Тілтану, Филология тақырыбында қазақша рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар тізімі

“Абайдың ақындық мектебінің қалыптасуы.”
“М.Әуезовтың қазақ әдебиеті тарихына қосқан үлесі”
“сопылық ілім мен қазақ лирикасындағы үндестік”
“қабылданған шешімді орындаудағы ұйымның функциясы”
“қазіргі қазақ прозасындағы тақырыптық, жанрлық ізденістері”
“Қазақ тілінің фонетикасы” дәрістер
“Қазақ әйелі” концептісінің этномәдени сипаты
“әдеби көркемдеу құралдары және әдеби көркем тіл.”
1.Қазіргі қазақ тілі лексикасының шығу арналары; 2.Өзге тілден енген сөздер; 3.Қазіргі қазақ тілі лексикасының стильдік мәні; 4.Лексикография
1.Қазіргі қазақ тілі фонетикасы пәнінің зерттелу жайы.2.Фонема туралы ілімнің алғашқы негізін салушылар 3.Фонетика ғылымын зерттеуде қолданылатын әдістер.4. Дауысты жане дауыссыз фонемалар
2 сыныпта қазақ тілі оқулығындағы синоним сөздердің мән – мағынасын оқушыларға түсіндіру
2003 жылы тіл мен әдебиет саласы бойынша бекітілген кейбір терминдердің қалыптасуы, бірізділігі, жүйелілігі
Aғылшын және қaзaқ тілдеріндегі келер шaқ
Aғылшын және қазақ тілдеріндегі фразеологиялық теңеулердің ұлттық мәдени сипаты
Cауат ашу әдістемесі пәнінен дәрістер
Cептік жалғаулы баяндауыштар
Cөз әдебін қалыптастыру жолдары
Eciмшe туралы жалпы түсінік
Oнoмастика және аударма
XI-XII ғасырлардағы түркі әдеби ескерткіштері тіліндегі зат есімдер
XIV-XV ғасырлардағы қыпшақ антропонимдері
XIX ғ. II жартысы, XX ғ. бас кезіндегі қазақ әдеби тілінің діни лексикалық сипаты
XIX ғасыр поэзиясындағы өнер, білім, ғылым тақырыбы
XIX ғасыр тіл біліміндегі лингвистикалық мектептер мен бағыттар
XIX ғасыр қазақ әдебиетіндегі жыраулық дәстүрдің көрінісі
XIX ғасыр қазақ әдебиетіндегі нәзиралық шығармалар
XIX ғасырдағы тіл білімі
XVI-XVIII ғасыр лингвистикасы
XVI-XVIII ғасыр лингвистикасы. в.ф.гумбольдтың лингвистикалық көзқарастары
XXI ғасыр лингвистикасы
XІХ ғасыр тіл біліміндегі лингвистикалық мектептер мен бағыттар туралы
«Абай жолы» романындағы тұрақты тіркестер
«Айналайын» ұғымының ассоциативтік өрісі
«Алпамыс батыр» жырының лексика-грамматикалық ерекшеліктері
«АРНАЙЫ МАҚСАТТАРҒА АРНАЛҒАН ШЕТЕЛ ТІЛІ» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУШЫНЫҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
«Ақ» – «Қара» концепті: оппозициясы мен қызметі
«Аққу» концептінің лингвомәдени ерекшелігі
«Бастауыш сыныпта оқушыларға мәтіндік қабылдаттыру үшін істелетін жұмыстар мен мәселелер»
«Дефектология және логопедия негіздері»
«Екінші шет тілінің тәжірибелік курсы» пәнінен практикалық сабақтың әдістемелік нұсқауы
«жазбаша аударма практикасы» пәнін оқытудан әдістемелік нұсқаулар
«Испания журналистикасы» атты ғылыми-зерттеу жұмысына тезис
«Кеңістік» концептісіндегі жер-су атауларының вербалдануы
«М.Сералин шығармашылығы»
«Махмұд Қашқари» тіліндегі етістіктер
«Неологизм» терминінің түсінігі және мазмұны
«Ойлау» фразеосемантикалық өрісіндегі тіларалық фразеологиялық баламалар типологиясы
«Ойын-сауық объектілері атауларының ерекшеліктері»
«Саятшылық» концептісі
«Сүйіспеншілік» тақырыбындағы фразеологизмдерді сөйлеу дағдысын дамытуда қолдану жолдары
«Сөз құрамы» тақырыбын оқытуда көмекші мектептің 5-7 қазақ сынып оқушыларының грамматикалық білім және орфографиялық дағдыларының жағдайын анықтау
«Тілге құрмет – елге құрмет»
«Тілдің аумақтық өзгешеліктері (диалектілер, шет тілдің нұсқалары)»
«Түркі мемлекеттерінің латын графикасына көшу тәжірибесі және әліпби реформасының қазақстандық жолы»
«Фразеологизмдердің антонимдік қолданысы»
«Шетел тілін деңгейлеп оқытудың мәселелері»
«Қазақ диалектология»
«Қазақ және ағылшын тілдеріндегі (адам, қоғам, табиғат) мақал-мәтелдердің этномәдени сипаты»
«Қазақ және ағылшын тілдеріндегі табу мен эвфемизмдердің ерекшеліктері»
«Қазақ тілі сабақтарында тіл дамыту жұмыстарын ұйымдастыру»
«Қазақ тілі сөз жасамындағы лексика-семантикалық тәсілдің көрінісі»
«ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЕТІСТІК НЕГІЗДІ ТУЫНДЫ СӨЗДЕРДІҢ СӨЗЖАСАМЫ»
«Қазақ тіліндегі терминдік атаулар мен ұғымдарды білдіретін лингвостатистикалық сөздер мен сөз тіркестері»
«қазақ тілінен ағылшын тіліне машиналық аударудың лингвистикалық сөздіктерін apertium платформасының негізінде жасау»
«Қазақ» термині туралы
«Қыз Жібек» жырындағы сын есімдердің танымдық сипаты
«Құзыреттілік»
«Өлі жандар» туындысының аударма нұсқалары
І.Жансүгіров поэмаларындағы драматизм
Іскерлік
Іскерлік дағды қалыптастыруға арналған тілдік құрылымдар
А. Байтұрсынов және қазіргі қазақ тілі фонетика саласындағы жаңа бағыттар
А. Байтұрсынұлының тілтанымдық мұрасы
А.Байтұрсынұлы және терминология мәселелері
А.Ысқақовтың жалпылингвистикалық тұжырымдамалары
Абай (Ибраһим) Құнанбай ұлы. Абай шығармалары тілінің лексикасы
Абай «Қарасөздерінің» ағылшын тіліне аударылған нұсқасындағы прагматикалық аспектісі, сонымен қатар лексикалық және стилистикалық жағынан қарастырылған сәйкестіктерді анықтау арқылы қазақ аударматану ғылымының дербес теориясы мен практикасына қатысты жалпы тұжырымдар
Абай мен Акиф шығармаларындағы дін мәселесінің сипатталуы
Абай поэзиясындағы араб тілінен енген сөздер
Абай тілінің зерттелуі
Абай шығармаларындағы кірме сөздердің қолдану ерекшеліктері:
Абай қара сөздерінің морфологиялық ерекшеліктері
Абай Құнанбаевтың өлеңдерін, қара сөздерін қазақ тілі сабағында пайдалану
Абай әлемі: Абайдың қара сөздері. Аудармашылық мектебі. Ақындық мектебі жөнінде көтерілген айтыс, тартыстар (М.Әуезов, Қ.Мұхамедханов еңбектері). Абай мұрасының зерттелу тарихы
Абай өнегесі
Абайдың «Қара сөздерін» қазақ тілінен ағылшын тіліне аударудың прагматикалық аспектілері
Абайдың ақиқат әлемі
Абайдың ақын шәкірттеріндегі дәстүр жалғастығы
Абайдың ақындық мектебінің қалыптасуы туралы ақпарат
Абайдың жетінші, отыз алтыншы, отыз жетінші, отыз сегізінші қарасөздерінің ағылшын тілі аудармасындағы тілдік ерекшеліктері, аударма мәтініне салыстырмалы талдау жасау, лексикалық, грамматикалық, стилистикалық ерекшеліктері
Абайдың қара сөздерінің лексико-семантикалық ерекшеліктері
Абайдың қара сөздеріндегі афоризмдер
Абайдың қара сөздеріндегі көсемшенің синтаксистік қызметі
Адам есімдері концептісінің ассоциативтік–гендерлік құрамы
Адамның жас ерекшелігімен қатысты атаулар
Адамның әлеуметтік мәртебесі: сөйлеу әдебінің ерекшеліктері
Адамға байланысты фразиологизмдердің этнолингвистикалық сипатын оқыту
Айбек шығармашылығы және оның қазақ тіліне аударылуы
Айгүл Кемелбаева шығармаларындағы көркемдік ойлау
Айқындауыш мүшелер
Академиялық сөйлеу кезіндегі шешендік өнер. Көркем шығарма стилі. Оның түрлері, эстетикалық қызметі
Алыс, жақын шетелдік қазақтар тілінің зерттелуі
Алғашқы мерзімді баспасөз тіліндегі кірме сөздер
Америкалық ағылшын тіліндегі неологизмдердің ерекшеліктерін зерттеу
Ана тілі сабағында оқушыларды патриоттық рухта тәрбиелеу
Аналитикалық және күрделі формалы етістікке жалпы сипаттама
Аналитикалық тәсіл арқылы жасалған етістіктер
Анатомия терминдерінің латын тіліндегі дәріптелуі жайлы ақпарат
Анатомиялық терминдердің латын тілінде дәріптелуі туралы
Анатомиялық терминдердің латын тіліндегі дәріптелуі
Анатомиялық терминдердің латын тіліндегі дәріптелуі жайлы ақпарат
Анатомиялық терминдердің латын тіліндегі дәріптелуі туралы
Антоним, омоним, синоним сөздердің қолданысы. Антоним сөздердің қолданыс ерекшелігі
Антонимдер
АНТОНИМДЕРДІҢ КӨРКЕМ ШЫҒАРМАДАҒЫ ҚЫЗМЕТІ
Антропонимика мен лингвомәдениеттанудың сабақтастығы
Анықтауыш оның жасалу жолдары
Анықтауыш, оның зерттелуі
Араб грамматикасы
АРАБ ЖАЗУЫНЫҢ ҚАЗАҚ ЖАЗУЫНАН АЛАТЫН ОРНЫ
Араб және қазақ тілдеріндегі коммерциялық хаттардың түрлері және тілдік сипаты
Араб тілі
Араб тілінің қазақ тіліне әсері
Араб тіліндегі есімді сөйлемдер
Араб – парсы тілінен енген кірме сөздер
Араб-парсы сөздерінің қазақ тіліне ауысу жолдары
Арготизмдер
Армян тілі
Артикльдердің аудармасы
Аспан денелерінің концептуалды өрістері
Ассимиляция құбылысы және диссимиляция. Қазақ орфоэпиясының жай-күйі. Қазақ жазуы және орфографиясы Пунктуация мәселелері туралы ақпарат
Ассимиляция құбылысы және диссимиляция.Қазақ орфоэпиясының жай-күйі. Қазақ жазуы және орфографиясы. Пунктуация мәселелері
Ассимиляция құбылысы және диссимиляция; қазақ орфоэпиясы; қазақ жазуы және орфографиясы; пунктуация мәселелері
Астронимдер
Атаулы сөйлем
АТАУЛЫ СӨЙЛЕМ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК
Атаулы сөйлем, түрлері
Аударма
АУДАРМА ІСІНІҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ ҚИЫНШЫЛЫҒЫ
Аударма барысындығы сөйлем мүшелерін өзгерту
Аударма жайлы
Аударма жайында
Аударма және өркениет
Аударма кезіндегі сөз құрылымын өзгерту
Аударма кезіндегі сөйлем құрылымын түгелдей өзгерту
Аударма модельдері
Аударма негіздері (әдістемелік көмекші құралы)
Аударма сапасының бағалау мәселелері
Аударма стратегиясы мен коммуникация аспектісіндегі дипломатиялық дискурс
Аударма теориясы қалыптасуы мен дамуы.
Аударма теориясының негізгі ұғымы және оның басқа ғылыми салалармен байланысы
Аударма түрлері
Аударма түрлері. Мәтінді аудару барысында аударма түрлерін
Аударма түрлерінің қазіргі жіктемесі
Аударма түрлеріне жалпы түсінік және қалыптасу кезеңдері
Аударма түсінігі
Аударма эквиваленттілігі проблемалары
Аударма эквиваленттілігінің проблемалары
Аударма өнері және көркемдік түсініктер туралы
Аударма өнері және көркемдік түсініктері
Аударма – аударматанудың өзегі
Аударма-түсінігі,түрлері,маңызы
Аудармадағы аударылмайтын сөздер
Аудармадағы грамматикалық сәйкестік
Аудармадағы лексикалық трансформациялық үлгісі
Аударманы оқыту әдістемесінің қазіргі кездегі өзекті мәселелері
Аударманың грамматикалық ерекшеліктері
Аударманың грамматикалық және лексикалық мәні және қоғамдық рөлі
Аударманың жасалу түрлері
Аударманың конвенциалды нормалары
Аударманың трансформациясы және оның түрлері
Аударманың түрлері
Аударманың түрлері. Аударма мәдениетаралық қарым-қатынас құралы
Аударманың түсінігі мен түрлері
Аударматану
Аударматану және Қ.Нұрмаханов шығармашылығы
Аударматану терминдерінің когнитивтік-семантикалық құрылымы
Аудармашы – тіларалық делдал
Аудармашы кәсіби қызметінің негіздері
Аудармашынің сенімділігі
Аудару барысында сөздік реттің өзгеру мәселесі
Ауызекі және көркем шығарма мәтініндегі диалог: лексикалық, синтаксистік, стилистикалық сипаттама
Ауызекі сөйлеу стилі
Ауызекі тілдің басты ерекшелігі
Ауызша және жазба тіл
Ауызша және жазбазша аударма түрлері
Ауызша және жазбаша аудармада грамматикалық және лексикалық тәсілдер
Ауызша сөйлеу мен жазбаша сөйлеу ерекшеліктерін салыстырмалы талдау
Ахмет Байтұрсынов – әдіскер ғалым
Ахмет Байтұрсынов және морфология мәселелері
Ахмет Байтұрсыновтың мысал жанрын оқыту
Ахмет Байтұрсынұлының термин қалыптастырудағы рөлі
Ахмет Ясауи «Хикметтеріндегі» сөздің морфологиялық құрылымы
Аягөз ауданындағы этнонимдердің этнолингвистикалық табиғаты
Ағылшын грамматикасы
Ағылшын және орыс тілдердің сөз тіркестерін аудару мәселесі
Ағылшын және қазақ мақал-мәтелдерінің аударылу мәселелері
Ағылшын және қазақ тілінде тағамдық метафоралардың лингвомәдени аспектісін зерттеу
Ағылшын және қазақ тіліндегі лакуналар мен жалқы есімдерді баламасыз лексика ретінде қарастыру және олардың аудару кезіндегі ерекшеліктерді анықтау
Ағылшын және қазақ тілдерінің байланысуы
Ағылшын және қазақ тілдеріндегі етістікті фразеологизмдердің қалыптасуы және құрылымдық сипаты
Ағылшын және қазақ тілдеріндегі етістіктердіңлексика-семантикалық ерекшеліктерініңтеориялық аспектісі
Ағылшын және қазақ тілдеріндегі жануар атаулары бар фразеологиялық бірліктер (салғастырмалы талдау)
Ағылшын және қазақ тілдеріндегі сын есімдердің қолданылу ерекшелігі
Ағылшын және қазақ тілдеріндегі тұрмыстық етістіктердің лексика – семантикалық ерекшеліктерінің теориялық аспектісі
Ағылшын және қазақ тілдеріндегі фразеологизмдердің ұқсастықтары мен айырмашылықтары
Ағылшын және қазақ тілдеріндегі фразеологиялық антонимдер
Ағылшын паремиология этникалық менталитет аспектісі ретінде зоонимдер
Ағылшын тілі дыбыстарының артикуляциясын оқытудың тиімді әдістері
Ағылшын тілі заман талабы
Ағылшын тілі интерактивті тақтаны қолдану
Ағылшын тілі сабағын жоспарлау
Ағылшын тілі сабағын жоспарлау жайлы
Ағылшын тілі сабағында аутенттік материалдарды қолдана отырып сөйлеу қабілетін қалыптастыру
Ағылшын тілі сабағында жаттығуларды қолдану
Ағылшын тілі сабағында жобалау әдісін қолдану
Ағылшын тілі сабағында жоғары сынып оқушыларының аудармашылық құзіреттілігін дамыту ерекшеліктері
Ағылшын тілі сабағында ойын технологиясы негізінде оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін белсендіру
Ағылшын тілі сабағында практикалық грамматиканы үйретуде ойын түрлерін ұйымдастырудың мазмұны мен әдістері
Ағылшын тілі сабағында сурет көрнекілігін қолдану арқылы оқушының сөйлеу іскерлігін дамыту
Ағылшын тілі сабағындағы интернет-ресурстарын қолдану
Ағылшын тілі сабағындағы интернет-ресурстарын қолдану тәсілдері
АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ГРАММАТИКАЛЫҚ ЖАТТЫҒУЛАРДЫ ТИІМДІ ОРЫНДАУ ТӘСІЛДЕРІ
Ағылшын тілі сабақтарында мақал-мәтелдерді қолдану
Ағылшын тілі сабақтарында оқушылардың коммуникативті сөйлеуге үйрету
Ағылшын тілі сабақтарында оқушылардың танымдық белсенділіктерін арттыратын жаттығулар
Ағылшын тілін деңгейлеп оқыту
АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ЕРКІН СӨЙЛЕУДІҢ МАҢЫЗЫ
Ағылшын тілін оқытуда көрнекілік әдістерін қолдану
Ағылшын тілін оқытудағы модульдік оқыту әдісі
Ағылшын тілін оқытудың қазіргі замандық әдістемесі
Ағылшын тілін оқытудың қазіргі замандық әдістемесі жайлы
Ағылшын тілінің морфологиясын синтаксистік негізде оқыту әдістемесінің негіздері
Ағылшын тілінің негізгі компоненттері
Ағылшын тілінің публицистикалық және баспасөз тілі
Ағылшын тілінің сөз таптарын аудару ерекшеліктерін зерттеу
Ағылшын тілінде сын есім шырайы
Ағылшын тілінде сұраулы сөйлемдерді оқытудың лингвистикалық негіздері
Ағылшын тілінде қарым-қатынас жасауға оқыту негіздері
Ағылшын тіліндегі антонимдік аударманың ерекшеліктері
Ағылшын тіліндегі біріккен сөздердің қазақ тілінде берілу процесіндегі аударма теориясының негіздерін анықтау
Ағылшын тіліндегі біріккен сөздердің қазақ тіліне берілуінің трансформациялық модельдері
Ағылшын тіліндегі диалект сөздердің жіктелуі
Ағылшын тіліндегі есімдік және олардың атқаратын қызметтері
Ағылшын тіліндегі жаргон сөздерінің шығу тарихы мен ерекшелігі
Ағылшын тіліндегі махаббат концептісі
Ағылшын тіліндегі неологизм сөздердің ерекшеліктері
Ағылшын тіліндегі неологизмдердің аудармада берілуі (техникалық лексиканың негізінде)
Ағылшын тіліндегі сын есім туралы жалпы түсінік
Ағылшын тіліндегі фразеологизмдердің шығу төркіні
Ағылшын тіліндегі фразеологиялық бірліктердің детективті жанрда қолдануы
Ағылшын тіліндегі эмотивті лексиканы қазақ тіліне аудару ерекшеліктері
Ағылшын тіліндегі эпитеттердің стилистикада алатын орны
Ағылшын тіліндегі қажеттілік пен міндеттілікті білдіру құралдары
Ағылшын тіліндегі құрмалас сөйлемдерді қолдану
Ағылшын тілінен орыс тіліне жарнама мәтінін аудару ерекшеліктері
Ағылшын тілінен орыс тіліне мақал-мәтелдерді аударудағы лексикалық мәселелер
Ағылшын тілінен қазақ тіліне аударуда аудармашылық трансформацияларының негізгі типтері
Ағылшын тілінен қазақ тіліне саяси мәтінді аудару мәселесі
Ағылшын тілінен қазақ тіліне тікелей аудару тәжірибесі (көркем аударма туындысы негізінде)
Ағылшын тілінен қазақ тіліне шартты райды аудару ерекшеліктері
Ағылшын тілінен қазақ тіліне эпитеттерді аудару ерекшеліктері
Ағылшын, орыс, қазақ тілдеріндегі идиомаларды аударудың ерекшеліктері
Ағылшын, қазақ мақал-мәтелдерін салыстырмалы түрде зерттеу (еңбекке баулу тақырыбы).
Ағылшын, қазақ және түрік тілдеріндегі анималистік мақал – мәтелдер
Ағылшын-қазақ тілдеріндегі есімдіктер және орын алмастырушы сөздер
Ағылшын-қазақ тілдеріндегі фразеологизмдердің лингвомәдени аспектісі
Ақ, қара түс атауларының лингвистикалық әлеуеті
Ақпараттық өнімдерді сапалы басқару
Ақпараттық өнімнің қасиеттері мен типтері
Ақпараттық – библиографиялық қызмет көрсету әдісі
Ақындардың қолданысындағы фразеологиялық тіркестер ерекшелігі
Аңшылық кәсібінің мәдениеттегі орны
Аңшылық пен саятшылыққа (АС) қатысты атаулардың семантикасы
Аңшылық пен саятшылыққа қатысты атаулардың лингвомәдени мазмұны
Білім беру жүйесіндегі электрондық оқыту (e-learning)
Білім беру жүйесіндегі қазіргі талап
Білім беру кеңістігінің көптілділік жағдайында қазақ тілінің орны
Білім беру үрдісінде субъектінің қатысымдық құзыреттілігін дамыту
Бір құрамды сөйлем,оның жасалуы
Біріккен сөздер
Біріккен терминдер жасаудағы сөз таптарының орны
Бірыңғай мүшелердің байланысуы
Байланыстырып сөйлеу әдістемес1
Байтұрсынов жазуы және емле ережелерінің тарихы
Бала Абай
Балалар тілін орфоэпиялық дыбыстау мәдениетіне тәрбиелеу
Балалар әдебиеті кейіпкерлерінің тілдік тұлғасы
Балаларға арналған мәтіндердегі жай сөйлемдер құрылымының лингвостатистикалық сипаты
Балама аударма және оның түрлері мен деңгейлері
Бастауыш сынып оқушыларының көркем жазу дағдыларын қалыптастыру және жетілдіру жолдары
Бастауыш сыныптарда қазақ тілі сабағында фонетиканы оқытудың әдіс-тәсілдері
Бастауыш сыныптардағы қазақ тілі сабақтарында грамматикалық ойындарды қолданудың әдістемесі
Басқа ұлт мектептерінде қазақ тілін оқыту
Бата, тілек, алғысқа байланысты айтылатын фраземалар және олардың мағыналық – тұлғалық ерекшеліктері
Батыр сөзінің шығу тарихы
Батырлар жырын оқыту
Батырлар жырындағы етістіктер семантикасы
Батыс сөйленістер тобы
Баяндауыш.туралы
Баяндауыштың жасалу жолдары
Бейвербалды карым-катынастын ұлттық сипаты
Бес және жеті жас аралығындағы балалардың ұлттық тілді меңгеруі
Билингв орыстардың қазақша сөйлеу тіліндегі интерференция көріністері
Болашағымыз – мемлекеттік тілде
Буынның жасалуы, түрлері
Буынның жасалуы, түрлері Екпіннің түрлері. Бунақ-ритмикалық топ.Дыбыстардың алмасуы.Сингармонизм заңы
Буынның сипаты
Буынның сипаты жөнінде
Бүгінгі поэзиядағы көне түркілік таным көріністері
Бүгінгі терминологияның даму сипаты
Бұйрық сөйлеулер
Бөлек жазылатын сөздер
В. фон Гумбольдтың және Ф.де Соссюрдің лингвистикалық көзқарастары
В.фон Гумбольдтың лингвистикалық көзқарастары Ф.де Соссюрдің лиенгвистикалық көзқарастары
Ваваризмдер,арголар,жаргондар
Газет мақалалары тақырыптарының синтаксистік құрылымы
Газет мәтінді аударуда кездесетін балама сөздер
Гендерлік бейвербалды қатысымның мәдени-әлеуметтік сипаты
Гендерлік лингвистиканы зерттеудің теориялық аспектілері
Грамматика
Грамматика және оның салалары
Грамматика мен жазу методикасының ғылыми негіздері
ГРАММАТИКАЛЫҚ ІЛІМДЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ (Қ.ЖҰБАНОВ ЕҢБЕКТЕРІ БОЙЫНША)
Грамматикалық категория
Грамматикалық категория және оның түрлері
Грамматикалық категория туралы түсінік
Грамматикалық категориялардың сөз таптарына қатысы
Грамматикалық мағына және оның түрлері
Грамматикалық ұғымдар
Грамматикамен жазу сабақтарының міндеті мен мақсаты
Грамматикамен жұмыс істеудің психологиялық ерекшеліктері
Грамматиканы оқытудағы жаңа бағдар
Грамматиканы оқытудың ғылыми негіздері
Графика мен әліпби туралы мәлімет
Графикалық лингвистиканың негізгі ұғымдары
Графиканың қалыптасуы және дамуы
Д.Исабековтың Қарғын романына стилистикалық талдау
Дамыта оқыту технологиясын сөз тіркесін оқытуда қолдану
Даулы мәтіндердің авторизациясы: ХХ ғасырдың I ширегі
Дауыссыз дыбыс әріптерінің емілесі
Дауыссыз дыбыстар емлесі
Дауыссыз дыбыстардың фонетикада зерттелуі. Дауыссыз дыбыстардың жекелген ерекшеліктері
Дауысты дыбыс әріптерінің емілесі
Дауысты дыбыстар
Дауысты дыбыстар емлесі
Дауысты дыбыстар жүйесі
Дауысты дыбыстардың жазылуындағы ерекшеліктер
Дауысты және дауыссыз дыбыстар
Дауыстылар
Демеулік шылаулардың қолданылуы (Д.Исабеков «Қарғын» романы негізінде)
Дереккөздер туралы ақпарат
Диалект сөздер
Диалектілік сөз тіркесі
Диалектілер мен қарапайым сөздердің қолданылу ерекшеліктері
Диалектика-таным теориясы
Диалектология ғылымының зерттелуі
Диалектологиядағы сөз мағынасына байланысты құбылыстармен таныстыру
Диалектологиялық іс-тәжірибе есебі
Дидактика туралы түсінік
Дипломатиялық терминдер
Дисграфияның әр түрінің логопедиялық түзету жұмыс бағыттары
Дислалия және оның себептері
Диуани-хикмет” ескерткіші тілінің грамматикалық ерекшеліктері (тәуелдік, жіктік және көптік жалғауларының қолданылуы)
ДУЛАТ ИСАБЕКОВ ПРОЗАСЫНДА ПСИХОЛОГИЗМНІҢ КӨРІНУ ЖОЛДАРЫ
Дыбыс жүйесін теориялық және практикалық жақтан үйрету
Дыбыс пен әріптерді оқыту
Дыбыс талдағышының жас ерекшелігі
Дыбыс үндестігі (ассимиляция)
Дыбыстар,дауысты,дауыссыз дыбыстар туралы
Дыбыстық ластану
Дыбыстық өзгерістерінің теориялық сипаттамасы
Дыбыстың жүйесі- фонетика
Дүние жүзі тілдерінің территориялық жіктелуі
Ежелгі дәуір және орта ғасыр лингвистикасының қалыптасуы
Ежелгі дәуір және орта ғасыр лингвистикасының қалыптасуы жөнінде
Ежелгі дәуір тіл білімі және араб тіл білімі
Ежелгі дәуір тіл білімі және араб тіл білімі жайлы
Ежелгі дәуір тіл білімі мен араб тіл білімі
Ежелгі және орта ғасыр лингвистикасының қалыптасуы
Ежелгі Кытай тіл білімі
Ежелгі тіл білімі
Ежелгі Шығыстағы саяси және құқықтық ойлар
Екі етістіктен біріккен күрделі етістіктер
Екі шетел тілінен ғылыми – зерттеу практикасы
Еліктеу сөздер
Еліктеу сөздердің фоносемантикалық сипаты
Еліктеуіш
Еліктеуіш сөздер
Ерте дәуірдегі тіл білімі
Ерте жастан ағылшын тілін оқытудың маңызы және ерекшеліктері
Ертегі кейіпкерлерінің есімдеріне тілдік талдау
Ертегіні оқытудың тиімді жолдары
Есім және етіегік компонентті зоофразеологизмдер
Есімді сөйлемдер
Есімді тіркестер қабыса байланысқан сөз тіркестері
Есімдік
Есімдік туралы
Есімдік түрлері
Есімдік.Есімдік туралы түсінік
Есімдікті оқытудың ерекшеліктері
Есімдіктің граматикалық ерекшелігі мен мағыналық тобы
Есімдіктер
Есімдіктер туралы
Есімдіктердің мағыналық топтары
Есімдіктердің синтетикалық тәсіл арқылы жасалуы
Есімдіктердің сөзжасамы
Есімше зат есім үлгісіндегі сөз тіркестеріндегі бағыныңқы етістіктердің лексика-семантикалық синтагмалық мағыналары
Есімше мен көсемше
Есімше тұлғаларыy барлық тіл деңгейлері тұрғысынан қарастыру
Есімше тұлғаларының грамматикалық қызметі
Есімше — етістіктің ерекше түрі
Есімше, көсемше, тұйық етістік
Есімшелердің есімдерше жұмсалу қызметі
Есімшелердің етістіктерше жұмсалу қызметі
Есімшелердің күрделі құрылым жасауға қатысуы
Есімшелердің тіл жүйесіндегі жұмсалу парадигмасы
Есімшелердің қалыптасу тарихы
Есімшелердің құрмалас сөйлем жасаудағы қызметі
Ескі қазақ жазба ескерткіштеріндегі сөзжасам
Ескі қазақ жазба тілі үлгілеріндегі лексика-семантикалық және сөзжасамдық ерекшеліктер
Ескі қыпшақ жазба ескерткіштері тіліндегі шылау сөздердің қолданысы
Етістік
Етістік ( схема )
Етістік – – қазақ тіліндегі сөз таптары
Етістік категориялары
Етістік оның мағанасы
Етістік туралы түсінік
Етістік түбірдің семантикалық ерекшеліктері
Етістік формалары және оны оқытудың әдістері
Етістік форманттарының қазақ тіліндегі құрылымдық жүйесі
Етістік-бастауыш
Етістік. Етістіктің категориялары және ерекшеліктері
Етістікті болымсыз сөйлемдер
ЕТІСТІКТІ ОҚЫТУ
ЕТІСТІКТІ СӨЗ ТІРКЕСТЕРІНІҢ ДАМУЫ
Етістікті тіркестер
Етістікті тұрақты сөз тіркестер
Етістікті фразеологизмдердің грамматикалық ерекшеліктері
Етістіктің аналитикалық форманттары пәнінен лекциялар жинағы
ЕТІСТІКТІҢ АНАЛИТИКАЛЫҚ ФОРМАНТТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЖӘНЕ МАҒЫНАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Етістіктің грамматикалық категориялары
Етістіктің ерекше тұлғалық түрлері
Етістіктің ерекшеліктері
Етістіктің лексика-грамматикалық ерекшеліктері
Етістіктің лексика-грамматикалық сипаты
Етістіктің лексикалық құрамы
Етістіктің морфологиялық сипаттары
Етістіктің рай категориясы
Етістіктің шақ тұлғаларының қалыптасуы туралы
Етістіктің шақтары
Етістіктер
Еуразия кеңістігіндегі түркі тілдері
Еуропадағы қазақ диаспорасы және ана тілі мәселесі: кейбір проблемалар мен ұсыныстар
Ең қымбат қазына — тіл
Ж. Аймауытов шығармаларындағы фразеологизмдер
Ж. Жабаев творчествосын зерттеудің қазіргі жай-күйі мен маңызды мәселелері
Ж.аймауытов шығармашылығы. ғ.қарашев шығармашылығы. б.күлеев – лирик ақын. с.сейфуллин, і.жансүгіров, б.майлин шығармашылықтары
Ж.Аймауытовтың аудармашылық шеберлігі
Ж.Баласағұнның «Құтты білік» еңбегіндегі бір буынды көпмағыналы сөздер
Жіктік жалғауын оқыту әдістемесі
Жабайы алма
Жазба жұмыстарының түрлері және оның өткізудің жолдары
Жазбаша аударманың ережелері
Жазбаша және ауызша сөйлеуге оқыту
Жазбаша тілге баулу икемділіктері мен дағдыны дамытудың теориялық негіздері
ЖАЗУ ЖҰМЫСТАРЫ АРҚЫЛЫ САУАТТЫЛЫҚҚА ҮЙРЕТУ ЖӘНЕ ТІЛ ДАМЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ
Жазу жұмысының түрлері мен олардың негізгі ерекшеліктері
Жазу және жазба тіл
Жазу және тіл дамыту әдістемесі
Жазудың түрлері
Жазушы Ақан Нұрманов Құланның ажалы романы тілінің лексика-фразеологиялық ерекшелігі
Жазушы Бауыржан Момышұлының ‟Ұшқан ұя повесі тілінің лексика – фразеологиялық ерекшелігі
Жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың ‟Ақбілек” романы тіліндегі фразеологиялық ерекшелігі
Жазушы Шыңғыс Айтматовтың Жан пида романы тілінің лексика-фразеологиялық ерекшелігі
Жазушы Әбіш Кекілбаев Үркер романының лексика-фразеологиялық ерекшеліктері
Жазушы Әкім Таразидың Тасжарған романы тілінің лексика-фразеологиялық ерекшелігі
Жазушы-драматург Баққожа Мұқай
Жазуға байланысты жүргізілетін жұмыстар
Жазуға үйрену үшін жүргізілетін жұмыстары
Жазуға үйретуге түрлері грамматикалық жаттығулардың түрлері және оларды қолдану
Жай сөйлем
Жай сөйлем мен құрмалас сөйлемнің ара қатынасы
Жай сөйлем синтаксисі
Жай сөйлемді оқытудағы тіл дамыту жұмыстары
Жай сөйлемнің күрделену жолдары
Жай сөйлемнің оқшау сөздер арқылы күрделенуі
Жай сөйлемнің түрлері
Жай сөйлемнің түрлері жайында
Жай сөйлемнің құрылысына қарай белгілері
Жалаң түбір тұлғалы салт етістіктердің семантикасы
Жалпы білім беру мектебінде сөз құрамын оқыту
Жалпы білім беру мектептерінің ортаңғы сынып оқушыларына аутентикалық материалдарды қолдана отырып ағылшын тілін проблемалық жағдайда оқыту
Жалпы лингвистикадағы төл сөз бен төлеу сөздің негізгі функцияларын айқындай отырып, ағылшын тіліндегі олардың ерекшеліктерін айқындау, олардың ағылшын тіліндегі көркем шығармаларда қолданылу өзгешеліктеріне зерттеу жүргізіп, төл сөздің төлеу сөзге айналу жолдарына зерттеу жүргізу
Жалпы неологизмдердің ерекшеліктерін ескере отырып, ағылшын тіліндегі неологизмдердің пайда болу тәсілдерін зерттеу
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімінің зерттеу нысаны және пәні. Дәрістер кешені
Жалпы тіл білімінің әдістері мен тәсілдері
Жалпы тіл кемістігі
Жалпы түркі тілінің басты ерекшеліктері
Жалғау түрлері
Жалғаулар
Жалғаулы сөздердің классификациясы және олардың сипаттамасы
Жапон тіліндегі кірме сөздер және олардың қолданылу ерекшеліктері
Жапондықтардық сөйлеу мәдениетінің ұлттық ерекшеліктері
Жарнамадағы түс және психолингвистикалық зерттеу
Жарнамалық атропонимдердің түрлері
Жас грамматикалық бағыт өкілдері көзқарастарындағы позитивистік және жеке психологиялық негіздер
Жас ерекшелігіне қатысты атаулардың этнолингвистикалық тұрғыдан зерттеленуі
Жасанды тіл
Жаттығу түрлері, жаттығу арқылы тіл дамыту
ЖАТТЫҒУ ТҮРЛЕРІ, ЖАТТЫҒУ АРҚЫЛЫ ТІЛДІ ДАМЫТУ
Жақ категориясы немесе жіктік жалғауы
Жақсы сөйлеу мәнері
Жақсыз сөйлем
Жақсыз сөйлемдер парадигмасы
Жақты сөйлемдер
Жақтылық пен жақсыздық категориясы
Жаңа сөздермен жұмыс
Жергілікті диалектілер
Жергілікті диалектілер және оларды зерттеудің маңызы
Жергілікті диалектілер мен әдеби тіл
Жергілікті жердегі диалект сөздер
Жиілік сөздік
Жоғары оқу орнында студенттер тілін дамытудың ғылыми-әдістемелік негіздері
Жоғары оқу орындарында шетел тілін үйренудің теориялық негіздері
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ
Жоғары сыныпта ағылшын тілінде ауызекі сөйлеуге үйрету
Жуан және жіңішке дауыстылардың алмасуын морфонологиялық тұрғыдан қарастыру
Жыраулар поэзиясында троптардың қолданылуы
Жыраулар толғауларындағы архаизм, тарихи көнерген мағынасы түсініксіз сөздерге текстологиялық талдау жасау
Жүрсін Ерман поэзиясының көркемдік ерекшелігі
Жүсіп Баласағұн мен Абай шығармаларындағы адамгершілік тақырыбы
Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романы тілінің лексика-фразеологиялық ерекшеліктері
Жұмекен Нәжімединов шығармаларындағы қосарланған синонимдер
Жұрнақ және оның түрлері
Жұрнақтардың шығу тектері мен даму тарихының сипаттамалары
Жұрнақтардың құрамы
З.М.Бабырдың «Бабыр-наме» шежіресі әдеби туынды
Зайырлылық
Зат есім
Зат есім (Қазақ грамматикасы бойынша)
Зат есім мен сын есімнің жасалу тәсілдері
Зат есім. Көптік жалғау
Зат есімді оқытуда сыни тұрғыдан ойлау технологиясын қолдану
Зат есімдерді меңгертуде қазақтың салт-дәстүрлерінің алатын орны
Зат есімдердің құрылымы
Зат есімнің грамматикалық категорияларын оқыту
Зат есімнің денотаттық және сигнификаттық мағынасы
Зат есімнің көптік категориясы
Зат есімнің мағыналық топтары
Зат есімнің мағыналық топтары жайлы
Зат есімнің меншік категориясы
Зат есімнің сөзжасамы және оның қызметі
Зат есімнің сөйлемдегі қызметі
Зейнолла Қабдолов Ұшқын романынын лексика-фразеологиялық ерекшеліктері
Зерттеу өзектілігі
Зоонимдердің тіл білімінде зерттелу жайы
Идеографиялық оқу сөздігінің тілдік жүйені меңгертудегі орны
Идея және жалпы түсінік
Интанация және оның құрамы
Интанация және оның құрамы жайлы
Интертекстуалдылық теориясы
Интерференция құбылысы
Интерференция құбылысының теориялық негіздері
Интонация компаненттерінің қызметі
Кірме терминдер ана тіліне нұқсан келтірмеуі тиіс
Кітап – халық тәрбиешісі
Казақ тілі — қазақ халқының ана тілі
КЕЗЕКТЕС САЛАЛАС ҚҰРМАЛАС СӨЙЛЕМ
Кейіпкер мінезін беруші тілдік тәсілдер және олардың зерттелу жайы
Киiз туырлықты, ағаш уықты
Киелі сандардың мағынасы арқылы ұлттық дүниетанымның берілуі
Клиникалық терминдердің латын тілінде дәріптелуі жайында
Клиникалық терминдердің латын тіліндегі дәріптелуі жайлы
Клиникалық терминдердің латын тіліндегі дәріптелуі жайлы мәлімет
Клиникалық терминдердің латын тіліндегі дәріптелуі туралы
Когнитивті лингвистика және терминалогия
Когнитивті лингвистика ғылымының теориялық мәселелері
Когнитивті лингвистика-жеке ғылым саласы туралы ақпарат
Когнитивті лингвистиканың қазақ тіл біліміндегі көрінісі
Когнитивтік лингвистиканың тарихи танымдық негіздері
Коммуникативтік акт шеңберіндегі төл сөздің семантика – интонациялық сипаты
Коммуникативтік қызмет пен тіл мен қоғамның өзара қызметі
Компьютерлік неологизмдер
Контаминация құбылысының тілдегі көрінісі
КОНЦЕПТ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНДЕ ЗЕРТТЕЛУІ
Концепт – когнитивтік лингвистиканың негізгі категориясы
Күлтегін жазбалары- түркі халықтарының баға жетпес байлығы
Күрделі аталымдардың ғылыми негіздері мен басты ұстанымдары
Күрделі етістік
Күрделі сөздер классификациясы
Кұрамы жағынан әртүрлі халықтардың қонысы болып, аралас-құралас отырып, тығыз қарым-қатынаста болған өңірі тұрғындары тілін зерттеу
Кәсіби сөздердің зерттелуі турасында жалпы мәліметтер (Қ.Айтазиннің еңбектері жайында)
Кәсіби тілді оқытудағы коммуникативтік әдістің тиімділігі
Кәсіби терминдерді қазақшалау
Кәсіби қазақ тілі пәндік оқу – әдістемелік нұсқау
Кәсіби қазақ тілі.Орта және кәсіптік оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық
Кәсіби қазақ тілінің маңызы мен міндеттері
Кәсіби қазақ тілінің маңызы мен міндеттері туралы ақпарат
Кәсіби қазақ тілінде сөйлеу дағдылары
Кәсіби қазақ тіліндегі психолингвистика
Кәсіптік білім беру және оның тиімділігі
Көк сөзінің семантикалық қызметі
Көмекші сөздер
Көмекші сөздердің зерттелуі
Көмекші сөздердің тіл біліміндегі ерекшеліктері
Көне түркі сөздік құрамының қалыптасуының түркі тайпалалары мен байланыстылығы
Көне түркі тілі
Көне түркі тілі мен қазақ әдеби тіліндегі граматикалық сәйкестіктер
Көне түркі тілі – түркі халықтарының алғашқы жазба – әдеби тілі
Көне түркі тілі. Лекция тезистері
Көне түркі тілінің лексикалық қоры
Көне түркі тіліндегі есім сөздер
КӨНЕ ТҮРКІ ТІЛІНДЕГІ ОНЫ ЗЕРТТЕУШІ ҒАЛЫМДАР
Көне Түркі тіліндегі шылау сөз табының мағыналық түрлері
Көне түркі тіліндегі шылаулардың лексика – грамматикалық мағынасы
Көне қытай тілі және қазіргі қытай тілінің қытай әдебиетіне ықпалы
Көнеленген септік жалғаулары, олардың синтаксистік ерекшеліктері
Көнерген тұрақты сөз тіркестері
Көп мағыналы сөз
Көп мағыналы сөздерді ғылыми тұрғыдан талдау
Көп пропозициялы дискурс
Көпмағыналы сөздер
Көптілді білім берудегі пилоттық бағдарламаны жүргізуші мектептердегі көптілді білім берудің инновациялық моделдерін жүзеге асыру
Көптілділік — қазіргі заман талабы
Көркем аударма ерекшеліктері.Көркем аударма міндеттері. Аудармашыға қойылатын талаптар, аудармашы қызметі
Көркем аудармадағы баламасыз лексиканың берілуі
Көркем бейненің танымдық, эстетикалық мәні туралы
Көркем мәтін талдаудың лингвистикалық ерекшеліктері
Көркем мәтінді тілдік талдаудың әдістемесі
Көркем мәтіндегі жалқы есімдердің семантизациясы
Көркем мәтіндегі мәтінтүзуші фоносемантикалық және лексика-семантикалық факторлар
Көркем мәтіндегі шендестіруге лексикалық және грамматикалық құралдардың қатысы
Көркем мәтіндердегі диалектизмдердің этномәдени мәні
Көркем проза тіліндегі кейбір кірме сөздердің қолданылуы
Көркем тілді адамтану парадигмасы тұрғысынан зерттеу (Ж.Нәжімеденов өлеңдерінің тілі негізінде)
Көркем шығарма атауларындағы сөздер тіркесімі
Көркем шығарма тілі
Көркем шығармадағы ішкі монологтың зерттеу нысандары
Көркем шығармалардағы психологизм
Көркем шығармалардағы эпитет, теңеу, метафоралардың қолданылуы, жасалу түрлерін мысалдар арқылы көрсету
Көркем шығармалардағы эпитет, теңеу, метафоралардың қолданылуы, жасалу түрлеріне мысалдар
Көркем шығармаларды ағылшын тілінен қазақ тіліне аударылу ерекшеліктері
Көркем шығармаларды орыс тілінен ағылшын тіліне аударудағы ерекшеліктер
Көркем шығармаларды қазақ тілінен ағылшын тіліне аударудағы ерекшеліктер
Көркем әдебиеттердегі фразеологизмдердің ролі және оларды аудару мәселесі
Көрнекті тілші-ғалым филология ғылымдарының докторы профессор Мархабат Томанұлы Томановтың туғанына 80 жыл толуына орай өткізілетін «Филологияның қазіргі кезеңдегі басымдықтары: дәстүрі мен болашағы» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция мақалаларының жинағы
Көсемше
Латын алфавитінің тарихы және ғылымдағы маңызы
Латын тілі тарихы
Латын тілінін тарихы
Латын тілінің жалпы тарихы және ғылымдағы маңызы
Латын тілінің жалпы тарихы және ғылымдағы маңызы туралы
Латын тілінің жалпы тарихы және ғылымдағы маңызы туралы мәлімет
Латын тілінің тарихы және ғылымдағы маңызы
Латын тілінің тарихы және ғылымдағы маңызы жайлы
Латын тілінің тарихы және ғылымдағы маңызы жайлы мәлімет
Латын тілінің тарихы және ғылымдағы маңызы туралы
Латын тілінің тарихы және ғылымдағы маңызы туралы мәлімет
Латын тілінің тарихы және ғылымдағы орны
Латын тілінің шығу тарихы жайлы
Латын тілінің шығу тарихы және оның ғылымдағы маңызы
Латын тілінің шығу тарихы туралы
Латын тілінің шығу тарихы туралы ақпарат
Латын тілінің шығу тарихы. Мемлекеттік тілде оқитын студенттерге арналған оқулық
Латын әліпбиі туралы
Латын әліпбиі — заман талабы
Латын әліпбиінің орыс әліпбиінен айырмашылығы және ұқсастығы
Латын әліпбиіне көшетін уақыт келді
Латын әліпбиіне көшу мәселесі
Латын әліпбиіне көшу қазаққа не береді?
Латын әліпбиіне көшу – тіл реформасының бір сатысы
ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ – ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДӘРЕЖЕГЕ ШЫҒУЫНА ЖОЛ АШАДЫ
Латын әліпбиіне көшудегі техникалық мәселелер
Латын әріптері қазақ алфавитте
ЛЕКСИКА (Сөз және оның мағынасын зерттейді)
Лексика – семантикалық, фонетикалық – орфограммалық және грамматикалық варианттардың ерекшеліктерін саралап көрсету, нормадан ауытқу немесе сай келу заңдылықтарын талдау және варианттарды кодификациялаудың теориялық негіздерін іздестіру
Лексикалық дағдыларды қалыптастыру
Лексикалық ерекшеліктер
Лексикалық интерференцияның лингвистикалық аспектісі
Лексикалық мағынаның құрылымы
Лексикалық трансформацияларды аударудың ерекшеліктері
Лексиканы аудару ерекшеліктері
Лексиканы оқыту әдістемесі
Лексико-семантикалық жүйесіндегі қазақ және ағылшын тілдеріндегі табу мен эвфемизмдердің геторогендік және гомегендік ерекшеліктері
Лексикография жайлы
Лексикография туралы жалпы түсінік
Лексикологаяның мақсаты мен зерттеу нысаны
Лексикология
Лексикология туралы түсінік
Лингвистикадағы бейвербалды амалдар
Лингвистикалық ілім тарихы Ежелгі дәуір тіл білімі
Лингвистикалық парадигмадағы омонимдердің орны
Лингвистикалық практика
Лингвистикалық стилистика, оның зерттеу объектісі
Лирикалық шығарманы талдау жолдары
М. Мақатаев өлеңдеріндегі лирикалық кейіпкер тұлғасы
М.Балақаевтың лингвистикалық ой-пікірлері
М.Дулатов поэзиясындағы фольклорлық дәстүр
М.Дулатұлының шығармаларындағы сипатталатын ұлттық құндылықтарды оның өзінің тілі арқылы көрсету
М.Мағауин – қазақ әдебиетін зерттеуші
М.Мағауиннің «Аласапыран» тарихи романындағы ұлттық мәдениеттің тілдік көрініс
М.Мақатаев поэзиясындағы анафора мен эпифора
М.Қашкаридің түркі тілдерін топтастыру классификациясы
М.Әуезовтің Абайтану саласындағы ғылыми еңбегі
М.Әуезовтің қазақ тілі туралы ойлары
Міржақып Дулатұлы шығармаларындағы «Ғаламның тілдік бейнесі»
Мамандық бойынша ғылыми мақалалармен, мәтіндермен жұмыс.ғылыми мақаланың жазылуы, тезис құрастыру
Маргиналдық әдебиеттің аударылу ерекшелігі
МАТАСА БАЙЛАНЫСҚАН СӨЗ ТІРКЕСТЕРІ, ОЛАРДЫҢ СЫҢАРЛАРЫНЫҢ ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫ
Махамбет Өтемісұлы – бостандық жыршысы
Махмұт Қашқари сөздігіндегі фонетикалық зерттеулер
Мағжан Жұмабаев шығармаларындағы тарихи шындық және көркемдік шешім
Мағжан Жұмабаевтың «Батыр Баян» поэмасының көркемдік қабаты
Мағыналас фразеологизмдер
Мақал – мәтелдердің ағылшын тілінен қазақ тіліне аударылу ерекшеліктері
Мақал-мәтелдер құрамындағы сан есімдердің этнолингвистикалық сипаты
Мақал-мәтелдерді қазақ тілінен ағылшын тіліне аудару кезіндегі құрылымдық, мағыналық ерекшеліктері, ұқсастықтары
Мақал-мәтелдердегі аналитикалық байланысудың көріністері
Мақтаарал ауданының топонимиясына тарихи — лингвистикалық және сөзжасамдық сипаттамасын, тілдік ерекшеліктері
Мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмаластың қолданыстағы көріністері мен жасалу жолдары
Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тіл дамуының деңгейі
Мектеп жасына дейінгі балалардың тіл дамыту жұмыстарының ерекшеліктері
Мектеп оқушыларына қазақ тілі сабағындағы ұлттық ойындарды тиімді қолданудың әдіс-тәсілдері
Мектепке дейінгі мекемеде қазақ тілін ойын арқылы оқыту ерекшеліктері
Мектепте етістіктің шақтарын түсіндіру жолдары
Мектепте киелі сан есімді оқытудың тиімді әдістері
Мектепте фонетиканы оқыту
Мектепте шет тілін грамматикалық-аудармалық әдіс бойынша оқыту
Мектепте үстеуді оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерді қолданудың тиімділіктері
Мектептегі мұғалімнің орны мен рөлі
Мемлекеттік тіл
Мемлекеттік тіл – мемлекеттік қызметі
Мемлекеттік тіл – тәуелсіздік кепілі
Мемлекеттік тіл – қазақ тілі
Мемлекеттік тілге байланысты қабылданған заңнамалық құжаттардың сипаты және олардың жүзеге асырылу деңгейі
Мемлекеттік тілді жүргізу тетіктері
Мемлекеттік тілді меңгертуде өнер мамандығы бойынша тіл дамыту
Мемлекеттік тілді қолдау саясатының болашақ заңгер мамандарының қазақ тілінде сөйлеу мәдениетін қалыптастыруына ықпалы
Мемлекеттік тілдің ақпарат құралдарындағы қызметі
Мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту
Мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту бағытында атқарылатын жұмыстар жайында
Мемлекеттік тілде іс – қағаздар жүргізу ережелері
Мемлекеттік тілде іс жүргізу пәнінен студенттерге арналған оқу құралы
Мемлекеттік тілдегі өндірістік салада, нақты техникалық мәтіндерді аудару барысындағы ерекшеліктерін анықтау
Мемлекеттәк тіл – татулық тірегі
Менің отбасым
Метафора туралы
Метафора эквиваленттілігі
Микроәлеуметтік қауымдастықтағы қазақ, орыс тілдерінің қызметі
Миссионерлік әдебиеттің қазақша аудармаларының тілі
Модаль сөзді баяндауыштар
Модальді етістіктердің аудармасы
Модификациялық етістіктер
МОДИФИКАЦИЯЛЫҚ ЖҰРНАҚТАРДЫҢ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ӘЛЕУЕТІ
МОРФОЛОГИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІН ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТІЛІН ДАМЫТУ ӘДІСТЕРІ
Морфология саласының теорияларын зерттелу сипаттары
Морфология тарауын оқытуда жеке тұлғаның белсенділігін арттыру жолдары
Морфология. Сөз құрам
Морфологиялық жаттығулар
Морфологиялық сипаттары
Морфологияны оқытуда оқушылардың тақырыпты түсінгендігін жаттығу жұмыстары арқылы жүзеге асыру
Москва мектебінің лингвистикалық ұстанымдары
Мұнай және газ саласындағы терминологиялық өрістің ерекшелігі
Мұнай-газ саласындағы техникалық мәтіндерді аудару ерекшеліктері
Мұнай-газ терминдерінің ағылшын тілінен қазақ тіліне аударылуындағы ерекшеліктері
Мұнай-газ терминдерінің ағылшын тілінен қазақ тіліне аударылуындағы ерекшеліктерін анықтау
Мұхтар Әуезов – абайтанушы
Мәдениетаралық қарым-қатынас
Мәдениетарлық коммуникация, оның түйінді ұғымдары
Мәнерлеп оқу практикумы тіл дамыту әдістемесі курсының маңызды бөлімі
Мәтін лингвистикасының зерттеу объектісі
Мәтінді енгізу ережелері
Мәтінде кездесетін түйдекті тіркестердің сипаты
Мәтіндердің ғылыми, ресми іс- қағаздар, публицистикалық стильдері
Мәтінмен жұмыс
Мәтінмен жұмысты ұйымдастыру арқылы оқушылардың танымдық қабілетін арттыру
Мәтіннің жоспарын, тезисін, аннотациясын, түйіндемесін және конспектісін дайындау
Мәулен Балақаев Тіл мәдениетінің теориялық негізін қалаушы
Мәшһүр – Жүсіп тілінің көп мағыналығы, морфологиялық және лексикалық құрамы
Мәшһүр-Жүсіп тілінің грамматикалық ерекшеліктері
Н.А. Баскаков классификациясы. В.В. Радлов және түркология ғылымы
Н.А.Баскаков классификациясы. В.В.Радлов және түркология туралы
Н.А.Баскаков классификациясы.В.В.Радлов және түркология
Нарманбет поэзиясындағы азаттық идеясы
Негізгі мектепте тұрлаусыз мүшелерді оқытудың жаңа әдіс-тәсілдері
Неміс және қазақ тілдерінің құрамында “ақ” және “қара”атаулары бар фразеологиялық бірліктер (салыстырмалы-салғастырмалы тұрғыда)
Неміс және қазақ тілдердегі сан есімге (3;7) қатысты фразеологиялық сөз тіркестері
Неміс тілі
Неологизмдер және оларды аударудың теориялық негіздері
Неологизмдер мен окказионализмдерді ағылшын тілінен қазақ тіліне аударылуы (халықаралық ұйымдар құжаттарының негізінде)
Неологизмдердің жасалуы және оның аудару жолдары
Николай Бурбаки жөніндегі күмәнсіз және күмәнсіз емес мәліметтер
Ноғайлы дәуіріндегі жырлардың тілдік ерекшеліктері
Нұрлан Оразалин поэзиясының тілі, стилі, поэтикасы
Нұрпейіс Байғанин – халық ақыны
О. Досбосыновтың айтыстарындағы троптар
О. Жанайдаровтың поэтикалық аудармалары
О.Бөкей шығармаларындағы біріккен сөздердің қолданылу сипаты
Одағай
Одағай сөз таптары
Одағай сөздер
Одағай сөздер жайлы
Одағай туралы түсінік
Ойын элементтерін қазақ тілі мен әдебиеттік оқу сабақтарында тиімді пайдалану жолдары
Омоним сөздер туралы оқушыларға түсіндіру
Омонимдер
ОМОНИМДЕР ЖАЙЛЫ
Омонимдер мен көп мағыналы сөздердің ұқсастықтары мен айырмашылықтары
Ономастика
Ономастикалық атаулар жаңа қазақ әліпбиі кеңістігінде проблематикалық мәселелері және шешу жолдары
Орта деңгейде ағылшын тілінде ауызша сөйлеуді дамыту
Орта кезеңде ағылшын тілін грамматикалық аспектісін оқытудағы ережелердің рөлі
Орта мектепте шетел әдебиетін оқытудың жолдары
Орта ғасыр жазба ескерткіштеріндегі есімді тіркестердің жасалуы («Мұқаддимат әл Әдаб», XIV ғасыр)
Орта ғасырдағы қазақ шешендігі
Орталық Қазақстан Бұқар жырау ауданы топонимдері
Орталық Қазақстан тұрғындарының жергілікті тіл ерекшеліктері
Орфографиялық талдау жасау үлгілері
ОРХОН, ЕНИСЕЙ, ТАЛАС ЕСКЕРТКIШТЕРI ЖӘНЕ ҚАЗIРГI ҚЫПШАҚ ТIЛДЕРIНДЕГI МОНОСИЛЛАБТАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЕРЕКШЕЛIКТЕРI ТУРАЛЫ
Орыс жылнамаларындағы түркі текті есімдердің әлеуметтік мәні мен тарихи-этимологиялық сипаты
Орыс және қазақ тілінің қалыптасуындағы ерекшеліктер
Орыс тілі ықпалымен бұрмаланған жер-су аттары
Орыс тілдерімен ұқсатығы мен өзгешелігі неде Дереккөздер дегеніміз не
Орыстілді мектеп оқушыларының жазбаша сөйлеу тілін дамыту әдістемесі (5-6 – сынып)
Оқу тәжірибесі бойынша есеп беру. Шамшырақ» оқу орталығы
Оқушылар арасында тіл дамыту жұмыстары
Оқушыларды ауызекі сөйлесуге үйретудегі коммуникативтік әдіс
Оқушылардың жазбаша сөйлеу тілін дамыту
Оқушылардың танымдық белсенділігін еске ала отырып, қазақ тілі сабағында оқу – тәрбие үрдісін жетілдіру
Оқушылардың қазақша тілін дамыту
Оқушылардың әдеби тіл стильдеріндегі мәтін бойынша жазбаша сөйлеу әрекетін дамыту әдістемесі
Оқушыларға поэманы оқыту
Оқушыларға тілдің маңыздылығын, оның қаншалықты адам баласына керек екенін түсіндіру, қазақ тілі туралы кішкене мағлұмат беру
Оқушының сөйлеуін дамыту
Оқушының шетел тілінде еркін сөйлеу мүмкіндігін арттыру үшін қатысымдық құзыреттілігі мен шетел тілінде сөйлеу біліктілігін жетілдіріп, шетел тіліндегі материалдарды компьютермен оқытудың ұтымды әдістемесін ұсыну
Оқшау сөздер және оның сөйлемдегі қызметі
Оқшау сөздердің морфологиялық құрылымы
Парадигмалық және синтагмалық мағына
Парцелляциялық құбылыстың көркем мәтін тіліндегі лексика-грамматикалық және стилистикалық қолданысы
Пирамидалық қарым-қатынас арқылы қазақ тілін меңгертудің интерактивті тәсілдері
Поэзиялық шығармаларды аудару
Публицистикалық мәтіндегі жалқы есімдердің аудару мәселелері
Публицистикалық қағаздарды аудару
Пунктуация
Пунктуация туралы жалпы түсінік
Пысықтауыш
Рабғузидың «Қисас-ул Әнбия» дастанының әдеби сипаты
Реалийларды ағылшын тілінен қазақ тіліне аудару ерекшеліктері
Реалиялар – лингвистикалық құбылыс ретінде
Реалияның аудармасы.
Ресми іс қағаздарды аударудағы лексикалық және грамматикалық трансформация
Ресми стильдегі дәлдік және тілдік стандарты
Ресми құжаттардың мәтіндік ерекшеліктері және үш тілге аударылуы
С. аманжоловтың синтаксис саласына қатысты зерттеулері
С. Сейфулиннің «Тар жол тайғақ кешу» романындағы күрескер ақынның бейнесі
С.Орайханұлының шығармашылығы
С.торайғыров пен а.байтұрсынов, м.дулатовтың шығармашылығына арналған бейне фильм сценариі
Сабақтан тыс жұмыс түрлері
Сабақтас құрмалас сөйлемдер
Салалас, сабақтас құрмалас сөйлемдердің құрылымдық ерекшеліктерінің қалыптасуы
Салт – дәстүрлердің тілдегі көрінісі (түркі тілдері негізінде)
Салыстырмалы-тарихи тіл білімі
Сан есім
Сан есім туралы
Сан есімге сипаттама
САН ЕСІМДІ ПРОБЛЕМАЛЫ ОҚЫТУ
Сан есімдердің түркі жазбаларында қолданылуы
Сан есімнің (күрделі) сөзжасамы
Сан есімнің мағыналық топтарын оқытуда интерактивті әдістерді қолдану
Сан есімнің мағыналық топтарының сөзжасамы
Сан есімнің мәні
Сандық ұғымдар арқылы жасалған күрделі атаулар концептілерінің құрылымы
Сауат ашу балалардың жас ерекшелігіне қарай педагогикалық талаптар
Сауат ашу барысында жазуға қойылатын талаптар
Сауат ашу барысында оқу мен жазу процесінің психофизиологиялық ерекшеліктері
Сауат ашу кезінде оқушылардың үйренетін шеберліктері мен дағдыларының шеңбері
Сауат ашу кезеңінде жүргізілетін тіл дамыту жұмысының ғылыми негіздері
Сауат ашу методикасының ғылыми негіздері
Сауатты жазуға үйрету әдістемесі
Сахна тілі интонациясының дискурстық сипаты
Саяси интернет дискурстағы субъективтік модалділік категориясының берілуі
Сезім мүшелері атауларының лексика-семантикалық өрісі және олардың орыс тіліне аударылу мәселелері
Сейіл Жиенбаев – қазақ тілін оқытудың әдістемесі пәнінің арнайы сала ретінде қалыптасуына үлес қосқан ғалым
Сентиментализм
Септік жалғауымен көнеленген үстеулердің тарихи даму жолы
Сингармонизм, Үндестік заңы
Синкреттік дәстүрлер және оның мектептері. Потебняның психологиялық әдісі. Психологиялық мектептердің туып, қалыптасуы
Синоним қатары
Синоним, антоним, омоним
Синонимдік қатарлардың жасалуы және когнитивтік мәні (зат есімдердің негізінде)
Синонимия және сөз варианттары
Синтаксис жайлы түсінік, сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлері
Синтаксис туралы жалпы түсінік
Синтаксистік оралымдар және оның жай сөйлемдер мен құрмалас сөйлемдерге қатысы
Синтаксистің стилистикалық қызметі
Синхронияда ішкі лингвистиканың әдіс-тәсілдері
Сленгтер туралы
Соматикалық фразеологизмдер
Стилистика
Стилистика және оның проблемасы
Стилистика ғылымы
Стилистикалық категориялар
Стиль және шығармашылық ерекшелік
Стиль және шығармашылық ерекшелік жайында
Стиль және шығармашылық ерекшеліктері
Стиль және шығармашылық ерекшеліктері жайлы
Стиль нормалары туралы түсінік
Стиль ұғымы. Функционалды стильдердің жіктелуі
Структуралық лингвистика
Сын есім
Сын есім және оны мектепте оқыту
Сын есім компонентті фразеологизмдер
СЫН ЕСІМ МӘНДІ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР
Сын есім сөзжасамы
Сын есім түсінігі
Сын есімге түсінік беру
Сын есімді оқыту барысында оқушыларға ұлттық тәрбие беру
СЫН ЕСІМНІҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ КАТЕГОРИЯЛАРЫ
Сын есімнің семантикалық және граматиқалық сипаты
Сын есімнің семантикалық мағынасы
Сын және оның этикалық аспектiлерi
Сыни ойлау туралы түсінік
Сыр өңірі жазушыларының тіліндегі жергілікті қолданыстар
Сыртқы лингвистиканың әдістері мен тәсілдері
Сұлтанмахмұттың махаббат лирикасына Аққудай үлбіреген сұңғақ мойын
Сұхбаттық тілдесімді зерттеудің лингвистикалық және экстралингвистикалық ерекшеліктері
Сәкен Жүнісов Жапандағы жалғыз үй романынының лексика-фразеологиялық ерекшеліктері
Сөз бостандығы және баспасөз
Сөз және оның контекстегі қолданылуы
Сөз және оның морфологиялық құрылымы
Сөз мағыналары
СӨЗ МАҒЫНАСЫ ЖӘНЕ АҚПАРАТ
Сөз мәдениеті
Сөз мәдениеті туралы
Сөз позициясындағы дауыссыз дыбыстар және олардың морфонологиясы
Сөз тіркесі
Сөз тіркесі және ондағы өзгерістерді үйрету жолдары
Сөз тіркесі синтаксисі
Сөз тіркесінің атау туғызуы туралы мәселенің зерттелуі
Сөз тіркесінің зерттелуі
Сөз тіркесінің зерттелуі. «Суггестия» термині
Сөз тіркесінің синтаксисі
Сөз тіркесінің түрлері
Сөз тіркесінің түрлері, топтастыруы
СӨЗ ТІРКЕСІНІҢ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ, ҚАЛЫПТАСУЫ
Сөз тіркестері туралы
Сөз тіркестерін топтастыру
Сөз табы ретінде үстеулерді оқытудың мақсаты мен міндеттерін анықтау
Сөз таптары жүйесіндегі атауыш сөздер
Сөз таптарын топтастыру
Сөз таптарына жалпы шолу
Сөз таптарындағы семантикалық тәсілдің қызметі
Сөз таптарының адвербиалдануы
Сөз таптарының жақтылығы немесе жақтық көрсеткіші
Сөз туралы жалпы түсінік
Сөз түрленуіндегі ерекшеліктер
Сөз этикасы мен бұқараның байланысы
Сөз этикет бірліктерінің қолдану орны мен жұмсалу аясы
Сөз қадірін кетіріп алмайық
Сөздік қор және сөздік құрам
Сөздік құрастырудың техникасы
Сөздіктің түрлері және олармен жұмыс
Сөздің анықтамасы
Сөздің анықтамасы. Сөз мағынасының өзгеру себептері Көп мағыналылық Омонимдер Синонимдер Антонимдер туралы ақпарат
Сөздің анықтамасы. Сөз мағынасының өзгеру себептері. Көп мағыналылық туралы ақпарат
Сөздің анықтамасы. Сөз мағынасының өзгеру себептері. Көп мағыналылық. Омонимдер. Синонимдер. Антонимдер
Сөздің ауыспалы мағынасы
Сөздің дыбыстық мәдениеті мен интонация туралы ой – тұжырымдар
Сөздің көп мағыналығы
Сөздің морфемалық құрамы
Сөздің морфологиялық құрамы мен жасалу жолдары
СӨЗДІҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖАЙЫНДАҒЫ Ы.МАМАНОВТЫҢ ҰСТАНЫМЫ
СӨЗДІҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ пәнінен ЛЕКЦИЯ ТЕЗИСТЕРІ
Сөздің семантикалық құрылысы
Сөздің тура және ауыспалы мағыналары, мақал-мәтел
Сөздің құрамы мен құрылымы
Сөздің құрылымы
Сөздің құрылысы мен құрылым жүйесі
Сөздер мен сөйлемдер құрылысы – адамның дүниетану жетістігі
Сөздерді сөз таптарына топтастыру принциптері
Сөздердің аналитикалық тәсілдер арқылы байланысы
Сөздердің байланысу тәсілдерінің орыс тіл білімінде зерттелуі
Сөздердің лексикалық тіркесімділігінің кейбір мәселелері
Сөздердің морфологиялық құрылымы
Сөздердің тіркесу тәсілдерінің байланысу формалары
Сөзжасам – лингвистика ғылымында жеке сала ретінде кеш дамып, жетіліп келе жатқан сала
Сөзжасамдық жұп және оның мағынасы
Сөзжасамдық жұп және оның семантикасы
Сөзжасамның жалпы түсініктері. Морфемдік талдау және орфография
Сөзжасамның тәсілдері
Сөйлем
Сөйлем және оған тән басты белгілер
Сөйлем мен сөз тіркесін оқытудың әдіс-тәсілдері
Сөйлем мүшелері
Сөйлем мүшелерін оқытудың әдістемелік негізі
Сөйлем мүшелеріндегі бастауыш пен баяндауыштың рөлі
Сөйлем туралы түсінік және олардың түрлері
Сөйлемнің дәлме-дәл аудармасы
Сөйлемнің оқшау бөліктері
Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері
Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері және олардың грамматикалық тұлғасы
СӨЙЛЕСІМ МӘСЕЛЕСІ ЖӘНЕ СИНТАКСИСТІК СӨЙЛЕСІМНІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАБИҒАТЫ
Сөйлеу іс –әрекет аспектілері
Сөйлеу тілі мен жазба тілдің ерекшеліктері
Сөйлеу тілін түсінуін дамыту
Сөйлеу әрекеті онтогенезі: лексикалық мағынаның шығуы мен дамуы
Сөйлеу әрекетінде лексиканың әдеби тіл нормасында қолданылуы
Сөйлеудің коммуникативтік қызметі
Сөйлеудің онтогенез бен филогенездегі дамуы.
Т.ҚОРДАБАЕВ және ҚҰРМАЛАС СӨЙЛЕМ МӘСЕЛЕСІ
Тiл қатынасы
Тiлдегi кiрме элементтер және оның қалыптасу жолдары
Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарлама
Тіл білімі және оның зерттеу нысаны
Тіл білімі және оның салалары
Тіл білімі немесе лингвистика
Тіл білімі саласының басқа ғылымдармен байланысын меңгерту
Тіл білімі тарихын кезеңдерге бөлу мәселесі
Тіл білімі туралы жалпы түсінік
Тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысы, тіл білімі және салалары
Тіл білімінің жаңа бағыттары
Тіл білімінің негізгі міндеттерінің бірі әдеби тілді қалыптастыру
Тіл білімінің өзекті мәселелері пәнінің оқу -әдістемелік кешені
ТІЛ БІЛІМІНДЕ ӨРІС ТЕОРИЯСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ
Тіл біліміндегі еліктеуіш сөздердің теориялық ілімнің пайда болуы
Тіл біліміндегі жүйе және құрылым терминдерінің түсіндірілуі
Тіл біліміндегі зерттеудің әдістері мен тәсілдері
Тіл біліміндегі морфология саласындағы грамматикалық мағына және сөзжасамның тәсілдері
Тіл біліміндегі үнемдеу заңдылығы
Тіл біліміне кіріспе пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен
Тіл дамыту жұмыстарында фольклорлық шығармалар арқылы эстетикалық тәрбие беру
Тіл дамыту жұмысының баланың ақыл ойының дамуына әсері
Тіл дамыту және оның зерттелуі
Тіл дамыту ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде қолданылатын дидактикалық ойындарды пайдалану әдістемесі
Тіл дамыту әдістемесі және мәнерлеп оқу практикумы және оның зерттелуі
Тіл дамыту әдістемесі мәнерлеп оқудың практикумымен
Тіл дамыту әдістемесінің маңызы
Тіл дыбыстары жөніндегі орныққан көзқарас
Тіл дыбыстары мен олардың жасалу жолы
Тіл дыбыстарының түрлері. Дауысты, дауыссыз дыбыстар
Тіл ерекшелігі
Тіл жайлы дана,түйінді сөздер жиынтығы
Тіл және коммуникация
Тіл және мәдениет
Тіл және ойлау
Тіл және этникалық бірлік
Тіл және қоғам жайлы
Тіл және қоғам туралы ақпарат
Тіл және ұлттық мінез
Тіл және ұлттық мінез туралы ақпарат
Тіл кемістігі және оның себептері. Тіл кемістігін топтастыру
Тіл кемістігінің себептері және жүргізілетін түзету жаттығулары
Тіл мен мәдениет байланысы – қоғамдық құбылыс
Тіл мен мәдениет мәселесінің этнолингвистиканы қалыптастырудағы ролі
Тіл мен ойлау
Тіл мәдениет құралы ретінде
Тіл мәдениеті және лексикалық норма
Тіл мәдениеті және сөз мәдениеті
Тіл мәдениетінің мәселелері.
Тіл нормалары
Тіл ойлаудың шығуы, дамуы туралы маркстік қағидалар
Тіл саясаты
Тіл саясатының республикадағы ұлтаралық қарым-қатынастарға ықпалы
Тіл танымдық оқу практикасы
Тіл тағдыры – ел тағдыры
Тіл таңдау және оның қолдану салалары: социолингвистикалық талдау
Тіл туралы Заңның орындалуы – өмір талабы
Тіл төңірендегі кейбір ойлар
Тіл философиясы
Тіл философиясы – тілдің философиялық қызметі жөніндегі ғылым
Тіл экологиясы
Тіл қарым-қатынас құралы
Тіл қатынас жүйесі және аударма түрлері
ТІЛ ҚЫЗМЕТІНІҢ КОГНИТИВТІК 6 НЕГІЗДЕРІ
Тіл үйренудегі қағидалар
Тіл үйретудің әдіс тәсілдері
ТІЛ ҮЙРЕТУДЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІ
Тіл үйретуде ойын технологиясын қолдану
Тіл ұстарту сабағында оқушының жеке көзқарасын қалыптастыру
Тіл өнері туралы мақал-мәтелдер
Тіл – адам баласының ой-санасында танылған әлемдік бейненің, болмыстың ұғымдық белгісі
Тіл – адамдар арасындағы қатынас құралы
Тіл – достықтың кепілі
Тіл – тілдің лексикасы және грамматикалық құрылысы
Тіл – уақытты (минут пен сағатты) көрсетіп тұратын көрсеткіш
Тіл – халық тарихы, Тіл өркениет пен мәдениеттің даму жолы
Тіл – ұлттың тірегі
Тіл –ұлттық белгі, халықтық мұра
Тіл-адамның адамдық белгісінің зоры
Тіл-менің тірегім
Тілім деп соққан жүрегі
Тіларалық коммуникация
Тілді дамытудың алғашқы сатысы
Тілді жоғары мектепте оқытудың ғылыми негізі
Тілді қалай тез арада үйренуге болады?
Тілдік бірліктің лексикалық мағынасы
Тілдік бейнедегі “жүрек” концептінің көрінісі
Тілдік дәнекерліктің көріністері
Тілдік жағдаяттың бірнеше типологиялық түрі
Тілдік жоғары оқу орнындағы қазақ тілді студенттерге ағылшын тілінде сөйлемдердің дауыс ырғағын оқыту әдістемесінің негіздері
Тілдік норма
Тілдік сана және прагматика
Тілдік санадағы ауыл/қала ұғымдары
Тілдік санадағы мәдениет ұғымы
Тілдік универсалийлер
Тілдік қасиеттеріне байланысты студенттердің өзін – өзі сәйкестендіруі
Тілдік қатынас
Тілдік қатынас және әдістеме
Тілдік қатынас мәселесіне байланысты қолданылатын терминдер жүйесі
Тілдік қатынас негіздері пәнінің мақсаты, міндеті зерттеу нысаны
Тілдік қатынас туралы
Тілдік қатынас туралы байланыс
Тілдік қатынас формалары
Тілдік қатынас – сөйлеу тілі арқылы ұғынысу
Тілдік қатынас: «коммуникация» термині
Тілдік қатынастың ғылыми негіздері
Тілдік қатынасқа жалпы анықтама
Тілдік қызметті жетілдіру
Тілдік-кешенді талдау технологиясы
Тілдің актіив және пассив лексикасы жөнінде
Тілдің аумақтық өзгешеліктері
Тілдің аумақтық өзгешеліктері (диалектілер, шет тілдің нұсқалары) туралы
Тілдің аумақтық өзгешеліктері туралы ақпарат
Тілдің грамматикалық жүйесі
Тілдің грамматикалық құрылысы
Тілдің грамматикалық құрылысы, оның қызметі
Тілдің жүйелік, құрылымдық, таңбалық сипаттары
Тілдің жүйелік, құрылымдық, таңбалық сипаттары туралы ақпарат
Тілдің негізгі қызметі
Тілдің пайда болуы және жалпы тіл білімі
Тілдің сөзжасам жүйесі
Тілдің сөзжасамдылық жүйесі
Тілдің табиғаты
Тілдің табиғаты мен мәні
Тілдің табиғаты мен мәні жайлы мәлімет
Тілдің табиғаты мен мәні. Тіл және қоғам.Дыбыс тілінің пайда болуы
Тілдің танбалық сипаты туралы ақпарат
Тілдің танымдық қасиеті
Тілдің таңбалық және құрылымдық сипаты
Тілдің таңбалық сипаты
Тілдің таңбалық, құрылымдық және жүйелілік сипаттары
Тілдің қоғамдық мәні және оның жүйесі мен құрылымы
Тілдің қоғамдық-әлеуметтік мәні мен қызметі
Тілдің құрылымы
Тілдегі кірме сөздерді зерттеу мәселелері
Тілдегі символдық мағынаның қалыптасуы
Тілдегі сөздерді 3 топқа бөлу
Тілдегі эмоционалдылық пен экспрессивтілік және олардың синтаксистік жүйедегі көрінісі
Тілдер типологиясының негізгі ұғымдары
Тілдерді білуді заманауи әдістемелер бойынша кешенді бағалау
Тілдерді зерттеудің салыстырмалы-тарихи методы
Тілдердің классификациясы
Тілдесу – ақпарат алмасу құралы. Сөйлеу
Тілсіз қарым қатынасқа деген қызығушылық ежелгі дәуірден бастау алған
Табу және эвфемизм
Табу және эвфемизмдер жайлы
ТАБУ ЖӘНЕ ЭВФЕМИЗМДЕР ЖАЙЫНДА
Табу мен эвфемизмдер- кез келген халықтың тілінен орын алған ауқымы кең этнографиялық лексика
Табу мен эвфемизмдерді этнолингвистикалық жағынан ритуалдармен, әдет-ғүрыптармен салт-дәстүрлерімен бірнеше халықтардың тілдерінің сөздік корының байланысын зерттеу
Табу мен эвфемизмдердің сөздік қорды байытуға қосар үлесі
Табу мен эвфемизмдердің сөздік қорды байытуға қосатын үлесі
Табу мен эвфемизмдердің әлемдік деңгейдегі зерттелу тарихына шолу
Танымның адам өмірінде алатын рөлін мәтінге талдау жасау арқылы айқындау
Тарихи трагедия табиғаты
Таңбалар жүйесінің ұғымы
Термин сөздер және олардың қалыптасу жолдары
Термин сөздер мен кәсіби сөздердің қолданылу ерекшеліктерін оқыту
Термин сөздерді оқыту
Термин ұғымы
Терминдер мен терминология
Терминдерді аудару барысында трансформациялардың қолданылуы (ағылшын және қазақ заң терминдері)
Терминдерді когнитивтік лингвистика тұрғысынан зерттеу
Терминнің басты белгілері
Терминология және аударма мәселелері
Терминологиялық бірліктердің лексикографиялық сипаты
Терминтанудың тарихы тереңде
Техникалық мәтінді аударуда кездесетін грамматикалық мәселелер
Теңеу – ерекше стилистикалық тәсіл
Толымды, толымсыз және атаулы сөйлем
Топонимдердегі түр-түс атауларының семантикасы
Транскрипция және транслитерация мәселелері
Транскрипция және транслитерация мәселелері жайлы мәлімет
Транскрипция және транслитерация мәселелері. Қазіргі қазақ тілі фонетикасы саласында еңбек еткен ғалымдардың еңбектеріне шолу.Он сөйлем жазып, фонетикалық талдау
Тура және ауыспалы мағыналы сөздер
Тура және ауыспалы сөздердің мағыналары
Туған тілге деген сүйіспеншілік
Тыйым сөздердің жалпы сипаты, олардың ерекшеліктері
Тыныс белгілері (не пунктуация) – тіл білімінде жазуға тән шартты белгілер жүйесі
Тыңдауға үйрету әдістері, принциптері, қолданылатын құралдары
Түбір және қосымша
Түбірлес сөздердің уәжділігі
ТҮПКІТЕК ДАУЫСТЫЛАРДЫҢ ҚАЗІРГІ ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ КӨРІНІСТЕРІ
Түпнұсқа және тәржіма: саймасайлық мәселесі
Түпнұсқа тілі мен аударма тілінің грамматикалық және лексикалық мәні және қоғамдағы рөлі
Түр-түстердің қалыптасуының архетиптік бейнесі
Түрік және қазақ тілдеріндегі шылаулар
Түрік тілін үйретуде оқулықтың және көрнекі құралдардың алатын орны
Түрік тілінің дыбыстық жүйесіне қысқаша сипаттама
Түріктердің түсінігіндегі бөрі образы
Түркі сөзінің тамыршысы
Түркі тідерінің салыстырмалы грамматикасы
Түркі тіліндегі жай және құрмалас сөйлемдер
Түркі тілдері
Түркі тілдері арасындағы аударма мәселелері
Түркі тілдері туралы
Түркі тілдерін салыстырмалы-тарихи тәсілмен зерттеу
Түркі тілдерін салыстырмалы-тарихи тәсілмен зерттеу. салыстырмалы-тарихи зерттеу (xyiii-xix ғғ.) Европа, Ресей ғалымдарының зерттеулері
Түркі тілдерін топтастырудың теориялық және практикалық мәселелері
Түркі тілдерінің дамуы мен қалыптасу кезеңдері жайлы
Түркі тілдерінің дамуы мен қалыптасуы
Түркі тілдерінің жіктелу түрлері
Түркі тілдерінің жіктелуі
Түркі тілдерінің жіктелуі жайлы
Түркі тілдерінің жіктелуі жайлы мәлімет
Түркі тілдерінің жіктелуі жолдары
Түркі тілдерінің жіктелуі туралы
Түркі тілдерінің жіктелуі туралы ақпарат
Түркі тілдерінің жіктелуі. Түркі тілдерінің классификациясын жасаудың маңызы. Жетістік-кемістіктері. М.Қашқари “Диуани лұғат ат түрік” сөздігі
Түркі тілдерінің классификациясы
Түркі тілдерінің морфологиялық ерекшеліктері
Түркі тілдерінің салыстырмалы гарамматикасы
Түркі тілдерінің сөзжасам мәселелері
Түркі тілдерінің фонетикалық жүйесі
Түркі тілдерінің этнонимдері тарихынан
Түркі тілдерінің, оның ішінде қыпшақ тілдерінің, әсіресе, қазақ тілінің сөздік қоры ғасырлар бойы қандай жолдармен дамығанын, қалай қалыптасып, қалай жетіліп келе жатқанын ашу, шетелдік, отандық түркітанудың филологая ғылымыңда қалыптасқан жазба ескерткіштерді кешенді түрде зерттеудің негізгі әдіс-тәсілдерін пайдалана отырып, белгілі жәдігерліктер лексикасының қазақ тілі лексикасымен сабақтастығын анықтау зерттеу
Түркі тілдерінде қалыптасқан изафет
Түркі тілдеріндегі сан есімдердің мағыналық топтары
Түркі тілдеріне байланысты зерттеулер
Түркі тілдес мемлекеттердің латын графикасына көшуінің маңызы туралы
Түркі тайпаларының тілдік ерекшелігі
Түркі халықтарының философиясына жалпы түсініктеме
Түркі шежіресінің қазақ тіл білімі тарихында алатын орны
Түркология
Түркология және қазақ тіл білімі
Түркологияның Еуропа мен Ресейде зерттелуі
Түрлі ұлт өкілдеріндегі сыпайылық категориясының вербалды және бейварбалды қатынастар арқылы көрініс табуы (ағылшын, қазақ, орыс тілдері негізінде)
Түс концептісін (қызыл) ағылшын және қазақ мәдениеттерінде салыстырмалы түрде талдау
Түс мағынасын білдіретін фразеологиялық бірліктердің ерекшеліктері
Түсіндірме сөздіктер
Тұлғаны қалыптастырудағы ағылшын тілінің маңызы
Тұпнұсқаның газеттік аударма тіліне сай келмейтін грамматикалық формаларын жеткізу
Тұрақты сөз тіркестерінің маржанды өрнектері
Тұрақты тіркесті мезгіл пысықтауыш
Тұрақты тіркестерді аударудағы лингвомәдени аспект
Тұрақты тіркестерді оқыту
Тұрлаулы мүшелерді жаңа әдіс-тәсілдер арқылы оқыту жолдары
Тұрлаулы мүшелерді оқыту.
Тұрлаулы мүшелерді оқытуда ақпараттық технологияларды қолданудың тиімділігі
Тұрлаусыз мүшелер
Тұрмыстық лексиканың қатысымдық мағынасына ықпал етуші тілдік және тілден тыс факторлар
Тәрбиелеу өнері мен тәрбиелеу технологиясы
Төлен Әбдікұлы шығармаларының көркемдік ерекшелігі, ұлттық құндылықтары
Уақытқа қатысты семалар
Уақытқа қатысты сөз тіркестерінің семантикалық ерекшеліктері
Фариза Оңғарсынова туындыларының орыс тіліне аударылу мәселелері
Фармацевтикалық терминдердің латын тілінде дәріптелуі туралы
Фармацевтикалық терминдердің латын тіліндегі дәріптелуі жайлы ақпарат
Фармацевтикалық терминдердің латын тіліндегі дәріптелуі туралы
Фольклорлық практика есебі
фон Гумбольдтың және Соссюрдің лингвистикалық көзқарастары
Фонемаларды түзету
Фонеман
Фонетика
Фонетика. Фонетикалық ерекшеліктер
Фонетикалық ерекшеліктер
Фонетиканы оқыту
Фонетиканы қарастыратын мәселелері
Фонетиканың зерттеу нысандары
Фразеологизм мен сөз және фразеологизмнің мақал-мәтелдерден айырмашылығы
Фразеологизмдер
Фразеологизмдер туралы түсінік
ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ЗЕРТТЕЛУ КЕЗЕҢДЕРІ, БАҒЫТТАРЫ
Фразеологизмдердің зерттелу тарихы
Фразеологизмдердің зерттелу тарихы..Фразеологизмдердің тілдік бірлік ретінде танылуы. Фразеологизмдердің семантикалық категориялары. Фразеологизмдердің лексика-семантикалық тақырыптары және грамматикалық ерекшеліктері
Фразеологизмдердің зерттелуі
Фразеологизмдердің көркем әдебиетте қолданылуы. Қазақ фразеологиясының стильдік ерекшеліктері. Қазақ фразеологизмдерінің қалыптасуындағы ұлттық мәдени маңызы бар түпдеректер
Фразеологизмдердің мағыналық категориялары
Фразеологизмнің сөз тіркесіне ену тәсілі
Фразеология
Фразеология термині
Фразеология. Фразеологизмдерді аудару
Фразеология. Фразеологиялық оралым
Фразеологиялық бірліктердің жүйелік ұқсастықтары мен айырмашылықтарын салыстыру, бейнелеу
Фразеологиялық символ мен таңбаны зерттей отырып, ағылшын және қазақ фразеологизмдеріндегі «жақсылық-жамандық» компоненттерінің қолданылу ерекшеліктерін анықтау
Фразеологиялық тізбек және оған ұқсас бірліктер
Фразеологиялық тіркестерді аударуда кездесетін проблемалар “М.Б.Әләвидің «چشمهایش» романы бойынша”
Фразеологиялық тіркестердің ерекшеліктері
Фразограммалар – бұл тарихтағы адамзаттың жасаған алғашқы жазуы
Функционалды грамматика
Функционалды грамматикадағы шақ көрсеткіштерінің семантикалық ерекшеліктері
Функционалды-семантикалық өріс проблемасы
ХIX ғасыр орыс түркологтарының грамматикалық еңбектері, зерттеу объектілері
ХVІІІ ғасырлардағы қазақ далаларында қолданған ресми іс қағаздар тілі
Хіх ғасыр тіл біліміндегі лингвистикалық мектептер мен бағыттар
ХІХ ғасырдағы лингвистикалық мектептер
ХІХғ. 2-жартысындағы пайда болған лингвистикалық мектептер
Хабарлы сөйлемдегі интонация
Халел Досмұхамедов және түркітану мәселелері
Халиль ибн-Ахмад аль-Фарахидидің араб фонетикасы саласында ғылыми қызметі
Халық ертегілері негізінде оқушыларды рухани-имандылық қасиеттерге тәрбиелеу
Халықаралық тiлдер
Халықтық наным-сенімдердің этнолингвистикалық сипаты
Халықтық тіл- әдеби тілдің алғашқы бастауы
ХХ ғасырдағы ауызша аударманың өркендеуі
ХХ ғасыр басындағы аударма
ХХ ғасыр басындағы лингвистикалық кейбір ойлар туралы
ХХ ғасырдағы Батыс және Шығыс әдебиеті.
ХХ ғасырдағы семиотиканың лингвистикалық сипаты
ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақ поэзиясындағы ұлттық сипат
ХХ ғасырдың алғашқы жартысындағы қазақ әдебиетіндегі символизм сипаты
Ш.Айтматовтың «Жәмилә» повесінің қазақ, орыс, ағылшын тілдеріне аударылуы
Ш.Айтматовтың “Қош бол, Гүлсары!” повесі және оның қазақша аудармасы
Ш.Құдайбердіұлы шығармаларындағы адамгершілік мәселесі
Шағын кешенді мектепте қазақ тілін оқытудың теориясы мен технологиясы
Шағын проза жанрын оқытудың ерекшеліктері
Шақ туралы жалпы түсінік
Шет тілі және оны оқытудың әдістері
Шет тілі сабағын оқытуда интернетті қолдану
Шет тілі сабағында шетел мәдениетіне үйретудің әдістемесі
Шет тілі сабағында қарым-қатынастың ауызша формаларын үйретуде жаңа технологияларды қолдану
Шет тілі сабағында әзіл-сықақ жанрды қолдану ерекшеліктері
Шет тілі фонетикасын оқыту
Шет тілін оқыту әдісінің жоғарғы оқу орнындағы рөлі мен маңызы
Шет тілін оқытуда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімділігін теориялық тұрғыдан негіздеу және оны тәжірибеде тексеру
Шет тілін оқытуда тыңдап – түсіну дағдысын
Шет тілін оқытудың принциптері
Шет тілін оқытудың ұстанымдары және мазмұны
Шет тілін оқытудың әдістері
Шет тілін үйренуге қызығушылықты арттырудың бір әдісі – мотивация
Шет тілінде электронды оқулықтарды пайдалану
Шет тіліндегі кәсіби бағытталған терминология
Шет тіліндегі кәсіби бағытталған терминология жайлы
Шет тілдік білім беру аясында оқушылардың таным іс-әрекеттерін ұйымдастыру ретінде Блум таксономиясын қолдану
Шетел тіл біліміндегі психолингвистикалық зерттеулер
Шетел тілі сабағын қазіргі талаптарға сай ұйымдастыру және жүргізу
Шетел тілі сабағында ойын элементтерін пайдалану
Шетел тілін жоғарғы кезеңде оқыту барысында аутентикалық материалдарды қолданудың ерекшеліктері
Шетел тілін оқытуда мультимедиялық құралдарын қолдану
Шетел тілін оқытудағы лингвомәдени құзіреттілікті қолданудың теориялық сипаттамасы
Шетел тілін оқытудағы тәжірибелер
Шетел тілдеріне оқыту әдістері
Шетелдік аударматану
Шеттілдік қатынастық сөз-тілдік негіздері
Шешен тілі
Шешендік сөздер жайлы
Шешендік сөздердің жанрлық ерекшелігі
Шешендік сөздердің көркемдік сипаты
Шешендік өнер
Шешендік өнер шарттары
Шылау
Шылау сөз
Шығарма тілін лингвистикалық талдаудың сипаты
ШЫҒАРМА ТІЛІНДЕГІ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ СТИЛЬДІК ҚАБАТТАРЫ
Шығарманың мазмұны мен пішіні
Шыңғыс Айтматов Жәмилә повестьінің лексика-фразеологиялық ерекшеліктері
Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармалары тілінің лексика-грамматикалық ерекшеліктері
Ым-ишараттардың мағыналық топтары
Ырықсыз етістіктің аудармасы
Ырықсыз етістің түрлері мен оларды аудару әдістерін зерттеу
Ысқақ Дүйсенбаев – фольклортанушы
Э. Хемингуэйдің «Қош бол, майдан!» атты романына зерттеу, талдау
Эквиваленсіз лексикалық аудармасы
Экономикалық мәтіндерді аудару ерекшеліктері
Эмоционалды-экспрессивті құрмалас сөйлемдер
Энтнолингвистика және этимологияның өзара байланысы
Эссе жазу әдістемесі
Эстетикалық, әдеби ой-пікірлердің туу, даму тарихы мен кезеңдері. Әдеби шығармашылық және әдебиет теориясының методологиясы
Этимологияның зерттеу объектісі және оның шығу тарихы
Этникалық менталитеттің көрінісіндегі ағылшын, орыс, қазақ парамеяларындағы фитонимдер
Этнолингвистика
Этнолингвистика және этнографйя
Этнолингвистиканың теориялық негіздері
Ғабиден Мұстафин шығармаларындағы тарихи шындық
Ғабит Мүсірепов – сыншы
Ғылым тілі
Ғылыми жұмыстарды жазу және қорғаудың әдістері
Ғылыми революциялардың құрылымы
Ғылыми-техникалық мәтінді аудару амалдары
Ғылыми-техникалық әдебиет пен неологизмдер
Ғүн дәуірі
Ғұмар Қараш өмірі
Ғұрыптық фольклор лексикасы: идиоэтникалық семантика
Қ. Қ. Жұбанов еңбегіндегі синтаксистік көзқарастар
Қ.Жұбанов зерттеулеріндегі тіл мен мәдениет сабақтастығы
Қ.Жұбановтың «Абай – қазақ әдебиетінің классигі» атты Қ.Мұхамедханұлының «Абайдың әдебиет мектебі» мақалаларын талдау
Қ.жұбановтың әліпби, емле туралы тұжырымдары
Қабыса және меңгеріле байланысқан етістікті сөз тіркестері
Қадыр Мырза әлі шығармаларындағы жалқы есімдер
Қажым Жұмалиев – эпостық жанрдың түрлерін зерттеуші ғалым
Қазiргi дүние жүзiнiң этникалық мiнездемесi
Қазiргi қазақ тiлiндегi бір құрамды сөйлемдер
Қазіргі аударма теориясының негізгі қағидасы
Қазіргі ағылшын тілі терминологиялық жүйесін толықтырудағы неологизимдердің рөлі
Қазіргі ағылшын тіліндегі синонимия құбылысы
Қазіргі заманғы дидактика ғылымы
Қазіргі кезде ұлттық символдар болмысын тіл арқылы ашуды «тіл-мәдениет-ойлау»
Қазіргі кезеңдегі кітапханада еңбек ұжымын басқару
Қазіргі таңдағы аудармашының алатын орны мен қызметі
Қазіргі түрік тіліндегі ағылшын тілінен енген кірме сөздер
Қазіргі қазіқ тіліндегі антонимдердің лексика-семантикалық тұрғыдан қарастыру
Қазіргі қазақ жарнамаларының тілдік ерекшеліктері
Қазіргі қазақ медиа-мәтінінің прагматикасы
Қазіргі қазақ тілі
Қазіргі қазақ тілі лексикасының шығу арналары
Қазіргі қазақ тілі лексикасының шығу арналары жайлы
Қазіргі қазақ тілі лексикасының шығу арналары жайлы ақпарат
Қазіргі қазақ тілі лексикасының шығу арналары жайлы мәлімет
Қазіргі қазақ тілі лексикасының шығу арналары. Өзге тілден енген сөздер. Қазіргі қазақ тілі лексикасының стильдік мәні. Лексикография
Қазіргі қазақ тілі лексикологиясының негізгі пәнінен дәрістер
Қазіргі қазақ тілі морфологиясын оқытуда жобалау әдісін қолданудың тиімділігі
Қазіргі қазақ тілі морфологиясын оқытудың теориясы мен практикасы
Қазіргі қазақ тілі морфологиясын оқытудың ғылыми негіздері
Қазіргі қазақ тілі морфологиясын оқытудың әдістемелік негіздері
Қазіргі қазақ тілі морфологиясын оқытудың әдістемесі
Қазіргі қазақ тілі сөзжасамының өзекті мәселелері
Қазіргі қазақ тілі фонетикасы
Қазіргі қазақ тілі фонетикасы жайлы
Қазіргі қазақ тілі фонетикасы және фонема
Қазіргі қазақ тілі фонетикасы пәнінің зерттелу жайы
Қазіргі қазақ тілінің жаңа бағыттары негізіндегі лингвомәдениеттану мәселесінің зерттелуі
Қазіргі қазақ тілінің фонетикасының нысаны мен міндеттері
Қазіргі қазақ тілінің хал ақуалы
Қазіргі қазақ тіліндегі атаулы сөйлемдер
Қазіргі қазақ тіліндегі етістіктен жасалған анықтауыштар
Қазіргі қазақ тіліндегі жанама толықтауыштар
Қазіргі қазақ тіліндегі жанасу байланысу формасы
Қазіргі қазақ тіліндегі окказионал фразеологизмдер
Қазіргі қазақ тіліндегі сыпайы қарым-қатынастың вербалды және бейвербальды амалдары және олардың зерттелу жайы
Қазіргі қазақ тіліндегі сөз тіркесі синтаксисінің табиғаты және профессор Т.Сайрамбаевтың қосқан үлесі
Қазіргі қазақ тіліндегі қатысымдық бірліктер: когнитивтік аспектісі
Қазіргі қазақ тіліндегі қатысымдық тұлғалар
Қазіргі қазақ фалеронимдері: тарихы мен қалыптасуы
Қазіргі қазақ фонетикасы
Қазіргі қазақ фонетикасы жайлы
Қазіргі қазақ әдеби тілінің функционалдық стильдерінің лексикалық жіктелісі
Қазіргі қазақ әңгімелеріндегі тартыс табиғаты
Қазіргі қазақ, өзбек және түрік тілдеріне ортақ араб сөздерінің қолданылу ерекшеліктерін анықтау, оған тілдік тұрғыдан жан-жақты сипаттама беріп, салыстыру арқылы аталған түркі тілдерінің даму, қалыптасу тарихындағы алатын орнын көрсету
Қазіргі қазқ тілінің мақсаты
Қазіргі қытай тілі грамматикасындағы қытай тілінің сөз жасам тәсілі
Қазакгың Ұлтгық тілінін сипаттамасы
Қазакстан журналистер одағының мүшесі
Қазақ тілін оқыту методикасының мазмұны
Қазақ – ағылшын прагматонимдерінің семантикалық және құрылымдық ерекшеліктері
Қазақ авторлары шығармаларын аударудың стилистикалық мәселелері
Қазақ антропонимдерінің лингвомәдени және әлеуметтік мәні туралы
Қазақ балалар драмасының шағын түрлері
Қазақ бөлiмiнде оқитын студенттердiң тiлдiк санасындағы неологизмдердiң идентификациясы (психолингвистикалық талдау).
Қазақ говорларындағы кірме сөздер
Қазақ диалектологиясындағы лингогеография мәселесі
Қазақ диалектологиясындағы лингогеография мәселесі туралы
Қазақ диалектологиясының зерттелуі
Қазақ драматургиясы
Қазақ дүниетанымының ономастикалық концептілердің дүниенің тілдік бейнесінің этномәдени ерекшеліктерін айқындау
Қазақ елі қазақша сөйлеуі тиіс
Қазақ емлесі
Қазақ ертегілері тілінің жиілік сөздігін компьютер арқылы түзу және олардың статолингвистикалық сипаттамасы
Қазақ ертегілеріндегі құрмалас сөйлемдер
Қазақ жазу тарихына шолу
Қазақ жазуы және Ахмет Байтұрсынов
Қазақ жазуы және орфографиясы
Қазақ жазуын латын әліпбиіне көшіруге ұсыныс
Қазақ жазуының тарихы
Қазақ жұмбақтарының жанрлық және тақырыптық топтары
Қазақ жұмбақтарының көркемдік ерекшеліктері
Қазақ және араб тіліндегі бастауыштың ұқсастықтары мен ерекшеліктері
Қазақ және ағылшын газет беттеріндегі саяси метафораларды аудару ерекшеліктері
Қазақ және ағылшын мақал-мәтелдерінің тілде қалыптасуы және қолданылуы
Қазақ және ағылшын тіліндегі паремияның руханилық көрінісі
Қазақ және ағылшын тілдері фонологиялық жүйесінің салғастырмалы сипаты
Қазақ және ағылшын тілдерінің аралығындағы негізгі айырмашылықтар
Қазақ және ағылшын тілдерінде бұйрық мәнінің білдірілуі
Қазақ және ағылшын тілдеріндегі ит зоонимдік метафорасының ұлттық сипаты
Қазақ және ағылшын тілдеріндегі мақал-мәтелдердің гендерлік сипаты
Қазақ және моңғол тілдеріндегі сөйлем құрылысының ұқсастығы мен ерекшеліктері
Қазақ және орыс тілдерінің лексикасындағы ортақ сөздер
Қазақ және орыс тілдерінің лексикасындағы ортақ сөздер. Орыс тіліндегі түрікі сөздері
Қазақ және орыс тілдеріндегі гүл атауларына салғастырмалы талдау
Қазақ және орыс тілдеріндегі жай сөйлемдер.Қазақ және орыс тілдеріндегі құрмалас сөйлемдер
Қазақ және орыс тілдеріндегі салалас құрмалас сөйлемдер
Қазақ және орыс тілдеріндегі флексия
Қазақ және орыс тілдеріндегі флексия, аффиксоидтер және интерфикстер туралы ақпарат
Қазақ және орыс тілдеріндегі флексия. Аффиксоидтер және интерфикстер
Қазақ және түрік тілдерінде қолданылатын ортақ кірме сөздердің мән-мағынасы, атқаратын қызметі және түп-төркіні
Қазақ және түрік тілдеріндегі антропонимдердің ерекшеліктері
Қазақ және түрік әйел антропонимиясы
Қазақ лексикографиясы: біртілді оқу сөздігін түзудің ғылым негіздері
Қазақ лексикографиясы: біртілді оқу сөздігін түзудің ғылыми негіздері
Қазақ орфографиясының ғылыми-теориялық негіздері
Қазақ паремиологиясының тіл білімінде зерттелуі
Қазақ паремияларындағы «Еңбек» концептісі
Қазақ публицистикасы мен «серке» газетінің тарихы
Қазақ сөз мәдениетінің теориялық негіздері
ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІ Ы.МАМАНОВТЫҢ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ МҰРАСЫ
Қазақ тіл білімінің кеңес дәуірінде зерттелуіне шолу
Қазақ тіл білімінде үйірлі мүшенің зерттелуі
Қазақ тіл біліміндегі антонимдердің зерттелуі
Қазақ тіл біліміндегі антропонимдердің зерттелу тарихынан
Қазақ тіл біліміндегі когнитивтік парадигма
Қазақ тіл біліміндегі сөздердi таптастыру теориясының пайда болуы, дамуы, қалыптасуы
Қазақ тіл біліміндегі сөйлем мүшелері
Қазақ тіл біліміндегі сөйлем мүшелерін оқыту
Қазақ тіл біліміндегі тіл мен таным бірлігі
Қазақ тіл біліміндегі құрмалас сөйлем теориясының дамуы
Қазақ тілі
Қазақ тілі (қысқаша грамматикалық анықтағыш)
Қазақ тілі – егемен Қазақстанның мемлекеттік тілі
Қазақ тілі – мемлекеттік тіл, ұлт тілі
Қазақ тілі – мемлекеттік тілі
Қазақ тілі – мемлекеттік тілдің қоғамдық қызметі
Қазақ тілі – қазақ халқының ұлттық тілі
Қазақ тілі білімінде үстеу сөзжасамының зерттелуі
Қазақ тілі бағдарламасы, оның оқулықпен байланысы
Қазақ тілі буынының сипаты
Қазақ тілі грамматикалық категорияларының антропоөзектілігі
Қазақ тілі дыбыстарының Ахмет Байтұрсыновқа дейін зерттелуі
Қазақ тілі мен түркі тіліндегі жалғауларды мысалдар арқылы салыстыру
Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері бойынша жүргізілетін жазба жұмыстары
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында деңгейлік тапсырмалар мен тірек сызбаларды қолдану жолдары
Қазақ тілі морфологиясы жөніндегі ілімдердің қалыптасуы мен дамуы
Қазақ тілі морфологиясы жөніндегі ілімдердің қалыптасуы мен дамуы (Ы.Е.Маманов еңбектері негізінде)
Қазақ тілі олимпиадасының тапсырмалары
Қазақ тілі оқыту әдістемесі
Қазақ тілі сабағында ақпараттық-қатынас технологияларын қолдану мәселелері
Қазақ тілі сабағында дамыта оқыту технолгиясын қолдану тиімділігі
Қазақ тілі сабағында дидактикалық ойындарды пайдалану
Қазақ тілі сабағында дидактикалық ойындарды пайдалану жайлы
Қазақ тілі сабағында жаңа технологиялардың тиімділігі
Қазақ тілі сабағында ойын технологиясын қолдану арқылы тілдік құзіреттілікті дамыту
Қазақ тілі сабағында ойын түрлерінің қолдану тиімділігі
Қазақ тілі сабағында оқушыларды тіл мәдениетіне тәрбиелеуді ұйымдастыру жолдарын қарастыру
Қазақ тілі сабағында оқушылардың сөйлеу қабілетін ойын арқылы жетілдіру
Қазақ тілі сабағында оқушыларға жазба жұмыстарының түрлерін үйрету жолындағы мәселелерге тоқталу, ашып көрсету
Қазақ тілі сабағында оқушының сөздік қорын байыту жұмыстарының түрлеріне тоқталу және олардың тілді үйрену барысында алатын орнын анықтау
Қазақ тілі сабағында сөздік жұмысын ұйымдастыру
Қазақ тілі сабағында қазіргі педагогикалық технологияны қолдану
Қазақ тілі сабағында қолданылатын көрнекіліктер мен техникалық құралдар
Қазақ тілі сабағында қолданылатын әдіс-тәсіл түрлері туралы
Қазақ тілі сабағындағы дидактикалық ойын түрлерін сабақта тиімді қолдана білу әдісі, дидактикалық ойынның мәні, ерекшеліктері мен қызметі
Қазақ тілі сабағындағы жазба жұмыстарының жүйесі
Қазақ тілі сабағындағы тіл дамыту жолдары
Қазақ тілі сабағындағы тіл дамыту жұмыстары
Қазақ тілі сабақтарында бастауыш сынып оқушыларының тілін дамыту
Қазақ тілі сабақтарында бастауыш сынып оқушыларының ауызша тілін дамыту әдістемесі
Қазақ тілі сабақтарында даралап – саралап оқыту арқылы оқушылардың білім сапасын көтеру
Қазақ тілі сабақтарында даралап – саралап оқыту арқылы оқушылардың білім сапасын көтеру жайлы
Қазақ тілі сабақтарында оқушылардың іскерлік қарым-қатынас тілін дамыту
Қазақ тілі синтаксисін қатысымдық-танымдық тұрғыдан оқытудың ғылыми- әдістемелік негіздері (ЖОО филолог мамандықтары үшін)
Қазақ тілі синтаксисінің зерттелуі
Қазақ тілі стилистикасы пәнінен дәрістер
Қазақ тілі сөздіктері
Қазақ тілі тарихы
Қазақ тілі тарихын зерттеудің әдістері
Қазақ тілі туынды түбір
Қазақ тілі фонологиясының зерттелу тарихы
Қазақ тілі экспрессивтік стилистикасының негіздері
Қазақ тілі әдістемесінің методологиялық, лингвиетикалық және психологиялық негіздері
Қазақ тілі – 1 пәні
Қазақ тілі – мемлекеттік тіл
Қазақ тілім, өркенде!
ҚАЗАҚ ТІЛІН ДАМЫТА ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ. МОНОГРАФИЯ
Қазақ тілін кәсіби мамандыққа сәйкес оқыту
Қазақ тілін оқыту
Қазақ тілін оқыту методикасы пәнінен түзген лекция мәтіндері
Қазақ тілін оқыту методикасының ғылыми-зерттеу әдістері
ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖАЙЫНДА
Қазақ тілін оқыту әдістемесі жайында дәрістер
Қазақ тілін оқыту әдістемесінің даму тарихы
Қазақ тілін оқыту әдістемесінің даму тарихы жайлы
Қазақ тілін оқыту әдістемесінің тарихи дамуына үлес қосқан ғалымдар еңбектерінің орны
Қазақ тілін оқыту әдістемесіне үлес қосқан жалпы қазақ ғалымдар еңбектерінің сипаттамасы
Қазақ тілін оқытуда жобалап оқыту технологиясын қолдану
Қазақ тілін оқытуда қолданылатын оқу-әдістмемелік кешендер
ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАТЫСЫМДЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
Қазақ тілін оқытудағы дидактикалық принциптер, жаңа оқулықтардың ерекшеліктері туралы ақпарат
Қазақ тілін оқытудын мақсаты мен маңызы
Қазақ тілін халықаралық тәсілдер бойынша тестілеу ерекшеліктері
Қазақ тілінің вокализм және консонантизм жүйесі, жіктеу принциптері
Қазақ тілінің дыбыс жүйесі
Қазақ тілінің дыбыстық жүйесінің өзге тілдерден айырмашылықтары мен ұқсастықтары
Қазақ тілінің дәстүрлі мәдениет лексикасы
Қазақ тілінің ерекшелігі
Қазақ тілінің заңдылықтары мен методикалық принциптері
Қазақ тілінің зерттелу тарихы
Қазақ тілінің лексикалық, фонетикалық жүйесі
Қазақ тілінің лексикалық, фонетикалық жүйесі жайлы
Қазақ тілінің лексикалық, фонетикалық жүйесі жайында
Қазақ тілінің мәртебесі
Қазақ тілінің негізгі салалары
Қазақ тілінің омоним сөздерінің статистикасы
Қазақ тілінің орфографиясы. Жоғары оқу орындарының филология факультеттеріне арналған оқу құрал
Қазақ тілінің практикалық курсы — фонетика, лексика, грамматика, орфография, стилистика
Қазақ тілінің семантикасы: лексикалық, грамматикалық мағыналар
Қазақ тілінің сөздік қоры мен сөздік құрамын оқыту жолдары
Қазақ тілінің тарихи лексикологиясы: проблемалары мен міндеттері
Қазақ тілінің экспрессивтік стилистикасы
Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі
Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі туралы түсініктеме
Қазақ тілінде грамматика ілімінің қалыптасу кезеңдері, негізгі бағыттары
Қазақ тілінде дауысты дыбыстардың жасалуы және түрлері
Қазақ тілінде сандар жүйесінен көрінетін қазақ ескіліктері
Қазақ тілінде сөз таптастырудың негізгі принциптері туралы
Қазақ тілінде тіл дамыта оқытудың жалпы даму тарихы
Қазақ тілінде шырай категориясының қалыптасуы, зерттелуі
Қазақ тіліндегі -дай, -дей, -тай, -тей тұлғалы теңеу мәнді тілдік бірліктердің этнотанымдық сипаты
Қазақ тіліндегі «Аңшылық» концептісі
Қазақ тіліндегі «Туған жер» концептісі
Қазақ тіліндегі ішкі терминжасам тәсілдері
Қазақ тіліндегі антропонимдердің лингвомәдени жүйесі
Қазақ тіліндегі антропонимдердің тарихи-этномәдени тұрғыдан қарастырылуы
Қазақ тіліндегі араб әдеби кірме сөздері
Қазақ тіліндегі араб, парсы сөздерінің терминденуі
Қазақ тіліндегі атаулық тіркестердің қалыптасуы мен жасалу жүйесін, модельдерін, уәжділік негізі мен семантикалық құрылымының өзіндік ерекшеліктерін ғылыми тұрғыдан зерттеу
Қазақ тіліндегі аударматану ұғымындағы терминдердің тілдік табиғатын семасиологиялық, ономасиологиялық және когнитивтік лингвистика тұрғысынан зерттеу
Қазақ тіліндегі ауру атауларының лексика-семантикалық және морфологиялық құрылымы
Қазақ тіліндегі бейвербалды элементтердің көп мағыналылығы
Қазақ тіліндегі белгілілік пен белгісіздіктің функционалды-семантикалық категориясы
Қазақ тіліндегі белгілілік функционалды-семантикалық категориясы
Қазақ тіліндегі буын үндестігі
Қазақ тіліндегі варваризмдер
Қазақ тіліндегі демеулік шылаулардың қолданыстағы мағынасы мен қызметі
Қазақ тіліндегі демеулік шылаулардың қызметі
Қазақ тіліндегі дисфемизмдер
Қазақ тіліндегі дыбыс үндестігін айтылым әрекеті арқылы меңгерту әдістемесі
Қазақ тіліндегі дыбыстардың жасалу қоры
Қазақ тіліндегі есім негізді туынды сөздердің сөзжасамы
Қазақ тіліндегі жалқы есімдер
Қазақ тіліндегі жылқы малына қатысты фразеологиялық тіркестердің этномәдени уәждемесі
Қазақ тіліндегі жұмбақтардың этнолингвистикалық сипаты
ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЖҰМБАҚТАРДЫҢ ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ СИПАТЫН ЗЕРТТЕУ
Қазақ тіліндегі итке қатысты атаулардың мағыналық табиғаты
Қазақ тіліндегі коммуникативтік фразеологизмдердің мәнмәтіндік негізі
Қазақ тіліндегі күрделі сөздер емлесі
Қазақ тіліндегі көпмағыналы фразеологизмдер табиғаты
Қазақ тіліндегі көптік жалғауларының тарихынан
Қазақ тіліндегі көптік тұлға мен көптік мағына және олардың ғылыми стильдегі қолданысы
Қазақ тіліндегі көсемшелер
Қазақ тіліндегі лингвистикалық терминдердің жасалу көздері мен оларды аудару мәселелері
Қазақ тіліндегі мақал-мәтелдердің өзіндік грамматикалық ерекшеліктерін олардың семантикалық құрылымы арқылы зерттеу, мәнмәтіндік өзіндік грамматикалық ерекшеліктерін сипаттау
Қазақ тіліндегі мезгіл пысықтауыштар
Қазақ тіліндегі периссология мәселесі
Қазақ тіліндегі рай категориясы
Қазақ тіліндегі сандық мәнді сөздер жайында
Қазақ тіліндегі синонимдердің және синонимдік қатарлар
Қазақ тіліндегі синонимдердің зерттелуі
Қазақ тіліндегі сыпайылық семантикасы
Қазақ тіліндегі сұраулы сөйлем
Қазақ тіліндегі сөз тіркестерінің басыңқы сыңары: грамматикалық құрылымы және танымдық мәні
Қазақ тіліндегі сөз тұлғаларына қатысты Құдайберген Жұбанов көзқарастары
Қазақ тіліндегі сөздердің байланыу тәсілдері
Қазақ тіліндегі сөзжасамдық тізбектер
Қазақ тіліндегі тілдік тұлға мәселесі
Қазақ тіліндегі толымсыз көмекші етістігінің табиғаты
Қазақ тіліндегі туыстық атаулардың мағыналық құрылымы мен лексикографиялану ерекшеліктері
Қазақ тіліндегі түбірге сіңіскен көне жұрнақтар
Қазақ тіліндегі тұрақты тіркестердің лингвомәдени сипаты
Қазақ тіліндегі төрт түлік малға байланысты қолданылатын тұрақты тіркестердің этнолингвистикалық сипаты
Қазақ тіліндегі фразеологизмдердің аударма тіліндегі көріністері
Қазақ тіліндегі фузия құбылысы
Қазақ тіліндегі халықтық медицина терминдеріне этнолингвистикалық сипаттама
Қазақ тіліндегі шарт қатынасындағы құрмаластық құрылымдардың функционалдық-семантикалық табиғаты
Қазақ тіліндегі шақтық локалдылық/шақтық бейлокалдылықтың функционалды-семантикалық категориясы
Қазақ тіліндегі ырықсыз етістік пен ағылшын тіліндегі ырықсыз етістіктің айырмашылығы
Қазақ тіліндегі қалып-күй етістіктерінің семантикалық табиғаты, қалып етістіктерінің жетекшілік қызметтен көмекшілік қызметке өту сипаты
Қазақ тіліндегі құжат мәтінінің тілдік ерекшеліктерін зерттеу мәселесі
Қазақ тіліндегі үстеу сөздер
Қазақ тіліндегі үстеу сөздер жайлы
Қазақ тіліндегі әйел қолөнеріне байланысты халықтық лексиканың этнолингвистикалық сипаты
Қазақ тіліндегі өлшем бірліктеріне қатысты лексикалық қабат
Қазақ тіліне енген араб-парсы сөздеріндегі фонетикалық өзгерістер
Қазақ тілінен ағылшын тіліне машиналық аударудағы лексикалық таңдауды шешу жолдарының моделдері мен әдістерін жасау
Қазақ тілінен ағылшын тіліне реалиялардың аудару мәселелері және реалийлердің жіктелуі
Қазақ тілінен білім, білік, дағдыны тексеру әдістемесі
Қазақ тілінен дәрістер
Қазақ тілінен конференция сабақ үлгісі
Қазақ тілінен орыс тіліне машиналық аударудың лингвистикалық сөздіктерін Apertium платформасының негізінде жасау
Қазақ тілді филолог студенттердің тілдік тұлғасын қалыптастырудың лингвомәдени негіздері
Қазақ тілдесім бірліктерінің коммуникативтік және прагматикалық ерекшеліктері
Қазақ термин жасамының тарих даму кезеңдері
Қазақ терминографиясының тарихындағы Алаш кезеңі
Қазақ терминологиясы және оның зерттелуі мен дамуы
Қазақ терминологиясы қалыптасуының кезеңдік сипаты
Қазақ терминологиясының дамуы мен оның қалыптасуының тарихы
Қазақ терминологиясының дамуы мен қалыптасуы
Қазақ терминологиясының қалыптасу және даму жолдары
Қазақ терминологиясының қалыптасу тарихы
Қазақ топонимдерінің фоносемантикалық сипаты
Қазақ философиясы қалыптасуының тарихи ерекшеліктері жайлы
Қазақ философиясындағы дәстүр мен жаңшылдық
Қазақ фольклорындағы Кенесары бейнесі
Қазақ фразеологиясы
Қазақ фразеологиясының стильдік ерекшеліктері
Қазақ фразеологиясының стильдік ерекшеліктері.қазақ фразеологизмдерінің қалыптасуындағы ұлттық мәдени маңызы бар түпдеректер.фразеологизмдердің көркем әдебиетте қолданылуы туралы ақпарат
Қазақ фразеологиясының стильдік ерекшеліктері;.Қазақ фразеологизмдерінің қалыптасуындағы ұлттық мәдени маңызы бар түпдеректер;.Фразеологизмдердің көркем әдебиетте қолданылуы
Қазақ халық прозасындағы әпсана-хикаят жанры
Қазақ ырымдары мен тыйымдарының лингвомәдени мәні
Қазақ эпостарының лингвомәдениеттанымдық, лингвокогнитивтік тұрғыда зерттелу жайттары
Қазақ этнонимдерінің этимологиясын айқындаудың танымдық негіздері
Қазақ қолөнеріне байланысты фразеологизмдердің этномәдени аспектісі
Қазақ әдеби тілі тарихының мәселелері
Қазақ әдеби тілі функционалдық стильдер жүйесі
Қазақ әдебиетінде жүргізілетін шығармашылық жазба жұмыстары
Қазақ әдебиетіндегі аударманың орны, маңызы
Қазақ, ағылшын және орыс тілдеріндегі жаргон сөздер
Қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі жүрек концептін әлемнің тілдік бейнесінде түрлі лексикографиялық дереккөздер негізінде айқындау
Қазақ, орыс, ағылшын әдеби шығармаларындағы реалийлердің аударылу жолдары
Қазақ, шығыс және еуропа әдеби байланыстары
Қазақ-ағылшын тілдеріндегі гендерлік сипаттағы коммуникативтік бірліктер
Қазақ-Қытай тілдеріндегі еліктеу сөздерді салғастыра зерттеу
Қазақ/ағылшын тілдеріндегі етістіктер
Қазақстан баспаларынан шыққан ағылшын тіліндегі кітаптардың ерекшеліктері
Қазақстан болашағы, қазақ тілінде
Қазақстан лингвистикасындағы метафораның зерттелуі
Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы
Қазақстан Республикасындағы тіл саясатының тұжырымдамасы
Қазақстан Республикасындағы тілдік жағдаят
Қазақстан тарихындағы тіл саясаты
Қазақстандағы орман шаруашылығы мен орманды аймақтарда мемлекеттік тілдің қолданылуы: әлеуметтік лингвистикалық, когнитивтік лингвистикалық қырлары
Қазақстандағы тіл саясатын Қазақстан халқының рухани негізгі принциптерін жүзеге асыру құралы ретінде кешенді түрде зерттеу
Қазақстандағы тіл саясатының мәселелері
Қазақстандағы үш тілділік
Қазақстандағы үш тілділік жайлы
Қазақстанның латын әліпбиіне көшуі заман талабы
Қазақтың салт-дәстүрін суреттеп аудару арқылы баяндау
Қазақтың үй іші әдет-ғұрып өлеңдері
Қазақша сөздіктің құрылымы мен терминжасам тәсілдері
Қазақша сөйлеу дағдыларды қалыптастыруға тән ерекшеліктер
Қазығұрт өңірі топонимиясының этнолингвистикалық сипаты
Қалау рай
Қалқаман Сариннің қазіргі поэзиядағы орны
Қаратпалар, түрлері, жасалу жолдары
Қарым-қатынас үдерісіндегі кинесикалық амалдар
Қарым-қатынас ұғымы және оның мәні жайлы
Қасым Қайсеновтің публицистикасы
Қатысымдық әдіс (Ф.Оразбаеваның «Тілдік қатынас» атты еңбегі бойынша)
Қағаздан аудару
Қимылдың өту сипаты категориясының семантикалық негізі – етістік-предикаты сөзжасамдық қосымшасы
Қиыса, матаса байланысқан сөз тіркестерінің сөйлеу актісінде қолданылу аясы
Қол-рука соматизмдері
Қос сөздер мен олардың жасалу жолдары
Қос сөздердің көмескі сыңарлары туралы
Қос сөздердің қазақ тіл біліміндегі зерттелу тарихы
Қос сөздердің құрамындағы компоненттер
Қосарлы дауыссыз дыбыстар және олардың емлесі
Қостілділіктің дамуы және өрістеуі көпұлтты қоғам қажеттілігі
Қостанай облысындағы жер-су аттары
Қосымшалардың мағыналық, құрылымдық ерекшеліктерін көрнекілік арқылы түсіндіру
Қосымшалардың түбірге кірігу заңдылығының зерттелу жайы
Қыз Жібек
Қызметтік стильдер
Қырғыз- қазақ тілдеріндегі соматикалық фразеологизмдер
Қыскарған сөздер
Қысқарған атаулардың қазіргі жасалу ерекшеліктері мен қолданысы
Қытай тілі
Қытай тілі жөнінде
Қытай тілін үйретудің жаңа әдіс- тәсілдерін қалыптастыру
Қытай тілінің құрылымдық ерекшелігі және оның қазақ тілінен айырмашылығы
Қытай тіліндегі дауысты дыбыстар мен дауыссыз дыбыстардың айырмашылығы
Қытай тіліндегі сан есім
Қытай тіліндегі сұраулы есімдіктердің қайталануы.
Қытай тіліндегі сұраулы сөйлемдер
Қытай тіліндегі сөз жасам жүйесі
Қытай тіліндегі үстеу
Қытай қазақтары тілдік ерекшеліктері
Қытай қазақтары тілдік ерекшеліктерінің зерттелу жайы
Қытайтану (синология) жайлы
Құдайберген Жұбанов және қазақ тіл білімінің қолданбалы саласы
ҚҰРАМА БАЯНДАУЫШТЫ ЕСІМДІ СӨЙЛЕМДЕРДІҢ ЖАСАЛУЫ МЕН ТҮРЛЕРІ
Құранды етістіктердің ерекшеліктері
Құрмалас сөйлем оның түрлері, жіктелуі
Құрмалас сөйлем туралы жалпы түсінік
Құрмалас сөйлемдерді жіктеу мәселесі
Құрмалас сөйлемнің ғылым ретінде даму, қалыптасу жолы
Құрмалас сөйлемнің қалыптасуы
Құрмалас сөйлемнің қкалыптасу мен даму жолдары
Үй жануарларының атауларының тарихы
Үй жұмысын орындауға көмек, көптеген мысалдар мен нақты ережелер (қазақ тілі)
Үйірлі құрамда келетін сөйлем мүшелерінің лингвистикалық-функционалдық табиғаты
Үндестік заңы
Үндестік заңы туралы мәлімет
Үстеу
Үстеу жайында
Үстеу сөзжасамының ерекшеліктері
Үш санының киелі семантикасы
Үш тілдегі дидактикалық ойындар жинағы, әдістемелік құрал
Үш тұғырлы тілдің ұшпағы
Үштілділік бағдарламасы бойынша орта мектептерде тілдерді салыстырмалы оқыту жолдары
Ұжымдық қарым-қатынастың психолингвистикалық аспектілері туралы ақпарат
Ұлт-азаттық көтерілісі туралы тарихи жырлар
Ұлттық мәдениетіміздің өркендеу тетігі – Тіл
Ұлттық тіл туралы
Ұлттық тілдің қуаты – ұлттық намыста
Ұлттық терминқор қалыптастырудың алаш кезеңі және қазіргі қазақ терминологиясы
Ұлттық фразеологиялық қор
Ұлттық әшекей бұйымдардың тілдегі көрінісі
Ұяң дауыссыздардың түрленім жүйесі
Ә.Қоңыратбаев – фольклортанушы
Әбілғазы баһадүр ханның «Түркі шежіресіндегі» араб және парсы сөздерінің қолданылу ерекшелігі
Әбіш Кекілбаевтің «Үркер» шығармасы, тарихи көркемдігі және эстетикалық сипаты

Оқи отырыңыз:  Социология, Демография туралы қазақша рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар тізімі

Әбу Насыр Әл-Фараби шығыстың – педагогы, психологы, философы
Әдіс ұғымы және оның зерттелуі
Әдістемелік әдебиеттерге шолу
Әдеби мәтінде кездесетін мысқыл сөздердің қазақ, орыс тілдерінен ағылшын тіліне аударылуы
Әдеби тіл және жалпыхалықтық тіл жайлы
Әдеби тілдің халықтың қоғамдық рухани байлығы
Әдебиет сабағындағы көрнекілік
Әйел-ана” тілдік таңбаларындағы концептілер
Әлем тілдерінің топтастырылуы
Әлемдік тілдер
Әлемдік тілдер жайлы
Әлемдік тілдер туралы ақпарат
Әлемдік тілдер.Тілдің диалектілік, әлеуметтік жіктері
Әлемдік тілдер.Тілдің диалектілік, әлеуметтік жіктері жайлы
Әлемнің тілдік бейнесі – ағылшын және қазақ антропонимдерінде
Әлемнің тілдік көрінісінің тіл мәдениетіндегі бейнесі
Әлеуметтік лингвистика
Әлеуметтік-тілдік зерттеу тілдің қоғамдағы рөлі мен орнын нақтылайды
Әлеуметтанудың қалыптасуы, оның зерттеу объектісі мен пәні
Әр сыныптағы шет тілін оқытуда оқуға қойылатын талаптар
Әр түрлі тілдерде грамматикалық жақ категориясы
Әңгімелеу мәтінінің тілдік-стилистикалық сипаттары
Әңгімелеу мәтінінің тілдік-стилистикалық сипаты
Өзге тілдін барын біл, өз тілінді қурметте
Өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйрету жолдары
“Білім беру мекемелері менеджментінің ғылыми қағидасы”. Баяндама. Оқу-танымдық үдерісінің және оқу-тәрбие үдерісінің менеджеріне қойылатын талаптар
“Китап Ад-дурра Ал-мудийа фил-луғат ат-туркийа уал-камал”
“Түркі тілдес халықтарының философиясы” пәнінің оқу әдістемелік кешені

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *