьтерлік бағдарламаларды қолдану тәсілдері
комплекс сандарын тригонометриялық және көрсеткіштік түрде жазу
Компьютерде есеп шығару технологиясын математикалық біліктілікті тереңдетуде және дамытуда пайдалану
Координаталар әдісі
Корреляциялық және регрессиялық анализ
Кошидің интегралдық формуласы
Коэффиценттері тұрақты сызықтық теңдеулерді талдау
Коэффициенттері тұрақты және айнымалы – ретті сызықты дифференциалдық теңдеулердің шешімін табуға операциялық есептеулерді қолдану
Криптографияның математикалық негіздері
Кун-Таккер теоремасы және квадраттық программалау
Күрделі есептерді шығарудың тиімді әдістері
Күрделі мәтін есептер
Күрделі сызықтардық қисықтықтары мен бұралымдары
Күрделі функцияның туындысы
Күшті қосындылау туралы түсінік
Көз функцияларының кейбір қолданулары

Көлдің су деңгейінің ауытқуларын математикалық есептеулер арқылы модель жасап анықтау
Көмірқышқыл газының мөлшерімен есептеу
Көп айнымалы функция дердес туындысы және толық дифференциалы.
Көп айнымалылар функциясы. Көп айнымалылар функциясы туралы негізгі ұғымдар мен шек
Көп аргументті функциялардың интегралдық есептеулері
КӨП ӨЛШЕМДІ КЕЗДЕЙСОҚ ШАМАЛАР ТҮСІНІГІ
Көп өлшемді объектілердің фракталдық өлшемділіктері
Көпбұрыш
Көпжақтар
Көпмүшелік және оның стандарт түрі
Көпмүшеліктер мен комплекстік сандар
Көпшілікке қызмет көрсету жүйесін модельдеу
Көпөлшемді талдау
Көпөлшемді үлестірімдер
Көрсеткіштік және логарифмдік функциялар (қайталау) көрсеткіштік және логарифмдік функциялар (қайталау)
Лагранж әдісі туралы
Лаплас теңдеуі үшін кейбір бейлокал есептердің шешімділігін зерттеу
Лаплас түрлендіру қасиеттері жайлы
Лежандр символы
Лежандр түрлендіруі
Леонард Эйлер циклы
Логарифмдік және көрсеткіштік теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу
Логарифмдік және көрсеткіштік теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу әдістері
Логарифмдік теңдеулерді және теңсіздіктерді шешу
Логарифмдік өрнектерді есептеу әдістері
Логикалық есептер және оны шығару жолдары
Логикалық функциялар туралы
Локальді шекті теорема
Лопиталь ережесі және тейлор формуласы
Мазмұнды есептер арқылы оқушылардың ойлау қабілетін кеңейту
Математика
Математика сабағында көрнекілік принципті қолдану технологиясы
Математика ауызша есептеу тәсілдері
Математика және музыка
МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ ЭЙЛЕР
МАТЕМАТИКА НЕГІЗДЕРІ пәнінен практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулық
Математика негіздері пәнінен практикалық сабақтың әдістемелік нұсқауы
Математика оқу пәнінің базалық білім мазмұны тарауларына сипаттама
Математика пәнін оқыту арқылы бастауыш мектеп оқушыларын уақытты орынды пайдалануға үйрету жолдарын көрсету
Математика пәнінде сыни тұрғысынан ойлау әдіс-тәсілдерін пайдаланудың тиімділігі
Математика пәнінен дәрістік тезистері
Математика пәнінен дәрістер кешені
Математика пәнінен лекция тезистері
Математика пәнінен оқу құралы
Математика пәнінен оқушылардың өздігінен орындайтын жұмыстарын ұйымдастыру
Математика пәнінен тапсырмалар жинағы
Математика сабағы кезінде шығармашылық дамытуды атқаратын әдістемеліктер
Математика сабағында бастауыш сынып оқушыларының есеп шығару және есептеу қабілеттерін арттыру
Математика сабағында геометрия ұғымдарын оқыту
Математика сабағында жаңа ақпараттық технологияларды қолдана отырып оқушылардың құзыреттілігін арттыру

Математика сабағында көрнекі құралдарының қолдануының психология- педагогикалық негіздері
МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛУЫ
Математика сабағында оқушылардың шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту
Математика сабағында сыни тұрғыдан ойлау технологиясының мүмкіндіктері
Математика сабағында экономикалық білім беру
Математика сабағында қолданатын дидактикалық ойындар
Математика сабағында ұлттық мазмұндағы есептерді шешу
Математика сабақтарында ақпараттық технологияны қолдана отырып, оқушыларды шығармашылыққа баулу
Математика сабақтарында есеп шығаруға қызығушылығын дамытуда жеке оқушыға бағытталған оқыту технологияларын пайдалану әдістемесі
Математика сабақтарында жаңа ақпараттық технологияларды қолдана отырып, оқушылардың логикалық ойлау қабілеттері мен танымдық белсенділіктерін арттыру
Математика сабақтарында оқушылардың математикалық сауаттылығын қалыптастырудың теориялық негіздері
Математика сабақтарында пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру
Математика сабақтарында халық педагогикасының озық үлгілерін қолданудың әдістемесі мен тәжірибесі
Математика сабақтарында әр түрлі әдістерді қолдану
Математика тарихы
Математика ғылым атасы
Математика ғылым тарихы
Математика ғылымының тарихы
Математика ғылымының қалыптасуы
Математика ғылымының қалыптасуы, математикалық теорияның пайда болуы
Математика құрылыста
Математика ұғымы
Математика – ойлау жүйесі
Математикадан бақылау жұмысын орындау туралы жалпы бақылау
Математикадан дидактикалық материалды дайындау әдістемесі
Математикадан есептер шығару практикумы
Математикадан оқу-әдістемелік топтама
Математикадан оқушылардың шығармашылық қызметін қамтамасыз ететін сыныптан тыс жұмыстар өткізудің мазмұны
Математикадан оқушылардың өзіндік жұмыстары мен сынаптан тыс жұмыстарын ұйымдастыру және өткізу әдістері
Математикадан сыныптан тыс жұмыс және оны өткізу әдістемесі
МАТЕМАТИКАДАН СЫНЫПТАН ТЫС ЖҰМЫСТАРДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ДАМЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛЕРІ
Математикадан тест жинақтарындағы кейбір «стандартты емес» есептер
Математикадан факультативтік сабақтар
Математикадан факультативтік сабақтар өткізу әдістері
Математикадан өз бетінше оқып-үйрену тиімділігінжақсартуда оқулық элементті пайдалану
Математикадан өткізілетін деңгейлік олимпиядалар және олимпияда есептері
Математикадан өткізілетін деңгейлік олимпиядалар мен олимпиядалық есептер
Математикадағы дифференциалдық есептеулер элементтері
Математикалық анықтамалық
МАТЕМАТИКАЛЫҚ БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУДЕГІ НЕГІЗГІ ФАКТОРЫ – ОҚУЛЫҚ
Математикалық дифференциацияны оқытуда модульдық технология мен рейтингтік бағалаудың элементтерін қолдану
Математикалық есеп және оқушының танымдық белсенділігін дамыту
Математикалық есептер
Математикалық және логикалық модельдеу
Математикалық индукция
Математикалық индукция әдісі және оның қолдануы
Математикалық логика және дискретті математика
Математикалық логикалық байланыстар
Математикалық логиканың пайда болуы
Математикалық логиканың элементтері
Математикалық модельдің құрылуы және таралу динамикасы
Математикалық модельдерге қойылатын талаптар
Математикалық модельдеу
Математикалық модельдеу бойынша дәрістер
Математикалық модельдеу пәнінен дәрістер жинағы
Математикалық модельдеудің түзілуімен есеперу эксперименті әдістемесі
Математикалық пайымдар және пікірлер. Математикалық сөйлемдер
Математикалық софизмдер
Математикалық статистика элементтерімен танысу
Математикалық структура ұғымы, изоморфизм
Математикалық талдау
Математикалық талдау пәнінің оқу бағдарламасында қарастырылмайтын бөлімдерін зерттеу
Математикалық талдаудың тура және кері есептері
Математикалық теңдеулер жүйесі
Математикалық фокустар
Математикалық функциялар
Математикалық функциялар жайлы
Математикалық құрылымдар. Құрылымдардың типтері және олардың сипаттамалары
Математикалық ұғымдар
Математикалық ұғымдар туралы
Математикалық ұғымдар туралы түсінік
Математикалық ұғымдарды қалыптастыру
Математикалық ұғымның генетикалық анықтамасы
Математиканы бастауыш мектепте оқыту теориясы
Математиканы есептер арқылы оқыту әдістемесі
Математиканы оқыту әдістемесінің жалпы мәселелерімен таныстыру
Математиканы оқытуда жаңа технологияларды пайдалану
Математиканы оқытуда оның қолданбалық қағидаттарын іске асыруда математикалық модельдеу идеясын пайдалану
Математиканы оқытуда халық педагогикасының кейбір мәселелері
Математиканы оқытудағы жаңа технология
Математиканы оқытуды ұйымдастырудың әдістері
Математиканы оқытудың басты міндеттері
Математиканы оқытудың мақсаты міндеттері
Математиканы оқытудың педагогикалық-психологиялық негіздері
Математиканы оқытудың педагогикалық-психологиялық негіздері. Математика оқу материалдары мазмұнына жалпы сипаттама
Математиканы оқытудың теориясылық негізі
Математиканы тереңдетіп оқытудағы туынды қолданылуының ерекшеліктері
Математиканы тереңдетіп оқытудағы туындының алгебралық қолданылуы
Математиканы тереңдетип окыту
МАТЕМАТИКАНЫ ТЕСТ ТӘСІЛІ АРҚЫЛЫ ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Математиканың білім мазмұнындағы мектептің бастауыш және орта сатысындағы сабақтастығы
Математиканың бастауыш курсындығы алгебралық материалдардың мазмұны
Математиканың бастауыш курсының негіздері
Математиканың бастауыш курсының өзекті мәселесі
Математиканың басқа пәндермен байланысы немесе пәнаралық байланыс
Математиканың даму тарихы
Математиканың дамуы барысында комплекс
Математиканың жаңа білім мазмұнының ерекшеліктері
Математиканың негізгі ұғымдары
Математиктердің бекзадасы Карл Фридрих Гаусс
Матрица түрлері.
Матрица, анықтауыш, векторлар
Матрицалар
МАТРИЦАЛАР ЖӘНЕ АНЫҚТАУЫШТАР
Матрицалар. Екінші және үшінші ретті анықтауыштар. Анықтауыштардың қасиеттері
Матрицаларға амалдар қолдануды, анықтауыштар мәселелерін қарастыру, нәтижесінде сызықты теңдеулер жүйесін зерттеу, яғни олардың шешімдерінің бар және жалғыз ғана болатындығын және оларды табудың әдістері (тәсілдері) туралы мәселелер
Матрицаларға қолданылатын амалдар
Матрицалық әдіс
Мақсат функциясы және математикалық программалау есебінің шектемелері
Мектеп жасына дейінгі балаларды нәрсенің өлшемі формасы мен массасы туралы түсініктерін дамыту ерекшелігі
Мектеп жасына дейінгі балаларды қарапайым математикамен таныстыру
Мектеп математика курсындағы функциялық мазмұнды есептер
Мектеп математикасының тарихи мағлұматтары
Мектепалды дайындық топтарындағы балаларға қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру
Мектепке дейінгі балаларға қарапайым математика түсініктерін оқыту
Мектепте матиматиканы үйретудің жалпы мақсаттары
Мектептегі математика сабағында жобалау технологиясын қолдану
Мектептегі математиканы оқыту жүйесінің негізгі компоненттері
Меншіксіз интегралдар
Меншіксіз интегралдар және олардың бас мәндері
Меншіксіз интегралдар туралы
МЕТРИКАЛЫ ЖИЫНДАР
Метрикалық есептер
МЕТРИКАЛЫҚ КЕҢІСТІКТЕ ЖИНАҚТАЛАТЫН ТІЗБЕКТЕР
Метрикалық кеңістіктегі ашық және тұйық жиындар
МЖДБ қарапайым математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі
Модельдер
Модельдеу этаптары жайлы
Модуль және оның қасиеттері
Модуль таңбасымен берілген теңдеулер мен теңсіздіктер
Модульді теңсіздіктерді шешу әдістері
Модульдік оқыту тәсілін математикадан өз бетінше білім алу және оқып-үйрену сапасын жақсартуда пайдалану ерекшеліктері
Монотонды тізбектер
Монотонды функциялар
Монте-Карло әдісіне толық түсінік және оның қолданылу жолдары
Мультиколлинеарлық және автокорреляция
Мың көлеміндегі сандарды оқыту әдістемесі
Мәндес түрлендірулерді теңдеулер шешуге пайдалану
Мәселе есептерді шешудің моделін жасау
Мәтінді есеп және оны шығару
Мәтінді есептерді шығаруға үйрету
Мәтіндік есеп
Мәтіндік есеп және оны шешу
Мөлшер және санау
Натурал сандар
Натурал сандар бөлінгіштігі
Натурал сандар жиыны
Натурал сандардың қасиеттері
Нақты алгебралық мәселелерді геометриялық жолмен шешудің артықшылғын көрсету
Нақты дүние қасиеттерінің шама ұғымы арқылы бейнеленуі

Нақты сан
Нақты сандар
Нақты сандар жиыны
Нақты сандар және олардың қасиеттері
Нақты сандар және олардың қасиеттері. Бүтін сандар және оларға амалдар қолдану
Нақты сандар және олардың қасиеттері. Рационал сандар. Иррационал сандар. Жиын. Жиындарға қолданылатын амалдар. Жиынның қуаты
Нақты сандар тізбегі
Нақты сандар туралы жалпы түсінік
Нақты сандарды үздіксіз бөлшектермен жуықтау
Нақты сандардың аксиомалары
Нақты сандарға қолданылатын амалдар
Негізгі құралдардың амортизациясы бойынша есебі
Нормаланған сызықтық кеңісікт
Ньютон биномы
Нүктелердің параллакстарын анықтау
Он көлеміндегі сандарға байланысты қосу жэне азайту амалдарымен оқушылардың алғашқы таныстығы
Ондық бөлшектер
Оператор, унитар оператор
Операторлық модельдер
Операцияны зерттеу процесі
Орта мектепте интеграл тақырыбын тереңдетіп оқытудың әдістемесі
Орта шамалар
ОРТА ҒАСЫРДА ҚЫТАЙ МАТЕМАТИКАСЫНЫҢ МҰСЫМАН ЕЛДЕРІ МАТЕМАТИКАСЫНА ЫҚПАЛЫ
Орташа шамалар
Оқушы дарындылығын ашудағы мектептің ролі
Оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту
Оқушылардың математикалық білімдерін бақылау және бағалау құралы
Оқушыны есеп шығаруға үйрету
Оқушының математикадан өзіндік жұмысын тиімді ұйымдастырудың бір тәсілі туралы
Оң және теріс сандарға амалдар қолдану
Пікірлер және предикаттар
Параболалық теңдеулер
Параметрге тәуелді есептер
Параметрлі иррационал теңдеулер
Параметрлі теңдеулерді функциялық әдіспен шешу
Параметрмен берілген есептердің графигін салу
Педагогикадағы математикалық әдістер оқу пәні ретінде
Пифагор теоремасы маңызы
Планиметрия
Планиметриядағы салу есептері
Позициялық және метрикалық
Предикаттар логикасы
Проекция
Проценттер, қоспалар, ерітінділерге құрылған есептер
Радикал арқылы шешілетін теңдеулер
Рангтық корреляция
Рационал бөлшектерді интегралдау
Рационал және иррационал теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу әдістері
Рационал сандар. Нақты сандар.
Рационал функцияларды интегралдау
Регрессиялық динамикалық модельдер
Регрессиялық талдау
Реляциялық дерек базасын құру
Ретсіз уақыт қатарларын фракталды талдау
Рисс теоремасын Штурм-Ливилль есебі үшін пайдалану
Рунге-Кутта әдісі бойынша теңдеуді шешу бағдарламасын құру
Салу есептері
Салу есептерін алгебралық әдіспен шешу
Салыстырулар теориясының негізі
Сан және арифметикалық амалдарды оқытудағы көрнекіліктерді пайдалану әдісі
Сан және арифметикалық амалдарды оқытудағы көрнекіліктерді пайдалану әдістемесі
Сан тізбегі
Сан тізбектері және олардың шектері
Сан уғымының дамуы туралы
Санау жүйесі туралы
Сандар
Сандар сыры
Сандар сырының құпиялары
Сандар тізбегінің шегі
Сандар тарихы
Сандар қалай пайда болды және сандардың таңбалануы
Сандардағы танымдар
Сандарды 4-ке қосу және сандардан 4-ті азайту
Сандарды жуықтау және арифметикалық ортасын табу
Сандардың арифметикалық ортасы
Сандардың бөлінгіштігі
Сандардың нумерациясын оқыту әдістемесі
Санды теңдіктер мен теңсіздіктер
Санды теңсіздіктер
Санды өрнек және әріпті өрнек
Санды өрнектер. Әріпті өрнектер
Сандық интегралдық микросұлбалардың негізгі параметрлері және шартты белгілену жүйесі, классификациясы
Сандық талдау
САНДЫҚ ТЕХНИКАДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЕСЕПТЕУ ЖҮЙЕЛЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ
Сандық құрылғылардың түйіндерінің жіктелуі
Сандық әдістер пәнінен дәрістер
Сандық әдістердегі ақпараттық технология
Санның шығу тарихы
Сжетті есептер
Сигналдарды Фурье қатарына жіктеу мысалдары
Сигналдардың Фурье-талдауы
СИММЕТРИЯЛЫҚ ИНТЕГРАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР
Симплекс әдісі
Симплекс әдісі және оның қолданылу алгоритмі
Симплекс әдісінің геометриялық түсінігі
Синусоидалы кернеуге R,L тізбегін қосу
Скаляр аргументтің вектор функциясы
Скалярлық аргументтің векторлық функциясы
Стандартты емес теңдеулер мен теңсіздіктерді шешуді оқыту әдістемесі
Статистикалық болжамдарды тексеру

Оқи отырыңыз:  География туралы қазақша рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар тізімі

Статистикалық көрсеткіштер. Абсолютті және қатысты шамалар
Стереметрияны оқыту әдістемесі
Стереометрия
Стереометрияда салу есептері
СТУДЕНТТЕР ҮШІН ЫҚТИМАЛДЫҚТАР ТЕОРИЯСЫ МЕН МАТЕМАТИКАЛЫҚ СТАТИСТИКА ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ МАҢЫЗЫ
Сумматорлар
Сфералық геометрия
Сызба геометрия
Сызық теңдеуі
Сызықтардың түйіндесуі
Сызықты геометриялық обьект
Сызықты дифференциалдық теңдеулер
Сызықты дифференциялдық теңдеулер жүйесінің негізгі кластарының біреуін құрайтын дұрыс жүйелер
Сызықты емес теңдеулер
Сызықты жай дифференциалдық теңдеулер
Сызықты кеңістіктер
Сызықты программалау есебін сиплекс әдісімен шешу
Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия қолданбалы курсы
Сызықтық алгебра элементтері. анықтауыштар.матрицалар
Сызықтық емес бағдарламалау есебін шешудің Лагранж көбейткіштер әдісі
Сызықтық емес программалау есебі
Сызықтық емес регрессия және корреляция
Сызықтық кеңістік
Сызықтық кеңістікке түйіндес кеңістік
Сызықтық программалау есептерін Спирмен әдісі арқылы шешу
Сызықтық программалаудың есептері
Сызықтық регрессия
Сызықтық регрессия моделі
Сызықтық тендеулер жүйесі
Сызықтық функцияны оқыту әдістемесі
Сырықтардың деформациясын математикалық тұрғыда ұтымды басқару моделі
Тізбек
Тізбек және тізбектің шегі
Тізбек шегі. Штольц теоремасы. Больцано – Вейерштрасс леммасы
Тізбекшелер мен дербес шектер
Тамаша шектер
ТАНДАМА ӘДІСІ. Бас жинақ және таңдама
Таңба және оның түрлері. тілдік және тілдік емес таңбалар
Таңдама үлестірімі. Полигон және гистограмма
Тейлер формулалары (жалпы жағдай)
Тейлор қатары. Жалғыздық теоремасы
Тейлор формуласының қолданылулары
Теорема,оның құрылымы және түрлері
Теріс емес бүтін сандарды және арифметикалық амалдарды оқытудағы көрнекіліктер
Теріс зарядталған бөлшек тұрақты біртекті магнит өрісінде оң бұрандамен айналатынын көрсету
Теріс сандардың дамуы
Теңдік. Теңдеу
Теңдеу
Теңдеу. Теңдеуді шешу тәсілдері
Теңдеуді шешу әдістері
Теңдеудің Галуа группасын есептеу
Теңдеулер жүйесі
Теңдеулерді шешудің кейбір ұтымды тәсілдері
Теңдеулерді құруға арналған есептер
Теңсіздік статистикалық жүйенің өзаффинді және өзұқсастығының информация-энтропиялы критерилері
Теңсіздіктер
Теңсіздіктер ұғымы
Теңсіздіктерді стандарт және стандарт емес тәсілдермен дәлелдеу
Типтік динамикалық буындардың жиіліктік сипаттамаларын есептеу және құру
Типтік теңдеулер және теңсіздіктерді шығарудың әдістемелік ерекшеліктері
Толық дифференциалды теңдеу
Толық метрикалық кеңістіктер
Толық ықтималдықтар формуласы
Топологиялық кеңістік, анықтамасы, мысалдар
Трансцендентті теңдеулер
Трансцендентті теңдеулер мен теңсіздіктер
Тренд негізінде болжамдау
Тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктер
Тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктер, олардың жүйелерін оқыту әдістемесі
Тригонометриялық теңсіздіктерді шешу
Тригонометриялық функциялар
Тригонометриялық Фурье қатарларын күшті қосындылау
Тригонометриялық өрнектерді түрлендіру
Тура және кері теоремалар. Қажетті және жеткілікті шарттар.
Туынды және дифференциал
Туынды көмегімен функцияның графигін салу
Туынды туралы
Туынды ұғымы
Туынды ұғымын оқып үйренуде тарихи мағлұматтарды пайдалану
Туынды. Элементар фунциялардың туындысы, геометриялық және механикалық мағынасы
Туындыны анықталуы
Туындыны қолданып өрнекті ықшамдау
Туындының геометриялық және механикалық мағыналары
Туындының көмегімен функцияны зерттеп графигін салу
Туындының физикалық және геометриялық мағынасы. Функцияның графигіне жүргізілген жанама
Түбір анықтамасы
Түзу берілуінің әр түрлі тәсілдері
Түзу өсті сырықтардың иілуі. Жазық иілу
Түзудің нормальдық теңдеуі
Түзулердің параллельдік белгісінің дәлелдемесі туралы
ТҮЗУСЫЗЫҚТЫ ТЕҢҮДЕМЕЛІ ҚОЗҒАЛЫС. ҮДЕУ
Түйіндес түрлендірулер
Түрлендірілген Фурье қатарының ең жақсы жуықтауы туралы теорема
Тұжырымдар алгебрасы
Тұрғындардың санын есептеу және қалаға сипаттама
Төртбұрыштар
Уақытша қатарлардың тегістелуі
Уақытқа тәуелді қатарлар
Фигураның ауданын оқыту әдістемесі
Функционалдық анализ

Функционалдық анализдің негізгі анықтамалары мен теоремалары
Функция анықтамасы
Функция және оның графигі
Функция және оның графигі y f(x).
Функция және оның графигі. Функцияның берілу тәсілдері және оның графигі
Функция экстремумы.
Функция үзіліссіздігі.
Функция ұғымы
Функция ұғымына түсінік және оны зерттеудің кезеңдері
ФУНКЦИЯ. ШЕК. ҮЗДІКСІЗДІК
Функциялар туралы негізгі мәліметтер
Функцияларды салыстыру. Ландау символдары
Функциялардың өсуі және кемуі. Экстремумдар
Функцияны интерполяциялау
Функцияның берілу тәсілдері
Функцияның берілу тәсілдерін есеп шығаруда қолдану
Функцияның жоғарғы және төменгі шектері
Функцияның нүктедегі шегі, біржақты шектер, шексіздіктегі шек түсініктері
Функцияның нүктедегі үзіліссіздігі және классификациясы
Функцияның туындысы және дифференциалы
Функцияның шегі
Фурье түрлендіруі
Фурье қатарлары
Фурье қатары
Фурьенің тез түрлендіруі туралы түсінік
ХІХ ғ. Түркістан қаласындағы сауданың дамуы
Хаусдорф теоремасы
Центрлік проекциялау. Параллель проекциялау
цилиндр мен өзегі бар поршеннен тұратын құрылыс
Цилиндрлік функцияларды контурлық интегралдармен өрнектеу
Цифрлық техниканың арифметикалық негіздері
Шама жөнінде ұғым
Шапшаң есептеудің кейбір әдістері
Шартты экстремум
Шегі бар функциялардың қасиеттері. Монотонды функцияның шегі
Шексіз аз функциялар
Шектелген облыста берілген толқындық оператордың шешімі туралы
Шектер теориясы
Шектер теориясы жайлы
Шектер теориясы түсінігі
Шектеусіз үздіксіз бөлшектердің қолданылуы
Шенелген жиындар және олардың қасиеттері
Шешім қабылдау есебі
Шеңбермен танысу әдістемесі
Ықтимал теориясы
Ықтималдар теориясы, математикалық статистика немесе кездейсоқ процесс
Ықтималдылықтың орташа және дисперсия үлестірілуі
Ықтималдық теориясы
Ықтималдық теориясының басты түсініктері және теоремасы
Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика элементтері
Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика әдістері
ЫҚТИМАЛДЫҚТАР ТЕОРИЯСЫ. Дәрістер тезистері
Ықтималдықтар теориясы.Негізгі түсініктері.Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамасы.Математикалық күтім
Ықтималдықтар теориясының қоғамдағы орны
Ықтималдықтар теориясының классикалық анықтамасы
Ықтималдықтың классикалық анықтамасы
Ықтималдықтың негізгі теоремалары
Эйлер интегралдары
Эйлерлік графтың кейбір есептерінің теориясы
Экономикада және басқа ғылымдарда математикалық әдістемелерді қолдану қажеттілігі
Экономикадағы математикалық әдістер мен үлгілер
Экономикалық математикалық модельдердің даму тарихы
Электрэнергетикадағы математикалық есептер және компьютерлік моделдеу – есептік-графикалық жұмыстарына әдістемелік нұсқаулар
Элементар функция
Элементар функцияларды дифференциалдау
Элементар функцияларды интегралдау
Эллипс тектес теңдеулерді шекті айырымдар және шекті элементтер әдістерімен шешудің мүмкіндіктерін зерттеу
Эллипстік типті теңдеулер
Энтропия туралы ұғым
Юлиан күндері, юлиан дәуірлері
Қазіргі заман мектебінде математикадан білім беру
Қазіргі математика кезеңі
ҚАЙТАЛАНБАЛЫ ТӘУЕЛСІЗ СЫНАҚТАР
Қанның баяу ағу кезiндегi қанның ұюын математикaлық модeлдeу
Қарапайым көрсеткіштік теңдеу
Қарапайым логикалық функциялар
Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыруда анимацияларды пайдалану
Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі пәнінен бақылау жұмысының тақырыптары
Қарапайым түсініктер заттарды санау
Қарапайым шамалар
Қатарлар туралы ақпарат
Қателік ұғымы
Қателіктердің жіктелуі
Қатынастар және олардың қасиеттері
Қатынастардың түрлері
Қисық сызықты трапецияның ауданы және интеграл
Қиылысудың геометриялық мінездемеси
Қозғалысқа байланысты мәтін есептер
Қолданбалы геометрия мен компьютерлік графика саласында ғылыми жұмыстармен айналысу үшін, сызба геометриясының теориялық негіздерін жеткілікті деңгейде игеру
Қолданбалы курс Тамаша теңсіздіктер
Қолданбалы математика
Қоспаға (қорытпаларға) берілген есептер
Қосылудын және көбейтудің қасиеттерімен зандары коммтативтік, ассоцативтік, қысқартымдылық көбейтудің қосуға қарағандағы дистрибутивтігі
Қызықты тарихи есептер
Қытай математиктері туралы
Құрылысшы мамандар даярлау негізінде студенттердің таңдау курсы ретінде ұсынылатын «Қатпарлы серпімді бет теңдеуінің математикалық моделін жасау» технологиясы мен пайдалану әдістемесін жасау
Үзіліссіз кездейсоқ шама
Үзіліссіз кездейсоқ шаманың сандық сипаттамалары
Үзіліссіз функциялардың локальды қасиеттері. Элементар функциялардың үзіліссіздігі
Үздіксіз кездейсоқ шамаларды үлестірім заңдары
Үздіксіз сигналдың энтропиясы
Үлес және бөлшек
Үлестірілген лагы бар динамикалық модельдер
Үш айнымалыға тәуелді симметриялы және антисимметриялы көпмүшеліктер
Үш еселі интегралдың қолданылуы
Үшінші және төртінші дәрежелі теңдеулерді шешу әдістері
Үшінші ретті дифференциалды операторлардың бір класының ядролығы
Үшбұрыш
Үшбұрыштар
Үшбұрыштар теңдігінің белгілері
Үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы
ҰБТ нұсқаларын шешу үлгілері
Ұлттық бірыңғай тесттерде математика пәнінен кездесетін векторларға байланысты есептерді шығару жолдары
Ұлттық мазмұнды логикалық есептерді шығару жолдары
Ұлттық өлшем бірліктер қолданылған бірнеше есептер
Ұлы математиктер
Ұлы математиктердің өмір жолы. Математиканың дамуына қосқан үлестері
Ұғым— логакалық категория
Әбжад тәсіліндегі көбейту кестесі
Әріпті өрнектерді оқыту
Өлшеу қателіктерінің жіктелуі
Өндірістің салааралық байланысы және өнімді тұтынушыларға тарату
Өткір ішек инфекциясының таралу динамикасының математикалық моделін құру
Өтпелі процестер жайлы
“Алгебралық сызықтық теңдеулер жүйесін шешу” тақырыптары бойынша дәрістік, зертханалық сабақтарды жүргізуде қолданылатын әдістемелік құрал жасау

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *