Мұнай, Газ тақырыбында қазақша рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар тізімі

“Табиғи, ілеспе газдар, оларды тазалау тәсілдері және қолданылуы” пәні бойынша лабораториялық жұмыстар
“Қаражанбасмұнай СІТІС” ААҚ
1. Ұңғының түп маңы аймағын құм тығынынан тазарту» «2. Ұңғының түп аймағын фенолформальдегиді шайырмен бекіту
925000 т/жыл, түскен мұнайдың баяу кокстеу қондырғысын терең өңдеу барысында шыққан өнімдер
TRACE MODE®G жаңа буындағы жобалу технологиясы
XIII горизонттың ұңғы өнімділігін арттыру мақсатында қабатты сұйықпен жару әдісі
«Halliburton» компаниясы
«Газ ұңғымаларының жұмыстары»
«Газды құбырлармен тасымалдау»
«Жылдық өнімділігі 6300000 тонна ЭЛТС-АҚ қондырғысын жобалау»
«Жылына өнімділігі 1 302 000 тонна құрайтын каталитикалық риформинг қондырғысын жобалау»
«Заманауи мұнайхимиялық өндірісі» пәні бойынша кейс-технологиясы
«Каспиймұнайқұрылыс» АҚ – ның қысқаша тарихы
«Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамының персоналмен жұмысын басқару бөлімшесі
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ
«Маңғыстаумұнайгаз» өндіру бірлестігі
«мұнай және газ саласындағы азаматтық-құқықтық шарттар»
«Мұнай мен газды өндіру технологиясы» пәнінен машықтану сабақтарына әдістемелік нұсқаулар
«Мұнайгаз секторына баға құру ерекшеліктері»
«Органикалық және мұнайхимиясы өндірісінің технологиясы» пәнінен зертханалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» ААҚ
«Техногаз» АҚ
«ҚазМұнайГаз» мұнай компаниясы
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-ның 2007 жылы қаңтар-қыркүйек айларында атқарған жұмысының қорытындысы
«ҚазТрансГаз» АҚ
«Қараарна мұнай кен орындарының топырағының ауыр металдармен ластануы»
«Құмкөл» ГТЭС
«Өнімділігі 1 млн т/жылына каталитикалық риформинг қондырғысындағы реакторды жобалау».
Ілеспе мұнай газын тасымалдауға дайындау
А-тәрізді (мачталы) мұнараны монтаждау
Аджип ҚКО компаниясы туралы ақпарат
Адсорбция процесі
Азнагүл алаңының геологиялық құрылысы, мұнайгаздылығының болашағы және мұнай мен газ шоғырларын іздестіру жобасы
Айдау туралы алғашқы мәліметтер
Айранкөл кен орны
Айранкөл мұнай кен орны
Айырғыштарды газ және сұйық бойынша өткізу қабілетіне есептеу
Актас мұнай кен орнын игерудің оптималды жобалық шешімін анықтау
Алаңдардағы түзілімдерден мұнай мен газ шоғырларын ашу мұ-най іздеу жұмыстарының көлемін ұлғайту
Алдын ала қыздырылған мұнай және мұнай өнімдерін айдау
Алкилдеу процесі
Алмас қашаулар
Алтыкөл мұнай кен орны
Амангелді газ кен орны
Амангелді ГӨЗ ЖШС-тағы мұнай өнімдері қоймасы
Аманкелді кенорнын газбен өндіру
Апат кезінде төгілген мұнай және мұнай өнімдерін су бетінен жинау
Арендер мен бензол
Арман мұнай-газ кен орны
Арысқұм кен орнының м-іі кешенін механикалық әдіспен игеру және жабдықтарды таңдау

Арысқұм кен орнының мұнай тасымалдау құбырларын корозиядан қорғау
Арысқұм кен орнының мұнай өндіру ұңғымаларының түп аумағына әсер ету әдістерін талдау
Атырау бас мұнай айдау стансасының резервуарлық паркін кеңейту жобасы
Атырау мұнай өңдеу зауыты
Ауыр мунай шикізатын кокстеу процесі
Ашық түсті мұнай өнімдерін зерттеу әдістері
АҚ «Ақтөбе мұнай жабдықтары зауыты»
АҚ «Интергаз Орталық Азия» компаниясы
АҚ қондырғысын жобалау
Ақшабұлақ кен орны
Ақшабұлақ кен орны туралы
Ақыртөбе жерасты газ сақтау қоймасы
Басты мұнай айдау станциясы
Батыс Қазақстан экономикалық ауданындағы отын-энергетика кешенінің даму мәселелері
Батыс-Қазақстанда орналасқан Cолтүстік Шығыс алаңында мұнай іздеу жұмыстарының геолого-технико-экономикалық тиімділігі
Баяу кокстеу процесі
Бақтықарын тұзүсті құрылымы
Бектұрлы кен орны
Бензин
Бензин және олардың маркаларының сараптамасы
Бензин өндіру процесінің қазіргі экологиялық мәселелері және оның шешу жолдары
Бензин. Бензиннің негізгі қасиеті
Биогаз технологиясы
Биогазды алу
Биосурфактанттар және мұнайды қышқылдандыру
Битум
Боранқұл кен орны
Бүкіл әлемнің және Қазақстанның ірі газ кен орындары
Бұрғы қондырғыларының қозғалтқыштарының қазымдалған газдарының жылуын кәдеге асыру
Бұрғылау ерітіндісінің тиімді дайындалу құрамын таңдау негіздері
Бұрғылау жабдықтарын есептеу және конструкциялау
Бұрғылау және шегендеуші құбырлар.
Бұрғылау сораптары
Бұрғылау сұйықтары
Бұрғылау тереңдігі 4000м дейінгі диаметрі 172 мм болатын бұрандалы түптік қозғалтқышты модернизациялау
Бұрғылау қашаулары
Бұрғылау қондырғысының жабдығы
Висбрекинг қондырығысы
Г43 – 107 апараты Маңғысту кен орны
Газ динамикасы теңдеулер жүйесінің бір өлшемді есеп мысалында әр түрлі айырымдылық сұлбалар бойынша сандық есептеулер
Газ және газдыконденсат кен орандарын игеру
Газ реттеуші пункттер
Газ саралағыштардың қолданылатын технологиялық процестер
Газ сақтау қоймаларын пайдалану
Газ тасымалдау компрессор стансалары
Газ турбиналар туралы ақпарат
Газ турбиналарындағы жану камералары
Газ турбиналық АЭС
Газ турбиналық АЭС туралы ақпарат
Газ турбиналық АЭС туралы мәлімет
Газ турбинасын құрастыру циклы
Газ фракциялаушы қондырғыда пропан газын алу
Газ хроматографиясы
Газ шаруашылығындағы құрылыста қолданылатын материалдарының түрлері
Газ құрамынан күкіртсутекті жою үрдісі
Газ өнеркәсібі
Газ өнеркәсібінде энергияны үнемдеу
Газ өнеркәсібінде энергияны үнемдеу жайлы
Газ өңдеу
Газ өңдеу жайында
Газгольдерлер мен резервуарларды құрастыруда қолданылатын материалдар және оларға қойылатын талаптар
Газгольдерлерді сақтау қоймасы
Газдарды қышқыл компоненттерден тазалау
Газдарды өңдеуде абсорбция әдісін қолдану
Газдардың толқындық ұлғаю процессі
Газды кәдеге жарату бағдарламалары
Газды сығу және кептіру
Газды электірлік әдіспен өңдеу
Газды қаладағы газ тарату механизімі
Газдың ылғал құрамдылығын анықтау
Газлифт әдісімен мұнай өндіру
Газлифт әдісінің түрлері
Газлифтілі скважиналарды іске қосу және газлифтте қолданылатын жабдықтар
Гамма теңіз кен орны
Геологиялық-геофизикалық зерттеудің және мұнай-газды аймақтарды игерудің негізгі кезеңдері
Гидрокрекинг
Гидрокүкіртсіздендіру үрдісінде мұнай шикізатының катализі
Гидротазалау
Гидротазалау гидрогенизациялық процестер
Дегидратациялау әдістер
Дизель отындарының пайдалану қасиеттері
Дизель отыны
Дизель отынын гидротазалау қондырғысы реактордың жобасы
Дизель отынын гидротазалау қондырғысының жобасы
Дизельді депарафинизациялау процесі
Дизельдік отынның гидротазалау қондырғысында жобалау
Дин және Старк әдісімен мұнай құрамындағы суды анықтау
Дипломалды тәжірибе есебі
Дүние жүзілік отын-энергетика кешені және атом энергетикасы
Дүние жүзінің аймақтарында мұнай тасымалдаудан туындайтын мәселелер
Еріткіштер мен мұнай өнімдерінен парафиндер кристалдарын айырудың негіздері
Еуропаның энергетикалық қауіпсіздігіндегі табиғи газдың орны мен рөлі
Еңбекті қорғау негіздері, электр қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі
Жабдықтарды есептеу және конструкциялау
Жайық мұнай-газ өндіру басқармасының өндірістік – ұйымдастыру құрылысы
Жанар-жағармай шикізаттары
Жанармай- мұнай өнімінің теориялық аспектілері
Жарақсыз газ бен мұнай қалдықтарын тазалайн фильтр
Жағушы құрылғылардың топтасуы (классификациясы)
Жаңажол кен орны
Жаңажол кен орны «KKM Operating Company» АҚ
Жаңажол кен орны жайлы
Жаңажол кен орнында суландыруды классикалық түрде пайдаланудың тиімділігін зерттеу
Жаңажол кен орнының негізгі мәселелеріне талдау
Жаңажол кен орында электрлі ортадан тепкіш сораптардың тиімділігін арттыру
Жаңажол кеніші мұнайы (айдау және пайдалану скважиналары)
Жаңажол мұнай газ кешенінің секциясындағы мұнайды термохимиялық сусыздандыру процесінің автоматтандырылуын жобалау
Жаңажол мұнай газ өңдеу кешенінің №2 мұнайды дайындау цехы ЦПН бойынша мұнайды демеркантандыру қондырғысының автоматтандырылуын жобалау
Жаңажол мұнай газ өңдеу кешенінің №4 зауытының басты компрессорлық станциясының автоматтандырылуын жобалау
Жаңажол мұнай-кен орнының радиациалық жағдайын бағалау
Жаһандану жағдайында мұнайгаз өнеркәсібін кешенді дамытудың тиімділігі мен жолдары
Жер асты газ құбырларының қызмет көрсету
Жер қойнауын пайдаланушы келісімшарттық аумақта өндірген мұнайдың көлемі мен салмағын өлшеу қағидасы
Жетібай кен орнында өз мәнінде игеру мен пайдаланудың көптеген әдістері қолданылып игеріледі
Жетібай мұнай-газ кен орны
Жетібай мұнайгазды кенорны
Жолай газ өңдеу өнеркәсібі
Жолай газ өңдеу өнеркәсібі. Түрлері
Жоғары сапалы бензин өндірісінде каталитикалық риформинг қондырығысының жұмысы
Жылдық куаты 2,4 млн т/ж құрайтын эхабин мұнайының 500 жоғары ауыр қалдығын пропанмен тазалау қондырғысын жобалау
Жылдық қуаты 1,2 млн т/ж құрайтын Туймазин мұнайын фурфуролмен тазалау қондырғысын жобалау
Жылдық қуаты 2 млн т/ж құрайтын құмкөл мұнай майын сутегімен тазалау қондырғысын жобалау
Жылдық қуаты 2,0 млн т/ж құрайтын Самотлор мұнайын таңдамалы еріткіштермен тазалау қондырғысын жобалау
Жылу алмасу аппараттары
Жылуөнімділігі 400 гдж жылжымалы бугенераторының конструкциясын жетілдіру
Жылына 5 млн тонна мазутты вакуумдық айдау қондырғысы
Жылына өнімділігі 900 мың тонна май фракциясын депарафиндеу қондырғысын жобалау
Жұбантам алаңына барлау жұмыстарын жүргізу нәтижелері және өнімді беткейдің мұнай газ шоғырларын анықтау жұмыстары
Жұмыстық оқу бағдарлама «Мұнай шикізаттарының құрылымын өзгертпей өңдейтін процестердің химиялық технологиясы»
Жөндеу және тазалау жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік
Идеалды араластыру және ығыстыру реакторларының меншікті өндіргіштігі және селективтілігі
Инженерлік жүйенің құжаты
Иранның мұнай өнеркәсібін ұлттандыру
Каспий аймағындағы мұнайқұбыр коммуникациялар геосаясатының экономикалық астары
Каспий маңының мұнайлы газды провинциясы
Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторы
Каспий теңізінің шельфі
Катализ процесінің құрылымы
Каталитикалық крекинг
Каталитикалық крекинг процесі мен аппараты
Каталитикалық крекинг қондырғысы
Каталитикалық риформинг
Каталитикалық риформинг процесі
Каталитикалық риформинг туралы
Каталитикалық риформинг үрдісі
Кен орнын игеру және қазіргі жағдайы
Кен орнының апт-неоком горизонтын терең-сорапты қондырғылармен игеру
Кен орнының геологиялық құрылымы
Кен орын ауданынын геологиялық зерттеу және игеру тарихы
Кен орындары
Кен орындарын эксплутациялаудың алғашқы кезеңдері
Кен орындарының игерудің жүйесі
Кен орынды игеру жүйесі
Кен орынды игеру жүйесі. Кен орнының геологиялық құрылымының сипаттамасы
Кен орынды игеру жүйесі. Мұнай және газ өндіру техникасы мен технологиясы
Кен орынның жалпы жағдайы
Кенқияқ мұнай кен орны
Кеңкияқ тұз асты кен орнында карбонатты қабаттарды көмірсутекті сұйықтықпен жару
Кеңқияқ кен орнының игерілу жүйесі
Кеңқияқ мұнай кен орының бу-жылулық өндеу арқылы игеру әдісі
Кисымбай мунай кен орны
Кокс жылубергішінің қайнаушы кабатында үздіксіз кокстеу қондырғысын жобалау
Компрессорлы жолмен меңгеру процесінің есебі
Конверттердің газ құбырлар желісін автоматтандыру
Контур ішінен сулаңдыру түрлері
Кубта мұнай қалдықтарын кокстеу қондырғысының жобасы
Күкіртсутекпен тазалау қондырғысы
Күкіртсутектің мұнай құрамы
Кәсіпшілік құбырлар.
Көмірсутегілік шикізатты өндірудің технико- технологиялық ерекшеліктері
Көмірсутекті газдарды қышқыл қоспалардан тазалау жолдары, аминды тазалаудың физика – химиялық негіздері, аминді тазалау қондырғысының технологиялық есебі
Көп қабатты кен орындарын меңгеру
Көш бастаған кәсіпорын
Лепсі кентіндегі мұнай қоймасының негізгі технологиялық және қосалқы нысандарын жобалау бойынша оңтайлы техника-технологиялық шешімдері
Магистралды мұнай құбыр арқылы жоғарғы тұтқырлы мұнайды айдау
Магистралды мұнай құбырларының сорапты станцияларын автоматты басқару жүйесін құру
Магистралды мұнай құбыры
Магистралдық мұнай құбырларының сорапы станцияларын автоматтандыру жүйесін құру
Магистральдық мұнай және мұнай өнімдері құрылғыларының құрамы
Мазутты вакуумдық айдау қондырғысының жобасы
Майларды асфальтсыздандыру процесі
Маңғыстау мұнай өндіру заводы
Маңғыстау мұнай-газ кешенінің даму кезеңдері.Қазақстан мұнай-газ кешенінің келешектегі болжамы
Маңғыстау облысында орналасқан асар ауданы бойынша жиналған геологиялық геофизикалық материалдар
Маңғышлак мұнайгаздылық кен орындары
Маңғышлақ мұнай-газ аймағы
Менеджер болуы керек..
Микробиологиялық тәсілмен мұнай өндіру технологиясы
Моторлық отындардың түрлері
Мұайды өңдеуге дайындау
Мұнай айдау бекеттеріндегі қосымша сорап қондырғылар
Мұнай газ кен орындарын игеру
Мұнай газ кен орындарын өңдеу және пайдалану
Мұнай газ секторы үшін мамандар дайындаудың негізгі критерийлері
Мұнай газ ұңғымаларын пайдалану әдістері
Мұнай газ өнімдерін сақтау резервуарлары
Мұнай газ өндіруші өнеркәсіп және оның Қазақстан Республикасының әлеуметтік экономикалық дамуындағы ролі
Мұнай газ өңдіру кәсіпорнындағы өндірістің қаржылық ресурстары
Мұнай газ өңдеу кәсіпорнында өндірісті жоспарлау міндеттері мен әдістер
Мұнай газ өңдеу кәсіпорнының жоспарлау элементтері мен кезеңдері, жоспарлау түрлері
Мұнай газ өңдеу саласын жоспарлау негізі
Мұнай дисперстік жүйелерiнiң құрылымды-механикалық берiктiгiн анықтау
Мұнай жобаларын маркетингілік талдау
Мұнай және газ
Мұнай және газ кеніштерінің режимдері
Мұнай және газ кәсіпшілігінің жабдықтары
Мұнай және газ саласында қолданылатын қауіпсіздік техникасы
Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау
Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылауға арналған жабдықтар
Мұнай және газ ұңғымаларын технологиялық бұрғылау процесі мен тәсілдері, еңбек және тіршілік қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау
Мұнай және газ өндіру компаниясы қызметінің техника-экономикалық көрсіткіш терін анықтау есебі
Мұнай және газ өндіру компаниясы қызметінің техника-экономикалық көрсіткіштерін анықтау есебі
Мұнай және газ өнеркәсібі салаларындағы қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету
Мұнай және газ өнеркәсібіндегі компрессорлар
Мұнай және газ өңдеу
Мұнай және газ өңдеу технологиясы
Мұнай және газ – теңдесі жоқ өте құнды пайдалы қазба
Мұнай және газды қайта өңдеу
Мұнай және мұнай қоспаларын оптикалық әдістермен зерттеу
Мұнай және мұнай өнімдерімен ластанған экожүйелер биоремедиациясындағы көмірсутектотықтырушы микроорганизмдердің рөлі
Мұнай және мұнай өнімдерін тұзсыздандыру
Мұнай және мұнай өнімдерінің физикалық-химиялық қасиеттерінің маңызды параметрі тығыздықтың әсерін зерттеу
Мұнай және мұнай өнімдерінің химиялық, физикалық қасиеттерін анықтау.
Мұнай және мұнай өнімдерінің құрамы
Мұнай және оны өндеу жайлы дәрістер
Мұнай және оның өнімдерінің тұтқырлығын анықтау
Мұнай және табиғи газдардың ірі шикізат базалары
Мұнай зауыттарындағы көмірсутек газдарын өңдеу
Мұнай кен орындарын игеру
Мұнай кен орындарын игеру режимдері
Мұнай кен орындарының физикалық-химиялық әдістері
МҰНАЙ КОМПАНИЯЛАРЫ ЖАНАРМАЙ БАҒАСЫН КӨТЕРУДЕ ЖАҢА ҚАДАМДАР ЖАСАДЫ
Мұнай компанияларында франчайзингтік жүйенің дамуы
Мұнай мен газ кен орындарын барлау, бұрғылау мен пайдалану кезінде қолданылытын жабдықтар
Мұнай мен газ кен орындарын игеру мен пайдалану
Мұнай мен газ шикізатын өңдеудің химиялық технологиясының негізгі
Мұнай мен газ Қазақстанның басты шикізат байлығы
Мұнай мен газ өндірісі
Мұнай мен газ өнеркәсібінде еңбек өнімділігі көрсеткіштері және оларды анықтау ерекшеліктері
Мұнай мен газдарды айдау және ректификациялау жөнінде
Мұнай мен газды алғашқы өңдеу
Мұнай мен газды сақтау және тасымалдау
Мұнай мен газды тасымалдауға арналған жабдықтар
Мұнай мен газды өндіру және өңдеу
Мұнай мен газды өндіру техникасы мен технологиясы
Мұнай мен газдың даму болашағы
Мұнай мен газдың пайда болу тарихы және физикалық қасиеті
Мұнай мен газдың экономикада алатын орнын талдап, майларды күкірт қышқылымен тазалау әдісін талдау
Мұнай мен газдың қазіргі жағдайы
Мұнай мен мұнай қалдықтары бойынша қондырғылардың жалпы сипаттамасы
Мұнай мен мұнай өнімдерін талдау
Мұнай мен мұнай өнімдерін талдауды жүргізу әдістемелері
Мұнай мен мұнай өнімдерінің негізгі физика-химиялық қасиеттері
Мұнай мен табиғи газды игеру
Мұнай операцияларын жүргізу саласында мемлекеттік бақылау
Мұнай саласында еңбек ақы төлеу ерекшеліктері
Мұнай саласында еңбек ақы төлеу ерекшеліктері. Еңбек ақының теориялық негізі
Мұнай саласында Қазақстан аумағында оны барлау, өндірумен айналысып жатқан шетелдік мұнай компаниялары
Мұнай саласындағы жобаларды басқару
Мұнай тасымалдау стансаларының диагностика жүйесі
Мұнай тотықтырушы ашытқылар
Мұнай туралы
Мұнай туралы ақпарат
Мұнай туралы деректекр мен дәйектер
Мұнай туралы түсініктер
Мұнай түсінігі, шығу тарихы, мұнай өнімдері
Мұнай тұтқырлығын эмпирикалық формулалар бойышна есептеу
Мұнай фракцияларын гидрокрекингтеу
Мұнай химиялық өнеркәсіптің даму тарихы
Мұнай химиясы өнеркәсібіндегі еңбекті қорғау
Мұнай химиясында және мұнайды қайта өңдеудегі сутегінің рөлі
Мұнай шикізаты
Мұнай эмульсияларын қыздыруға арналған қыздыру блоктары
Мұнай қалдықтарын кокстеу қондырғыларының атқаратын мақсаты және негізгі түрлері
Мұнай қалдықтарын кокстеу қондырғысының жобасы
Мұнай қосылыстарын микробиологиялық жолмен тазалаудың негізі
Мұнай қотару станциясындағы қолданылатын сораптар
Мұнай құбырларын өлшеу жүйелерін блоктау
Мұнай құбыры топтарындағы мұнай тасмалдау технологиясы
Мұнай құрамы және мұнай фракциялары құрамындағы гетероатомды қосылыстар
Мұнай құрамындағы ароматты көмірсутектерді бөліп алу және анықтау
Мұнай құрамындағы көмірсутектерді хроматография әдісімен анықтау
Мұнай құрамының қалыптасуының биогеохимиялық факторлары
Мұнай ұғымы
Мұнай ұңғымаларын бұрғылау және пайдалану
Мұнай өнімдері
Мұнай өнімдері құрамындағы қанықпаған көмірсутектерді анықтау
Мұнай өнімдерін автоматты құю үрдісінің кешенін басқару
Мұнай өнімдерін тізбектей айдау
Мұнай өнімдерін тасымалдаудың ерекшеліктері
Мұнай өнімдерін тасымалдаудың ерекшеліктері жайлы
Мұнай өнімдерін тасымалдаудың ерекшеліктері жайлы ақпарат
Мұнай өнімдерін тасымалдаудың ерекшеліктері жайлы мәлімет
Мұнай өнімдерінің физика-химиялық қасиеттерін анықтау үшін әртүрлі температураларын талдау
Мұнай өнімдерінің фракцияларының бензин фракциясын әртүрлі әдістер бойынша анықтау
Мұнай өнімдерінің қышқылдық және сілтілік сандарын анықтау әдістері
Мұнай өнімдерінің өлшемдерін анықтау
Мұнай өндірісі
Мұнай өндіретін және мұнай өңдейтін өндіріс орындары-техногенді экожүйелер
Мұнай өндіру
Мұнай өндіру мен скважинаны пайдалану кезінде болатын шөгінділермен күресуді зерттеу
Мұнай өндіру туралы
Мұнай өндіру туралы түсінік
Мұнай өндіруді қарқындыландыру әдістері
Мұнай өндеу өндірісі
Мұнай өндеуді тереңдету әдістері
Мұнай өнеркәсібі
Мұнай өнңдеу кәсіпорындары
Мұнай өңдейтін кәсіпорындар дамуының ерекшеліктері
Мұнай өңдеу
Мұнай өңдеу бойынша – бұрғы және мұнай кәсіпшіліктік жабдықтау
Мұнай өңдеу зауыттарындағы ақаба суларын өңдеудің кешенді схемалары
Мұнай өңдеу зауыты газ, бензин мен дизель фракцияларын ортаға айдау
Мұнай өңдеу кезіндегі химиялық процестерді талдау
Мұнай өңдеу мен мұнай химиясы процесстерінің дамуы
Мұнай өңдеу процестеріндегі қауіпсіздік ережелері
Мұнай өңдеу технологиясы
Мұнай өңдеу туралы
Мұнай өңдеу, мұнайхимиялық және химиялық өндірістегі технологиялық қондырғылар
Мұнай өңдеудің біріншілік процестері
Мұнай – газды комплекс
Мұнай – сұйық, жанғыш материал
Мұнай, газ және су ашу сипаттамасы
Мұнай, газ және суды дайындаудың технологиялық үрдісі
Мұнай, газ өндіру кәсіпорындағы өндіріс және ресурстары мен факторлары
Мұнай, газды жинақтау, дайындау, тасымалдау және игеру технологиялары мен принциптері
Мұнай- газ өндіру кәсіпорындарының инвестициялық қызметі
Мұнай-газ кенорындағы маркшейдерлік-геодезиялық жұмыстар
Мұнай-газ саласы
Мұнай-газ саласы бойынша
Мұнай-газ саласын дамыту
Мұнай-газ саласындағы бәсеке қабілеттіліктің теориялық аспектілері
Мұнай-газ саласындағы инвестициялық-инновациялық даму проблемалары
Мұнай-газ саласындағы кәсіпорындарда ұзақ мерзімді активтер есебі және аудиті
Мұнай-газ саласының бәсеке қабілеттілігінің техника-экономикалық көрсеткіштерін талдау
Мұнай-газ саласының бәсеке қабілеттілік жағдайын арттыру жолдары, мәселелері және дамыту болашағы
Мұнай-газ өндіру ұңғымасының жабдықтары
Мұнай-газ, химия өнеркәсібі.Қазақстан мұнайын игерудегі экспорттау бағыттары.Қазақстандағы мұнай-газ ісімен айналысатын шетел компанияларының қызметтері
Мұнай-химия – шикізат шырмауынан шығу жолы
Мұнай-химия кешені
Мұнай-химия саласы
Мұнай. Мұнай-химия өндірісі
Мұнайгаз кешені кәсіпорындарындағы инновациялық қызмет
Мұнайгаз өндіретін комплексті дамыту
Мұнайды алғашқы өңдеу
Мұнайды алғашқы өңдеу туралы
Мұнайды біріншілік өңдеу
Мұнайды біріншілік өңдеу әдісі бойынша ғылыми-техникалық әдебиеттердің сараптамасы
Мұнайды гидрокрекингілеу
Мұнайды дайындау туралы
Мұнайды және мұнай өнімдірін тасымалдау туралы ақпарат
Мұнайды және мұнай өнімдірін тасымалдау…………………….
Мұнайды сусыздандыру технологиясы
Мұнайды сусыздандырудың қазіргі заманғы жаңа технологиялары мен әдістерін талдау нәтижесінде Батыс Қазақстан аймағындағы мұнай кен орындарынан алынған мұнай үлгілерінен суды бөліп алудың химиялық комбинирленген тәсілдерін пайдалану мүмкіндігін анықтау
Мұнайды тасымалдау және өңдеу алдындағы тұрақтандыру
Мұнайды тұздан және судан тазарту
Мұнайды қайта өңдеу процестері арасында гидрогенизациялық каталитикалық процестердің үлесі
Мұнайды қолдану тиімділігін арттыру, және оны ары қарай терең өңдеуді қамтамасыз ету
Мұнайды ұңғымен өндіру
Мұнайды өндіру мен тасымалдау кезіндегі апаттық жағдайлар
Мұнайды өңдеу
Мұнайды өңдеу кезінде алынатын жеңіл алкандар және алкендер
Мұнайды өңдеу технологиялары
Мұнайды өңдеудің үрдісі
МҰНАЙДЫ ӨҢДЕУДЕН АЛЫНҒАН ӨНІМДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ
Мұнайдың геологиясы, пайда болу жолдары
Мұнайдың гетероатомды қосылыстары
Мұнайдың индексациясы және оның қайта өңдеу технологиясымен байланысы
Мұнайдың литосфераға экологиялық әсері
Мұнайдың сипаттамасы
Мұнайдың табиғи пайда болуы
Мұнайдың термокаталитикалық процестері
Мұнайдың төгілуі және оның өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсері
Мұнайдың физика-техникалық және реологиялық қасиеттері
Мұнайдың физика-химиялық қасиеттері
Мұнайдың физика-химиялық қасиеттері жайлы
Мұнайдың химиялық құрамы және көмірсутек компоненттерінің мұнай фракцияларына таралуы
Мұнайдың қасиеттері және ерекшеліктері
Мұнайдың әлемдік нарығының қазіргі жағдайы
Мұнайдың өндеу процестері
Мұнайлы ұңғымаларды пайдалану
Мұнаймен ластанған топырақты зерттеу әдістері
Мұнайтранспорт кешенінің тиімді қызмет ету негіздері
Мұнайға ілеспе газдарының қабатқа шығаруға дайындау процесі
Мұнайөңдеу кәсіпорнының бір бөлімшесінде инженера – технолог қызметін атқару
Негізгі мұнай мен газ кешендері
Октябрьск мұнай кен орны
Опек – мұнай монополияларына қарсы құрал
Ортадан тепкіш секциялық сорапты модернизациалау
Отандық шикізат негізіндегі көмірсілтілі реагенттерді қолданып, сазды бұрғылау ерітінділерін модификациялау
Отын түрлері, құрама бөліктері
Отын түрлері, құрама бөліктері туралы ақпарат
Отынның түрлері, құрама бөліктері
Оңтүстік ақшабұлақ аймағындағы барлау ұңғысын орналастыру
Оңтүстік Торғай ойпаты, Арысқұм иінді ойысында орналасқан Приозерный құрлымының мұнайгаздылы қорын есептеу
Парафинизация процессі
Перфорация
Полимерлік битумдық композиция
ПШН-8-3-5500 тербелмелі құрылғы рычагты механизмнің кинематикалық және динамикалық анализін жасау
Редуктор.Есептеу түрлері
Резервуар паркінің құрамы
Резервуарларды жөндеу, құрып орнату
Резервуарларды орналастыруда жер жұмыстарының өндірісі
Резервуарларды құрастыру жұмыстары
Ректификация процесі
Республикамызда мұнайгаз өндірісінің дамуы
Сағатына 55000 кг өндіре алатын түйіршікті жылутасымалдағыш қозғалмалы қабатындағы кокстеу қондырғының құбырлы пешінің жобасы
Скважина туралы түсінік
Скважиналарды күнделікті және күрделі жөндеу
Скважиналарды цементтеу
Скважинаның газлифті жабдықтары
Солтүстік Бозашы кен орнының игеру жағдайы
Солтүстік Бозащы кен орнында өндірістік тәжірибе есебі
Солтүстік Придорожный кен орнында 4300 пайдалану ұңғымасын шиеленісті геологиялық жағдайда роторлы тәсілмен бұрғылау
Солтүстік Үстірттің геологиялық даму тарихын, геологиялық құрылымын зерттеу және пермь-триас кешендерінде мұнай және газ шоғырларын табу
Сорап
Сорапты станция жұмысын реттеу
Сорапты-циркуляциялық кешен
Су айдау
Сызықты өндірістік диспечерлік станция және басты айдау станция
Сұйық және газтәрізді отындарға арналған оттықтар
Сұйық және газтәрізді отындарға арналған оттықтар жайлы
Сұйық мұнай газды пайдалану
Т12М3Б – 240 турбобұрғының конструкциясын жеңілдету және жұмыс жасау ұзақтығын арттыру
Тізбектей айдау туралы жалпы түсінік
Табиғи газ
Табиғи газ датчиктері
Табиғи газды сепарациялау процесі және газды сепаратордағы газдың қысымын реттеу жұмысы
Табиғи газды тасымалдауға дайындау
Табиғи газды өңдеуге дайындау
Табиғи газдың құрамындағы бейорганикалық қосылыстарды анықтау
Табиғи және мұнайға серік газдар
Табиғи резервуарлар
Тасым кен орнындағы барлау бұрғылау жұмыстарының жобасы
Тау жынысын талқандаушы аспаптар
Термиялық өндірістік өңдеу процестері
Теңіз мұнай газ кенорындарын игеру
Теңіз стационарлы платформа
Теңіз құбырларын пайдалану және құрылысының ерекшеліктері
Топырақтағы мұнай өнімдерінің биодеградациясына биосурфактанттардың әсері
Торапты мұнай тасмалын оперативті басқару жүйесін енгізу үшін теника-экономикалық негіздеме
Турбодетандерлік агрегаттарды сығылған газ энергиясы үшін пайдалану
Фенолмен тағамды тазалау
Фонтанды скважиналарды жөндеу
Шараны енгізгеннен кейін эксплуатациялық шығындарды есептеу және бірлік өнімнің өзіндік құнын анықтау
Шарошкалы қашаулардың конструкциясына қойылатын талаптар
Шаңұстағыштардың технологиялық есебі
Шпиндельді жөндеу әдісі
Штангалы сорапты қондырғылармен скважиналарды пайдалану
Штангелі сораптың ұңғымадағы мұнайды бұрғылаумен соруы

Оқи отырыңыз:  Ауыл шаруашылығы туралы қазақша рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар тізімі

ШТСҚ жабдықталған ұңғылардың тиімді технологиялық жұмыс режимін орнату және негізгі көрсеткіштерін анықтау
Шымкент мұнай – өңдеу зауыты туралы ақпарат
Шымкент мұнай өңдеу зауыты
ЭЛОУ – АТ (мұнайды алғашқы) айдау қондырғысы
ЭЛТҚ-АҚ қондырғысы
Этанол буларын сумен сіңіруге арналған абсорбция процесінің қолданылуы
ЭТТҚ – АВҚ қондырғысы туралы ақпарат
Қабат қысымын сақтау жүйелерін жетілдіру
Қабатты сұйықпен жару тиімділігі»
Қабаттық қысымды ұстау әдістері
Қабатқа су айдау
Қазандық пештерді монтаждау
Қазақстан мұнай газ саласының қазіргі жағдайы
Қазақстан мұнай өңдеу саласы
Қазақстан мұнай-газ ресурстарының тиімділігін арттыруды көтерудің негізгі жолдары
Қазақстан мұнай-газ секторына Қытайдың қатысы
Қазақстан Республикасында мұнай газ кешенін мемлекеттік реттеу
Қазақстан Республикасындағы мұнай және газ саласының даму жолдары
Қазақстан Республикасындағы мұнай нарығының дамуының қазіргі жағдайын талдау мен бағалау
Қазақстан Республикасының газ өнімдерін пайдалануы
Қазақстан Республикасының мұнай газ секторы
Қазақстан Республикасының мұнай-газ бизнесіндегі мұнай нарығының жағдайын талдау
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МҰНАЙ-ГАЗ КЕШЕНІ: ПРОБЛЕМАЛАРЫ ЖӘНЕ ҚАЛЫПТАСУ ЖОЛДАРЫ
Қазақстан Республикасының мұнай-газ саласындағы шетелдік инвестицияны бағалау жолдарының өзектілігі
Қазақстан Республикасының Мұнай-газ секторындағы шетелдік инвестициялардың тиімділігін бағалау
Қазақстан Республикасының мұнай-газ өндірісінің өркендеуі
Қазақстан Республикасының мұнайгаз өнеркәсібі
Қазақстан Республикасының оңтүстік өңірлерінде газды пайдалану
Қазақстан Республикасының өнеркәсібі мұнай­химия саласының қазіргі жай-күйін талдау
Қазақстандағы мұнай өндірісі
Қазақстандағы мұнай өндірісі туралы
Қазақстандағы мұнайгазды сала
Қазақстанның мұнай – газды комплексі
Қазақстанның мұнай газ саласы
Қазақстанның мұнай саласының шетел компанияларымен экономикалық байланысын қарастыру
Қазақстанның мұнай өнеркәсібі
Қазақстанның мұнай өнеркәсібі және оның экологиясы
Қазақстанның мұнай-газ потенциалы
Қазақстанның мұнай-газ саласында машина құрастырудың дамуын мемлекеттік реттеу
Қазақстанның мұнай-газ өнеркәсібі
Қазақстанның мұнайлы аудандары
ҚазМұнайГаз
ҚазМұнайГаз еліміздің ең ірі Мұнай-газ компаниясы
ҚазМұнайГаз Ұлттық компаниясы
ҚазТрансГаз» АҚ құрамындағы «Интергаз Орталық Азия» АҚ-
Қаламқас кен орнында мұнай өнімін жинау және дайындау
Қаптама құбырлы жылу алмастырғыштар
Қара алтын жауһар мен қауқар
Қаражанбас кен орны
Қарамандыбас кен орны

Оқи отырыңыз:  Ет, сүт, шарап өнімдері тақырыбында қазақша рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар тізімі

Қарашығанақ кен орнында ұңғының оптималды режимін орнату мен жабдығын таңдау
Қарашығанақ мұнай – газ кен орнының атмоcфералық ауа жағдайы
Қарашығанақ мұнай – газ конденсаты кен орны
Қарашығанақ мұнай-газ конденсат кен орны
Қарақойын мұнай айдау стансасындағы резервуарлық паркті қайта жаңарту
Қатты жанғыш қазбаларды термиялық өңдеудің негізгі әдістері
Қатты отынның жануы
Қатты су арынды режим кезіндегі гидродинамикалық есептер
Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бөлімі
Қисымбай кен орыны
Қоршаған ортаны қорғау бөлімі
ҚР мұнай зауыттырының қазіргі жағдайы
Қуаты 800 мың т/ж құрайтын арлан мұнайын фенолмен тазалау қондырғысын жобалау
Қызылорда облысындағы мұнай өндіріс орындары
Қызылқия кен орнында ұңғымаларды механикалық пайдалану әдісімен игеру
Құлсары мұнай-кен орнында көлбеу бағыттағы ұңғаны игеру
Құмкөл кен орны
Құмкөл кен орнында 1750м пайдалану ұңғымасын шиеленісті геологиялық жағдайда роторлы тәсілмен бұрғылау мәселесі
Құмкөл кен орнында күрделі жағдайдағы өндіру ұңғыларының жұмысын талдау және оларды пайдаланудың тиімділігін арттыру
Құмкөл кен орнында өз мәнінде игеру мен пайдалану
Құмкөл кен орнындағы тереңдігі 1600 метр пайдалану ұңғыма желісі
Құмкөл кен орнынның технологиялық сызбасы
Құмкөл кен орыны туралы жалпы мағұлматтар
Құмкөл мұнайын ыдырататын микроорганизмдердің табиғи ассоциациясын жасау
Үздіксіз – компрессолы газлифтілі әдіс
Ұршықты (вертлюг) монтаждау
Ұңғыдағы құм тығынын жоюдың гидравликалық есебі
Ұңғыларды бұрғылауда қолданатын бұрғы мұнаралары
Ұңғыма туралы түсінік
Ұңғымалардың оқпан маңы аймағына әсер етудiң әдiстерi
Ұңғыманы тұз қышқылымен өңдеу
Ұңғыманың түп маңы аймағын жылулық өңдеу
Әдістемелік нұсқау «Гудронды тотықтыру-битум алу және битум анализі»
Әлем елдерінің мұнайгаз кешені
Әлемдік мұнай мен газ нарықтары-ның қалыптасуын көрсету, оның негізгі қатысушыларын және де еліміздің осы нарықтағы орнын анықтау
Әлемдік мұнай өнеркәсібі
Өзен кен орнында мұнай бергіштікті арттыру
Өзен кен орнында қабатты гидроқұммен жару
Өзен кен орнындағы осы және басқа да проблемалар шешімдерін табу
Өзен кен орнының игеру жағдайы, негізгі технологиялық көрсеткіштері
Өзен кен орын туралы жалпы мағлұмат
Өзен кен орыны
Өзен мұнай-газ кен орны
Өзенмұнайгаз кәсәпорнындағы практикаға есеп беру
Өнімділігі 1 млн т/жылына Г-107-43 қондырғысындағы регенераторды жобалау
Өнімділігі 300000 м3 /сағ болатын, абсорберде жүретін газ кептіру процесі
Өндірістік практика бойынша есеп – ӨзенМұнайГаз УРНО и ТК мекемесі
Өндірістік процесті ұйымдастыру және мұнай-газ өндіру кәсіпорындарының өндірістік құрылымы
Өнеркәсіп құрылымы және орналасу заңдылықтары
Өтімділік

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *